Zobacz pomoc - Warunki dotyczące obszaru użytkownika


Czy złożyłaś/złożyłaś już kiedyś zgłoszenie do EUIPO?

Rodzaj użytkownika

Podmiot prawny lub osoba fizyczna
 • Osoba fizyczna działająca w moim imieniu
 • Przedsiębiorstwa lub firmy bądź inne podmioty prawne (stowarzyszenia wytwórców, producentów itp.), w tym organy ustanowione na podstawie prawa publicznego, uznaje się za osoby prawne, jeśli zgodnie z prawem regulującym ich działalność mają zdolność, we własnym imieniu, przyjmowania wszelkiego rodzaju praw i zobowiązań, zawierania umów bądź wykonywania innych czynności prawnych oraz występowania w roli powoda bądź pozwanego.
  • Właściciel lub członek zarządu/członek kierownictwa
Pełnomocnik
 • Osoba fizyczna działająca w imieniu firmy
  • Upoważniony pracownik
 • Prawnik działający w imieniu stowarzyszenia/kancelarii
 • Prawnik nie działający w imieniu stowarzyszenia/kancelarii

Importuj istniejący kontakt

Wyszukaj swoje dane za pomocą numeru identyfikacyjnego lub nazwy/imienia i nazwiska

Identyfikator Organizacja Rodzaj Nazwa Kraj Opcje

Importuj istniejący kontakt

Wyszukaj swoje dane za pomocą numeru identyfikacyjnego lub nazwy/imienia i nazwiska

Identyfikator Organizacja Rodzaj Nazwa Kraj Opcje

Wybierając tę opcję, akceptujesz warunki Programu dla kluczowych użytkowników


Imię i nazwisko osoby do kontaktu w twojej organizacji

Będziemy używać tego adresu e-mail do komunikacji z tobą nt. Programu dla kluczowych użytkowników

Będziemy używać tego numeru telefonu do komunikacji z tobą nt. Programu dla kluczowych użytkowników

Wybierz język, w którym chciałbyś otrzymywać wiadomości dla kluczowych użytkowników

Będziesz otrzymywać powiadomienia o wiadomościach i dostępnych statystykach publikowanych w swoim User Area

Rodzaj użytkownika

Podmiot prawny lub osoba fizyczna
 • Osoba fizyczna działająca w moim imieniu
 • Przedsiębiorstwa lub firmy bądź inne podmioty prawne (stowarzyszenia wytwórców, producentów itp.), w tym organy ustanowione na podstawie prawa publicznego, uznaje się za osoby prawne, jeśli zgodnie z prawem regulującym ich działalność mają zdolność, we własnym imieniu, przyjmowania wszelkiego rodzaju praw i zobowiązań, zawierania umów bądź wykonywania innych czynności prawnych oraz występowania w roli powoda bądź pozwanego.
Pełnomocnik
 • Osoba fizyczna działająca w imieniu firmy
  • Upoważniony pracownik
 • Prawnik działający w imieniu stowarzyszenia/kancelarii
 • Prawnik nie działający w imieniu stowarzyszenia/kancelarii

Utwórz nowe konto

Dane szczegółoweJeżeli wprowadzili Państwo swój adres w pinyin, proszę uwzględnić poprawienie go. Należy pamiętać, że Urząd oczekuje, iż adresy zapisane będą w języku angielskim lub innym języku UE. Państwa wniosek zostanie zbadany pod względem formalnym.
Proszę podać imię i nazwisko lub adres zgłaszającego w języku angielskim lub w dowolnym innym języku europejskim.


np. 00 48-123456789
np. 00 48-123456789

Utwórz nowe konto

Dane szczegółowe

np. 00 48-123456789
np. 00 48-123456789
np. 00 48-123456789
np. 00 48-123456789

Sposób komunikacji