Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Orphan Works database

 

Baza danych utworów osieroconych jest pojedynczą ogólnodostępną bazą danych, w której publikowane są informacje dotyczące utworów osieroconych zawartych w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, placówek oświatowych oraz muzeów, a także archiwach, zbiorach instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe oraz nadawców publicznych z siedzibą w państwach członkowskich.

Dalsze informacje na temat bazy danych utworów osieroconych można uzyskać, klikając ten link. Znajdziesz pod nim broszurę w swoim języku.


Dostęp do bazy danych utworów osieroconych można łatwo uzyskać, klikając następujący link.


Tak, samouczek dla bazy danych utworów osieroconych znajduje się na Portalu nauczania EUIPO i jest dostępny pod następującym linkiem: Samouczek dla bazy danych utworów osieroconych (poziom podstawowy). Jeśli nie masz jeszcze konta użytkownika, utwórz je tutaj. Jeśli potrzebujesz dalszych informacji na temat utworzenia konta: „Po raz pierwszy w tym miejscu?” (informacje podane na tej stronie są dostępne wyłącznie w języku angielskim)
.


Na ekranie logowania kliknij na Nie pamiętam hasła. Wpisz adres e-mail powiązany z twoim kontem EUIPO, a następnie kliknij na „Wyślij e-mail”. Otrzymasz e-mail z twoją nazwą użytkownika.


Na ekranie logowania kliknij na Nie pamiętam hasła. Wpisz nazwę użytkownika i kliknij na „Wyślij e-mail”. Na adres e-mail powiązany z twoim kontem EUIPO zostanie wysłana wiadomość zawierająca instrukcje, jak zresetować hasło i aktywować konto EUIPO.


Można przesłać nam e-mail na adres: information@euipo.europa.eu. Aby pomóc nam w rozpoznaniu problemu, zachęcamy do podania nazwy użytkownika, a jeśli to możliwe, również zrzutu ekranu pokazującego problem lub wiadomość o błędzie wygenerowaną przez system.


Tak. Baza danych utworów osieroconych jest dostępna w 24 językach (23 języki UE + islandzki). Język można wybrać w lewym górnym rogu strony głównej bazy danych utworów osieroconych.


Na stronie głównej bazy danych utworów osieroconych, kliknij „Rejestracja organizacji będącej beneficjentem”. Kiedy przedłożysz formularz, do właściwego organu krajowego zostanie wysłany e-mail. Organ zatwierdzi informacje zawarte w bazie danych utworów osieroconych. Uwaga: pojedyncza organizacja będąca beneficjentem może zarejestrować wielu użytkowników.


Tak. Na stronie głównej bazy danych utworów osieroconych można skorzystać z opcji wyszukiwania zaawansowanego. W sekcji „Informacje o organizacjach będących beneficjentami” znajdziesz opcje wyszukiwania według nazwy organizacji beneficjenta i państwa.


Należy wejść do danego rejestru i zaktualizować (edytować) sekcję „Informacje o uprawnionym”. Aby określić rejestry wymagające aktualizacji, zalecamy skorzystanie z opcji wyszukiwania zaawansowanego na stronie głównej. Po określeniu danych rejestrów kliknij „Edytuj utwór osierocony” dla wybranego rejestru i przejdź do sekcji „Informacje o uprawnionym” (znajdującej się pod sekcją „Szczegółowe informacje o utworze osieroconym” w przypadku głównych utworów lub „Utwory zawarte w innym utworze lub włączone do niego” w przypadku utworów zawartych w innym utworze. Aby zaktualizować nazwę uprawnionego, kliknij „Edytuj” i zaznacz pole „Określony i zlokalizowany”. Po zaktualizowaniu rejestru właściwy organ krajowy zostanie poinformowany o pojawieniu się zaktualizowanego rejestru wymagającego przekazania. Bardziej szczegółowe informacje zawiera sekcja „Wystąp o zmianę statusu”samouczka dotyczącego bazy danych utworów osieroconych .


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.