Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Własność

W formularzu zgłoszenia będziesz musiał podać swoje dane.

  • Podane informacje pozwolą nam jednoznacznie określić Twoją tożsamość jako wyłącznego właściciela znaku towarowego.
  • Jeśli po zakończeniu procesu rejestracji lub w jego trakcie będziemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji, skontaktujemy się z Tobą.

Pamiętaj, żeby informować nas o wszystkich zmianach w danych takich jak nowy numer kontaktowy telefonu itp.

Jakie informacje należy podać?

Jeśli Twoja firma dokonała wcześniej zgłoszenia, wystarczy wprowadzić numer referencyjny, który został jej przydzielony za pierwszym razem. Korzystając z tego numeru, możemy wydobyć z bazy danych wszystkie dane Twojej firmy, nie ma więc potrzeby wpisywania ich ponownie.

Swój numer identyfikacyjny można znaleźć we wcześniejszej korespondencji z urzędem lub za pomocą aplikacji eSearch.

Pełny komplet informacji należy podać jedynie przy wysyłaniu pierwszego zgłoszenia. Te dane będą przechowywane w naszych aktach do celów przyszłej korespondencji.

Musisz nas poinformować, czy wysyłasz zgłoszenie jako firma, czy jako osoba fizyczna.

Ikona stosowana, gdy właściciel jest firmą; utworzona z osoby i budynku

Firma

Jeśli znak jest zgłaszany przez firmę, należy podać następujące informacje:

  • Pełna nazwa i forma prawna
  • Kraj, w którym firma jest zarejestrowana
  • Adres
Ikona stosowana, gdy właściciel jest osobą fizyczną

Osoba fizyczna

Jeśli znak jest zgłaszany przez osobę fizyczną, należy podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Adres

W obu przypadkach należy pamiętać o podaniu adresu e-mail, numeru telefonu i faksu (jeśli dotyczy), abyśmy mogli się z Tobą łatwo skontaktować.

W jaki sposób EUIPO będzie się z Tobą kontaktować?

User area online jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem komunikacji z EUIPO.

Przejdź do User area, narzędzia zarządzania EUIPO

Narzędzie to stanowi bezpieczną platformę do elektronicznej komunikacji z EUIPO.

Należy pamiętać, że nie akceptujemy e-maili jako oficjalnej korespondencji; służą one jedynie do nieformalnej komunikacji.

Czy wyznaczenie pełnomocnika jest obowiązkowe?

Co do zasady wnioskodawcy nie muszą mieć przedstawicieli. Jeżeli jednak właściciel nie ma miejsca prowadzenia działalności, rzeczywistej i skutecznej siedziby lub stałego miejsca zamieszkania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi on wyznaczyć przedstawiciela do udziału we wszystkich postępowaniach przed Urzędem, z wyjątkiem złożenia wniosku. Europejski Obszar Gospodarczy składa się ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Przedstawicielem może być:

Prawnik (lub inny specjalista posiadający uprawnienia, w zależności od kraju)

Prawnik mający odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadający miejsce prowadzenia działalności na terytorium EOG. Ponadto musi on również dysponować uprawnieniami do działania jako pełnomocnik w sprawach dotyczących znaków towarowych lub wzorów w obrębie tego państwa.

Zawodowy pełnomocnik

Zawodowy pełnomocnik figurujący na liście EUIPO.

Pracownik zatrudniony przez osobę prawną lub fizyczną

Pracownik osoby fizycznej lub prawnej z adresem zamieszkania lub głównym miejscem prowadzenia działalności bądź rzeczywistym i poważnym przedsiębiorstwem przemysłowym lub handlowym na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego może reprezentować inne osoby prawne pod warunkiem, że między tymi dwoma osobami prawnymi występują wzajemne powiązania gospodarcze.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.