Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Uprawniony

W formularzu zgłoszeniowym będziesz musiał podać swoje dane.

  • Podane informacje pozwolą nam jednoznacznie określić twoją tożsamość jako wyłącznego właściciela wzoru przemysłowego.
  • Jeśli po zakończeniu procesu rejestracji lub w jego trakcie będziemy potrzebować od ciebie dodatkowych informacji, skontaktujemy się z tobą.

Pamiętaj, żeby informować nas o wszystkich zmianach w danych takich jak nowy numer kontaktowy telefonu itp.

Jakie informacje należy podać?

Jeśli twoja firma dokonywała wcześniej zgłoszenia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wystarczy wprowadzić numer referencyjny, który został jej przydzielony za pierwszym razem. Korzystając z tego numeru, możemy wydobyć z bazy danych wszystkie dane, nie ma więc potrzeby wpisywania ich ponownie.

Numer referencyjny EUIPO można znaleźć we wcześniejszej korespondencji z EUIPO lub za pomocą aplikacji eSearch

Pełny komplet informacji należy podać jedynie przy wysyłaniu pierwszego zgłoszenia. Dane te będą przechowywane w naszych aktach do celów przyszłej korespondencji.

Poinformuj nas, czy wysyłasz zgłoszenie jako firma, czy jako osoba fizyczna

Ikona stosowana, gdy właściciel jest firmą; utworzona z osoby i budynku

Firma

Jeśli znak jest zgłaszany przez firmę, należy podać następujące informacje:

  • Pełna nazwa i forma prawna
  • Kraj, w którym firma jest zarejestrowana
  • Adres
Ikona stosowana, gdy właściciel jest osobą fizyczną; składa się z osoby

Osoba fizyczna

Jeśli wzór jest zgłaszany przez osobę fizyczną, należy podać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Obywatelstwo
  • Adres

W obu pamiętaj o podaniu adresu e-mail, numeru telefonu i faksu (jeśli dotyczy), abyśmy mogli się z tobą łatwo skontaktować.

Możesz również podać imiona i nazwiska projektantów, którzy przygotowali wzór, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz także zamieścić adnotację, że twórca (lub zespół twórców) zrzekł się praw autorskich.

W jaki sposób EUIPO będzie się z tobą kontaktować?

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem komunikacji z EUIPO jestUser area online.

Przejdź do User area, narzędzia zarządzania EUIPO´

Narzędzie to stanowi bezpieczną platformę do elektronicznej komunikacji z EUIPO.

Należy pamiętać, że nie akceptujemy e-maili jako oficjalnej korespondencji; służą one jedynie do nieformalnej komunikacji.


Jeśli nie chcesz korzystać z User Area, EUIPO będzie kontaktować się z tobą za pomocą faksu. Jeśli nie podano numeru faksu, powiadomienia będą przesyłane standardową pocztą.

Czy wyznaczenie pełnomocnika jest obowiązkowe?

Co do zasady wyznaczenie pełnomocnika nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podmiot zgłaszający wzór nie ma własnej siedziby lub adresu faktycznego zamieszkania w Unii Europejskiej, musi wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował go we wszystkich kontaktach z EUIPO, z wyłączeniem zgłoszenia.

Pełnomocnikiem może być:

Prawnik (lub inny specjalista posiadający uprawnienia, w zależności od kraju)

Prawnik mający odpowiednie kwalifikacje w jednym z państw członkowskich EU, posiadający miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii. Musi on również dysponować uprawnieniami do występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach dotyczących znaków towarowych lub wzorów w obrębie tego państwa.

Zawodowy pełnomocnik

Zawodowy pełnomocnik figurujący na liście urzędu.

Pracownik zatrudniony przez osobę prawną lub fizyczną

Pracownik zatrudniony przez osobę prawną lub fizyczną, której adres zamieszkania lub siedziba, bądź rzeczywiste i funkcjonujące przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe znajduje się w Unii Europejskiej, ma prawo reprezentowania innych osób prawnych, pod warunkiem że obie osoby prawne są ze sobą powiązane gospodarczo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.