Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Przedłużenia

Znak towarowy Unii Europejskiej (ZTUE) zachowuje ważność przez 10 lat. Można ją przedłużać w nieskończoność, każdorazowo o 10 lat. Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) zachowuje ważność przez 5 lat. Można ją przedłużyć o maksymalnie 25 lat, każdorazowo o 5 lat. Wniosek o przedłużenie można przedłożyć, korzystając z formularza wniosku on-line na stronie EUIPO.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejrzyj nasze wytyczne na temat znaków towarowych i wzorów.

 
 • Przedłużenie rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

  Proces przedłużania

  Kiedy się ubiegać o przedłużenie Sześć miesięcy przed wygaśnięciem rejestracji EUIPO pisemnie poinformuje właściciela, jego pełnomocnika lub każdego innego zarejestrowanego uprawnionego, że rejestracja wymaga przedłużenia.
  Płatności Wniosek o przedłużenie można złożyć i opłatę za przedłużenie uiścić w ciągu sześciu miesięcy przed terminem wygaśnięcia rejestracji. Najpóźniejszą możliwą datą ubiegania się o przedłużenie i uiszczenie opłaty jest data wygaśnięcia znaku towarowego. Dodatkowy okres karencji trwający sześć miesięcy na dokonanie przedłużenia rozpoczyna się w dniu po terminie wygaśnięcia. W tym czasie zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 25%.
  Przedłużenie po upływie terminu Jeżeli wniosek o przedłużenie nie wpłynął w wymaganym terminie, przedłużenie po upływie terminu jest wciąż możliwe w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Należy przedłożyć wniosek o przedłużenie po upływie terminu, a następnie należy uiścić opłatę za przedłużenie powiększoną o opłatę dodatkową 25% w ciągu tego okresu karencji, który zaczyna się w dniu następującym po dacie wygaśnięcia.
  Brak wniosku o przedłużenie Jeżeli nie przedłożono wniosku o przedłużenie ani też nie przedłożono go po upłynięciu okresu karencji, EUIPO pisemnie poinformuje właściciela znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) o tym, że dany ZTUE został anulowany i usunięty z rejestru, a informacja o tym zostanie opublikowana w biuletynie ZTUE.
   

  Konwersja czy przedłużenie?
  Jeżeli nie zdecydujesz się na przedłużenie swojego ZTUE, lecz pragniesz zachować swoje prawa w niektórych państwach członkowskich, możesz złożyć wniosek o konwersję. Wniosek musi wpłynąć w ciągu trzech miesięcy przed końcem dodatkowego okresu na przedłużenie.

  Jak dokonać przedłużenia
  Wniosek o przedłużenie można przedłożyć on-line, korzystając z formularza wniosku o przedłużenie. Opłaty są naliczane automatycznie w trakcie procesu.

  EUIPO przekaże oficjalne pisemne potwierdzenie przedłużenia właścicielowi ZTUE lub jego pełnomocnikowi kilka dni po faktycznym terminie wygaśnięcia ZTUE. Przedłużenie nabierze ważności w następnym dniu przypadającym po dacie wygaśnięcia istniejącej rejestracji. Rejestr ZTUE zostanie zaktualizowany, a informacja o tym zostanie opublikowana w biuletynie ZTUE.

  Częściowe przedłużenie ochrony znaku towarowego UE
  ZTUE można przedłużyć w całości lub częściowo (przez usunięcie kilku klas).

  Koszty
  Opłaty należy uiścić w euro. Przejrzyj opłaty dotyczące znaków towarowych i wzorów.

  Nieprzedłużenie znaku towarowego UE
  Jeżeli ZTUE nie będzie przedłużony, zostanie oznakowany jako wygasły około dwóch tygodni przed końcem dodatkowego okresu. Jego anulowanie będzie ważne od dnia następującego po dniu wygaśnięcia ZTUE. EUIPO pisemnie poinformuje o tym właściciela ZTUE, a ten ZTUE zostanie anulowany w rejestrze.

 • Przedłużenie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego

  Proces przedłużania

  Kiedy się ubiegać o przedłużenie Sześć miesięcy przed wygaśnięciem rejestracji EUIPO pisemnie poinformuje właściciela, jego pełnomocnika lub każdego innego zarejestrowanego uprawnionego, że rejestracja wymaga przedłużenia.
  Płatności Należy złożyć wniosek o przedłużenie oraz uiścić opłatę za przedłużenie w ciągu sześciu miesięcy przed datą wygaśnięcia; opłatę należy uiścić do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończy się ochrona.
  Przedłużenie po upływie terminu Jeżeli wniosek o przedłużenie nie wpłynął w wymaganym terminie, przedłużenie po upływie terminu jest wciąż możliwe w ciągu dodatkowych sześciu miesięcy. Należy przedłożyć wniosek o przedłużenie po upływie terminu, a następnie należy uiścić opłatę za przedłużenie powiększoną o 25% opłatę dodatkową w ciągu tego okresu karencji, który zaczyna się w dniu następującym po ostatnim dniu miesiąca, w którym zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) wymagał przedłużenia.
  Brak wniosku o przedłużenie Jeżeli nie przedłożono wniosku o przedłużenie, ani też nie przedłożono go po upłynięciu okresu karencji, EUIPO pisemnie poinformuje właściciela ZWW o tym, że dany ZWW został anulowany i usunięty z rejestru, a informacja o tym zostanie opublikowana w biuletynie ZWW.
   

  Jak dokonać przedłużenia
  Wniosek o przedłużenie można przedłożyć on-line, korzystając z formularza wniosku o przedłużenie. Opłaty są naliczane automatycznie w trakcie procesu.

  EUIPO przekaże oficjalne pisemne potwierdzenie przedłużenia właścicielowi ZWW lub jego pełnomocnikowi kilka dni po faktycznym terminie wygaśnięcia ZWW. Przedłużenie nabierze ważności w następnym dniu przypadającym po dacie wygaśnięcia istniejącej rejestracji. Rejestr ZWW zostanie zaktualizowany, a informacja o tym zostanie opublikowana w biuletynie ZWW.

  Koszty
  Opłaty należy uiścić w euro. Przejrzyj opłaty dotyczące znaków towarowych i wzorów.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.