Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Wyszukiwanie obrazów w eSearch plus

Wyszukiwanie obrazem
 

 

Cechy i korzyści:

aparat_wyszukaj_obraz

eSearch plus korzysta z technologii rozpoznawania obrazów, aby znaleźć podobnie wyglądające znaki towarowe i wzory. System wyszukiwania analizuje kolory, kształty i teksturę, a nie słowa kluczowe, jak ma to miejsce w klasycznych systemach wyszukiwania opartych na tekście.

System pozwala na załadowanie 1 obrazu przy wyszukiwaniu znaków towarowych i do 7 obrazów jednocześnie przy wyszukiwaniu wzorów. Obsługiwane są pliki o rozszerzeniu JPG, PNG, GIF i TIFF.

aparat_wyszukaj_obraz

Bardziej inteligentne, bardziej trafne

Algorytmy wyszukiwania obrazów dają więcej kompletnych i wyżej notowanych wyników w wyszukiwarce eSearch plus.

aparat_wyszukaj_obraz

Wyszukiwanie jest łatwiejsze

Nie ma potrzeby opisywania słowami tego, co można zobaczyć na własne oczy, za pomocą wyszukiwarki eSearch plus w precyzyjny sposób znajdziesz podobne obrazy. Wyszukiwarka określa i automatycznie sugeruje prawdopodobne kody klasyfikacji wiedeńskiej zawarte w obrazach znaków towarowych oraz prawdopodobne klasy klasyfikacji lokarneńskiej zawarte w obrazach wzorów.

aparat_wyszukaj_obraz

Udoskonalone sprawozdania z poszukiwań

Zaznacz wyniki z różnych stron, aby wygenerować pojedyncze sprawozdanie z poszukiwań w formacie pliku Excel z limitem zwiększonym do tysiąca wyników.

aparat_wyszukaj_obraz

Nowe narzędzie zaznaczania typu „lasso”

Zaznacz konkretny obszar obrazu, aby dokonać wyszukiwania z jak najwyższą precyzją w eSearch plus.

aparat_wyszukaj_obraz

Przyspiesz wyszukiwanie za pomocą klasyfikacji

Uwzględnij klasyfikację wiedeńską i nicejską przy wyszukiwaniu obrazów. Dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym.

aparat_wyszukaj_obraz

Uwzględnij inne kryteria wyszukiwania

Takie jak nazwa, rodzaj znaku towarowego lub data zgłoszenia itd.

 

 

Wskazówki pozwalające zoptymalizować wyszukiwanie obrazem:

  1. Jakość załadowanego obrazu może znacząco wpływać na wyniki. Zaleca się ładowanie obrazów z neutralnym tłem. Cienie, szum i inne elementy mogą wpływać na uzyskanie najlepszych możliwych wyników wyszukiwania dla obrazu (obrazów) znaku towarowego lub wzoru.


  2. Upewnij się, że ramka wyboru została ustawiona na obszar, który ma zostać wyszukany, co pozwoli na uzyskanie dokładnych wyników.


  3. Dobrą praktyką przy wyszukiwaniu wzorów jest przesłanie kilku widoków tego samego wzoru, ponieważ pozwala to zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dokładnych wyników.


  4. Aby zoptymalizować wyniki wyszukiwania, zaleca się wykorzystanie różnego rodzaju reprezentacji graficznych, takich jak obrazki, rysunki itp. System przedstawi wyniki z uwzględnieniem odpowiedniego typu załadowanych reprezentacji graficznych w wynikach wyświetlanych w pierwszej kolejności. Jeżeli załadujesz zdjęcie, system będzie pokazywał na pierwszych pozycjach przede wszystkim zdjęcia.


  5. Przy wyszukiwaniu wzorów unikaj ładowania powszechnych i prostych kształtów, takich jak koła. Pozwoli to ograniczyć prawdopodobieństwo uzyskania nieistotnych wyników (szumu), ponieważ wzory tego rodzaju występują bardzo często.

 

Tematy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.