Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Ustawianie powiadomień

Powiadomienie monitorujące i powiadomienie śledzące można ustawić z zakładek „Znaki towarowe” i „Wzory” w eSearch plus. Powiadomienia można ustawiać w widoku listy i w widoku szczegółowym.

Powiadomienia domeny .eu można również ustawić z zakładki „Znaki towarowe” w eSearch plus oraz w User Area na stronie EUIPO.


 • Powiadomienie śledzące

  Powiadomienie śledzące można ustawić w eSearch plus w zakładkach znaku towarowego UE (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW). Powiadomienie oparte jest na kryteriach wybranych dla wyszukiwania zaawansowanego przez zalogowanego użytkownika.

  Na przykład, jeżeli ustawisz powiadomienie śledzące po przeprowadzeniu wyszukiwania zaawansowanego dla opublikowanych znaków towarowych zawierających nazwę znaku towarowego „HI” i obejmujących towary w „klasie 12” oraz po otrzymaniu „X” wyników, powiadomienie zostanie uruchomione w przypadku opublikowania nowego znaku towarowego z tymi samymi kryteriami (nazwa znaku towarowego zawierająca słowo „Hi” i obejmująca towary w klasie 12 itd.), gdyż liczba wyników będzie różnić się od oryginału.

 • Ustawianie powiadomienia śledzącego

  Powiadomienie śledzące można ustawić w dziale listy wyników (widok listy) po przeprowadzeniu wyszukiwania podstawowego lub zaawansowanego w następujący sposób:

  1. Aby ustawić powiadomienie, należy kliknąć ikonkę megafonu Ikona powiadomienia wyświetlaną w lewym górnym rogu tabeli. Na ekranie pojawi się wyskakujące okno.
  2. Nadaj nazwę swojemu powiadomieniu:
   • wybierając nazwę utworzoną wcześniej w rozwijanym menu;
   • wybierając nową nazwę i wprowadzając ją w polu tekstowym po prawej stronie.
  3. Zaznacz pole „Chcę otrzymać powiadomienie drogą e-mailową”, jeśli chcesz, żeby kopia powiadomienia została przesłana na twój adres e-mail.
  4. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie”.

  U dołu wyskakującego okienka pojawi się wiadomość, że powiadomienie zostało pomyślnie utworzone.

 • Powiadomienie monitorujące

  Powiadomienie monitorujące można ustawić w celu monitorowania konkretnych wydarzeń dotyczących ZTUE, ZWW i domen .eu identycznych ze ZTUE. Można wybrać szereg parametrów w celu uruchomienia powiadomień, np.:

  • zmiana statusu znaku towarowego,
  • znak towarowy do przedłużenia,
  • zmiana właściciela/pełnomocnika,
  • czas na wniesienie sprzeciwu zbliża się do końca.
  • rejestracje identycznych domen .eu.
 • Ustawianie powiadomienia monitorującego

  Powiadomienie monitorujące można ustawić w dziale widoku szczegółowego znaku towarowego lub wzoru po przeprowadzeniu wyszukiwania podstawowego lub zaawansowanego.

  1. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie” Ustaw przycisk powiadomienia. w prawym górnym rogu widoku szczegółowego.

   Pojawi się wyskakujące okno, gdzie można wybrać rubryki do zaznaczenia w zależności od tego, które zmiany ZTUE lub ZWW chcesz monitorować.

  2. Nadaj nazwę swojemu powiadomieniu, korzystając z jednej z poniższych opcji:
   • wybierając nazwę utworzoną wcześniej w rozwijanym menu;
   • tworząc nową nazwę i wprowadzając ją w polu tekstowym po prawej stronie.
  3. Zaznacz pole „Chcę otrzymać powiadomienie drogą e-mailową”, jeśli chcesz, żeby kopia powiadomienia została przesłana na twój adres e-mail.
  4. Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie”.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.