Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Zarejestruj się

Aby uzyskać dostęp do User Area w EUIPO, musisz zarejestrować swoje dane. Kliknij okienko „zarejestruj” w prawym górnym rogu ekranu, aby rozpocząć procedurę, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami.

 
 • Dlaczego muszę się zarejestrować?

  Twoje konto w EUIPO umożliwia dostęp do szeregu usług on-line, które nie są dostępne dla niezarejestrowanych użytkowników. Te korzyści obejmują opcję tworzenia powiadomień i podprofilów.

  Niektóre usługi, takie jak transakcje finansowe, wymagają przedstawienia danych osobowych. Logowanie udostępnia użytkownikowi bezpieczne protokoły do przechowywanych przez nich danych.

  W celu pobrania dokumentów z danego pliku także konieczne jest zalogowanie.

 • Czy złożyłaś/-eś już kiedyś zgłoszenie do EUIPO?

  Użytkownicy, którzy dokonali już zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), posiadają już numer identyfikacyjny. Istotne jest, by podać ten numer identyfikacyjny podczas pierwszej rejestracji, żeby wszystkie pliki związane z tym numerem pojawiły się na pulpicie twojego nowego User Area.

 • Informacje o użytkowniku

  Istnieją dwa rodzaje użytkowników: „osoby fizyczne lub prawne” oraz „pełnomocnicy”. Jeżeli nie zaliczasz się do żadnej z powyższych kategorii, należy wybrać opcję „osoby fizyczne lub prawne”. Pozwoli to na pełny dostęp do wszystkich funkcji w User Area.

 • Aktywacja konta
  1. Jeżeli dokonałeś(-aś) uprzednio zgłoszenia w EUIPO i masz numer identyfikacyjny (ID), wówczas:
   1. jeżeli podałeś(-aś) adres e-mail: wiadomość z kodem aktywacyjnym zostanie wysłana na adres e-mail podany przy pierwszym nadaniu numeru identyfikacyjnego EUIPO;
   2. jeżeli nie podałeś(-aś) adresu e-mail: wyślij nam pismo pocztą z adresem e-mail, dzięki czemu po aktualizacji danych będziesz w stanie utworzyć konto.
  2. Jeżeli nie dokonałeś(-aś) nigdy wcześniej zgłoszenia w EUIPO, konieczne będzie podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod aktywacyjny przy rejestracji.

   Po wypełnieniu wszystkich wymaganych rubryk w formularzu otrzymasz e-mail z kodem aktywacyjnym. Zastosuj się do poleceń w celu zakończenia procesu aktywacji, a następnie zaloguj się do User Area EUIPO.

   Po utworzeniu konta i dopiero po dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego UE (ZTUE) lub zgłoszenia wzoru wspólnotowego (ZWW), sprzeciwu lub ustanowienia pełnomocnika, EUIPO nada Ci numer identyfikacyjny (ID).
 • Dodatkowe informacje

  Nazwa użytkownika

  Nazwa użytkownika musi składać się z 8 do 20 znaków pisanych małą literą i zawierać znaki alfabetu łacińskiego (a-z). Musi także zawierać co najmniej jedną cyfrę (0-9).

  Adres e-mail

  Na ten adres zostaną wysłane powiadomienia o wiadomościach EUIPO (jeżeli wybrana została opcja otrzymywania wiadomości za pośrednictwem User Area). To powiadomienie e-mailowe jest wysyłane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi oficjalnego powiadomienia od Urzędu. Należy regularnie sprawdzać, czy w skrzynce pocztowej do komunikacji w User Area znajdują się nowe powiadomienia od Urzędu.

  Polityka w zakresie haseł

  Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków w alfabecie łacińskim. Musi ono zawierać co najmniej jedną cyfrę (0-9). Musi różnić się od twojej nazwy użytkownika. Nie należy stosować trzech powtórzonych znaków (np. aaa, 111), sekwencji (np. 123, abc) ani znaków specjalnych (np. #, *). Przykłady dopuszczalnych haseł: ThinkOn1980Phrases, About2Pass2Me, safe1Should2Be3.

  Metoda komunikowania

  Zaleca się wybór opcji elektronicznego otrzymywania korespondencji za pośrednictwem User Area. W przypadku wyboru takiej opcji wszystkie wiadomości wysyłane przez Urząd trafią do twojego User Area. W przypadku wyboru opcji otrzymywania powiadomień na adres e-mail, zwracamy uwagę, że powiadomienie e-mailowe jest wysyłane jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oficjalnego powiadomienia ze strony Urzędu (EX-20-9). Należy regularnie sprawdzać, czy w skrzynce pocztowej do komunikacji w User Area znajdują się nowe powiadomienia od Urzędu (Warunki korzystania z User Area).

  Stowarzyszenie

  W przypadku rejestracji konta dla stowarzyszenia przedstawicieli wszystkie powiązane informacje o stowarzyszeniu powinny być zawarte w formularzu rejestracyjnym. W „sekcji Opcji” w User Area można dokonać zmian danych stowarzyszenia.

  Forma prawna

  W przypadku rejestracji konta dla przedsiębiorstwa z uwidocznioną formą prawną (sp. z o.o., S.A. itp.) w publikacjach urzędowych należy ją podać w polu „nazwa prawna”, jak również w polu „forma prawna”.

  Wielkość przedsiębiorstwa

  Więcej informacji na temat „Wielkości przedsiębiorstwa” można uzyskać pod: linkiem.

  Sektor działalności

  Więcej informacji na temat „Sektora działalności” można uzyskać pod linkiem .

  Powiązanie gospodarcze

  W przypadku rejestracji konta dla „pełnomocnika będącego pracownikiem” należy zaznaczyć rubrykę „Powiązania gospodarcze”. Jeżeli jesteś zatrudniony bezpośrednio przez wnioskodawcę, nie należy zaznaczać tej rubryki – wystarczy podać imię i nazwisko. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada rzeczywistą siedzibę w Unii Europejskiej (UE) z powiązaniami gospodarczymi z wnioskodawcą nieposiadającym siedziby w UE, należy wybrać tę opcję oraz podać informacje o powiązaniach gospodarczych i nazwę stosownego przedsiębiorstwa.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji