Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Widok szczegółowy dokumentacji

Widok szczegółowy dokumentacji
 

Widok szczegółowy dokumentacji wyświetla wszystkie dostępne informacje dotyczące znaku towarowego lub wzoru, w tym informacje o właścicielach i pełnomocnikach, pierwszeństwie i starszeństwie, wpisach, sprzeciwach i przedłużeniach.

Umożliwia również użytkownikom przejrzenie dokumentacji lub poproszenie o sprawozdanie na temat podobnych znaków towarowych.

 
 • Informacje ogólne

  Aby zobaczyć szczegółowy wynik wyszukiwania, kliknij nazwę lub link „+info” wybranego znaku towarowego/wzoru/właściciela lub pełnomocnika.

  Nazwa znaku towarowego i link „+info

  Szczegółowy widok wyników wyszukiwania wyświetla informacje dotyczące jednego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego na stronę.

  Informacje pokazywane w widoku szczegółowym zależą od aktywnych elementów zgłoszenia/rejestracji i będą się różnić w zależności od tego, czy zgłoszenie/rejestracja dotyczą znaku towarowego czy wzoru.

  Domyślnie wyświetlane są wszystkie możliwe nagłówki informacyjne, ale tabele znajdujące się pod każdym nagłówkiem będą zawierać informacje tylko wtedy, gdy są one dostępne dla danego znaku towarowego lub wzoru.

  Wyświetl inny wynik wyszukiwania
  Jeśli chcesz przejść do innego wyniku wyszukiwania, możesz wykorzystać ikony strzałek u góry strony.

  Ikony strzałek

  Wróć do wyników wyszukiwania
  Aby wrócić do wyników wyszukiwania, kliknij link „Powrót do wyników wyszukiwania” z lewej strony ikon strzałek.

  Pokaż/ukryj wyświetlone informacje
  Kliknij ikony strzałek poniżej przycisku „Drukuj", aby ukryć/pokazać informacje wyświetlane domyślnie w tabelach.

  Ikony strzałek

  Możesz również pokazać lub ukryć każdy element oddzielnie, używając przycisku z prawej strony nagłówków.

  Przyciski pokazujące lub ukrywające poszczególne elementy

  Zmiana kolejności wyświetlania
  Aby zmienić kolejność wyświetlania elementów w widoku szczegółowym, kliknij i przeciągnij odpowiedni nagłówek na odpowiednie miejsce. Ta opcja jest przydatna do przeglądania i drukowania.

  Jak zmienić kolejność wyświetlania

  Pamiętaj jednak, że jeżeli wykasujesz pliki cookie lub wejdziesz na stronę internetową z innego komputera lub przeglądarki, wszystkie sekcje powrócą ustawień domyślnych.

  Ustaw powiadomienie
  Kliknij przycisk „Ustaw powiadomienie”, aby utworzyć powiadomienie.

  Przycisk ustawiania powiadomienia

  Drukuj
  Kliknij przycisk „Drukuj”, aby wydrukować wyświetlone informacje szczegółowe. Pamiętaj, że zostaną wydrukowane wyłącznie informacje wyświetlone, a nie ukryte.

 • Uwierzytelnione kopie

  Kliknij przycisk „Świadectwo”, aby poprosić o uwierzytelnione kopie formularza zgłoszeniowego lub świadectwa rejestracji. (Uwaga: na potrzeby tej czynności trzeba być zalogowanym) Opcja ta jest dostępna w następujących przypadkach:

  • gdy zgłoszenie jest już opublikowane,
  • w przypadku zgłoszenia znaku towarowego UE, gdy znak towarowy został zgłoszony po 1 stycznia 2008 r.,
  • w przypadku certyfikatu rejestracji znaku towarowego UE, gdy certyfikat rejestracji wydano po 1 stycznia 2001 r.,
  • w przypadku uwierzytelnionych kopii certyfikatu rejestracji ZWW.
 • Horyzont czasowy

  Horyzont czasowy jest wizualnym przedstawieniem procesu zgłaszania lub rejestracji znaku towarowego lub wzoru. Różne statusy i powiązane z nimi daty są pokazane w porządku chronologicznym wzdłuż horyzontu czasowego. Horyzonty czasowe są dostępne dla znaku towarowego UE, ZWW i postępowań w sprawie sprzeciwu.

  Jeżeli nie masz dostępu do tych informacji, wyświetlona zostanie wiadomość o zastrzeżeniu informacji.

  Jeżeli nie można prawidłowo wyświetlić danych, zobaczysz wiadomość o braku dostępności. Nie ma potrzeby informowania o tym EUIPO, ponieważ administrator strony zostanie automatycznie powiadomiony.

 • Działania i wiadomości

  W sekcji tej znajdują się narzędzia do komunikacji elektronicznej z EUIPO dotyczącej wybranej dokumentacji. O opcjach, które są pokazywane w tej sekcji, będzie decydować status lub rodzaj zgłoszenia/rejestracji.

  Możliwe działania i wiadomości

  Działania ogólne Rozpatrywanie wniosku Zmiana/aktualizacja szczegółowych informacji o znaku towarowym
  Wgląd do dokumentacji Wycofanie Przedłużenie
  Zgłoszenie w sprawie działania organów celnych Ograniczenie Przeniesienie całkowite
  Sprawozdanie na temat podobnych znaków towarowych Rozszerzenie Przeniesienie częściowe
    Kontynuacja postępowania Wyznaczenie pełnomocnika
    Przywrócenie stanu poprzedniego Usunięcie pełnomocnika
    Wyślij uwagi osób trzecich Wniosek o przyznanie starszeństwa
    Wyślij świadectwa starszeństwa Wniosek o konwersję
 • Korespondencja

  Wszelka korespondencja dotycząca znaku towarowego jest wyświetlana w tabeli. Możesz wyszukać konkretną pozycję korespondencji, wpisując tekst w polu wyszukiwania. Wpisany tekst będzie następnie przedmiotem wyszukiwania w kolumnach: „postępowanie”, „numer zgłoszenia”, „temat” i „data”.

  Możesz zobaczyć, czy korespondencja została wysłana przez ciebie czy EUIPO w kolumnie „Nadawca”, w której symbol Symbol wiadomości wysłanych przez EUIPO wskazuje wiadomości wysłane przez EUIPO, a symbol Symbol wiadomości wysłanych przez użytkownika wskazuje wiadomości wysłane przez użytkownika. Plik PDF korespondencji można pobrać, klikając ikonę w kolumnie „Działania”.

 • Przedstawienie graficzne

  Przedstawienie graficzne można wyświetlić wyłącznie dla wzorów i następujących rodzajów znaków: znaki graficzne, trójwymiarowe, kolorowe, dźwiękowe i inne.

 • Informacje o wzorze

  Tutaj wyświetlane są informacje o zarejestrowanym wzorze wspólnotowym. Jeżeli jesteś właścicielem lub pełnomocnikiem pliku i jesteś zalogowany(-a), możesz zmienić numer referencyjny zgłoszenia (tj. wybrany przez ciebie numer zgłoszenia, a nie oficjalny numer referencyjny zgłoszenia nadany przez EUIPO), klikając ikonę z niebieskim długopisem i wpisując nowy numer identyfikacyjny w wyświetlonym polu.

 • Oznaczenie produktu

  W tej sekcji podaje się numer klasy klasyfikacji lokarneńskiej i przypisane oznaczenie produktu. W czasie publikacji ZWW oznaczenie jest dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Kliknięcie linku w nagłówku tej sekcji powoduje przekierowanie do DesignClass.

 • Informacje na temat znaku towarowego

  Informacje na temat znaku towarowego Unii Europejskiej są wyświetlane tutaj. Jeżeli jesteś właścicielem lub pełnomocnikiem dokumentacji i jesteś zalogowany(-a), możesz zmienić numer referencyjny (tj. wybrany przez ciebie numer zgłoszenia, a nie oficjalny numer referencyjny EUIPO zgłoszenia), klikając ikonę z niebieskim długopisem Ikona z niebieskim długopisem i wpisując nowy numer identyfikacyjny w wyświetlonym polu. Ta funkcja nie jest dostępna dla rejestracji międzynarodowych.

  Dowiedz się więcej o klasyfikacji nicejskiej i klasyfikacji wiedeńskiej.

 • Dokumenty

  Aby pobrać dokumenty, kliknij logo PDF. Aby pobrać kilka dokumentów jednocześnie, zaznacz wymagane pola i kliknij przycisk „Pobierz”, który pojawia się w tabelce (gdy pole jest zaznaczone). Pamiętaj, że aby pobrać dokumenty, należy być zalogowanym. Pamiętaj też, że przy pobieraniu kilku dokumentów na raz zostaną one dostarczone w postaci pliku zip.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu wsparcia funkcji technicznych i zwiększenia wygody użytkowników. Korzystamy również z analityki internetowej. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji