Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Formularz w czterech krokach

Dzięki naszemu formularzowi w czterech krokach można łatwo zgłosić zarejestrowany wzór wspólnotowy w zaledwie czterech krokach w dowolnym z 23 języków UE. Formularz ten jest przeznaczony do trybu Fast Track i jest wyposażony we wskazówki i opcje autouzupełniania, aby pomóc zarejestrować wzór w ciągu maksymalnie dwóch dni.

Aby uzyskać dostęp do formularza w czterech krokach, skorzystaj z poniższych ścieżek na stronie internetowej:

 1. „Wzory" > „Zarejestruj swój wzór w szybki i łatwy sposób" > „Złóż wniosek przez internet", a następnie wybierz formularz w czterech krokach i kliknij niebieski przycisk „Rozpocznij składanie wniosku";
 2. „Wzory" > „Droga do rejestracji" > „Dokonaj zgłoszenia już teraz", a następnie wybierz formularz w czterech krokach i kliknij niebieski przycisk „Rozpocznij składanie wniosku";
 3. „Strona główna" > „Usługi on-line" > „Zgłoś wzór – formularz w czterech krokach" i kliknij niebieski przycisk „Rozpocznij składanie wniosku".

Informacje na temat badania zgłoszeń wzorów przez ekspertów można znaleźć w naszych wytycznych.


Krok 1: Szczegóły wzoru

 • Języki i znak referencyjny zgłaszającego

  Pierwszy język
  Na stronie „Dokonaj zgłoszenia już teraz" wybierz pierwszy język spośród 23 języków UE.

  Drugi język
  Musisz wybrać drugi język spośród pięciu języków urzędowych Urzędu (ES, DE, EN, FR i IT). Drugi język musi być inny niż język wybrany jako pierwszy. Należy pamiętać, że w przypadku zakwestionowania wzoru może zostać użyty wybrany drugi język. Jeżeli chcesz otrzymywać oficjalną korespondencję w drugim języku, zaznacz odpowiednie pole wyboru.

  Uwaga: Jeśli wybrany pierwszy język jest jednym z pięciu języków urzędowych EUIPO, nie można wybrać opcji otrzymywania korespondencji urzędowej w drugim języku. W takim wypadku pole wyboru nie zostanie wyświetlone.

  Znak referencyjny zgłaszającego
  Numer referencyjny powinien składać się maksymalnie z 30 znaków alfanumerycznych, w tym ze znaków alfabetu łacińskiego: a-z, A-Z, cyfr 0-9 oraz symboli. Nie należy używać spacji.

  W razie jakichkolwiek przyszłych pytań na temat wzoru należy podać numer zgłoszenia ZWW nadany przez Urząd.

 • Informacje o wzorze (wzorach)

  Możesz dodać rzuty wzoru na dwa sposoby:

  • dodaj obrazy (w formacie JPEG),
  • dodaj dynamiczny rzut trójwymiarowy i uzyskane z niego rzuty statyczne.

  Obrazy
  Aby przesłać obrazy swojego wzoru, użyj funkcji przeciągania i upuszczania lub znajdź pliki w swoim komputerze. Możesz przesłać maksymalnie siedem obrazów chronionych i trzy niechronione.

  Nie możesz przesłać rzutów niechronionych, dopóki nie prześlesz siedmiu rzutów chronionych.

  Wymogi dotyczące rzutów:

  • 2MB na obraz,
  • Format JPEG
  • RGB, CMYK (który będzie konwertowany do RGB przez co może wpłynąć na kolory), skala szarości, modele czaro-białe lub kolorowe. W celu uniknięcia automatycznej konwersji kolorów i utrzymania ich jakości na ekranie zaleca się stosowanie obrazów RGB, zamiast CMYK. Przesyłanie dynamicznych rzutów 3D ORAZ innych rzutów statycznych poglądów jest ograniczone
  • rozdzielczość w druku: min. 72, maks. 300 DPI.
  • maksymalne rozmiary obrazu: 5000 x 5000 pikseli,
  • progresywne obrazy JPEG zostaną przekształcone na obraz podstawowy (baseline);

  Wymogi dotyczące załączników (w odniesieniu do zastrzeżeń pierwszeństwa, pierwszeństwa z wystawienia, pełnomocnictw dla pracownika wyznaczonego na pełnomocnika):

  • PDF
  • JPEG.

  Specyfikacje
  Rzut trzeba odtworzyć na neutralnym tle i musi on mieć on taką jakość, aby możliwe było wyraźne rozróżnienie wszystkich szczegółów przedmiotu, dla którego żądana jest ochrona oraz aby można go było pomniejszać lub powiększać do celów wpisu do rejestru wzorów wspólnotowych oraz bezpośredniej publikacji w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

  Przedstawienie graficzne wzoru nie może zawierać tekstów opisowych, słów ani symboli, ani nie może być ponumerowane.

  Wzory powtarzalnej powierzchni: Jeżeli zgłoszenie dotyczy rejestracji wzoru, którym jest wzór powtarzalnej powierzchni, przedstawienie wzoru musi ukazywać pełny wzór i dostateczny wycinek powierzchni z powtarzającym się wzorem.

  Krój pisma: W przypadku zgłoszenia wzoru składającego się z kroju czcionki przedstawienie wzoru musi obejmować wszystkie litery alfabetu, w stosownych przypadkach wielkie i małe litery, oraz wszystkie cyfry arabskie, jak i pięć linii tekstu napisane tym krojem pisma typograficznego, przy czym zarówno litery, jak i cyfry powinny mieć rozmiar czcionki 16.

  Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na te wymogi. Praktyka pokazuje, że niestosowanie się do nich jest jednym z najczęstszych powodów wskazania braku przez Urząd, co nieuchronnie prowadzi do dodatkowej pracy i znacznej straty czasu użytkowników.

  Użycie innych elementów w celu pomocy w określeniu cech wzoru
  Przedstawienie graficzne wzoru należy ograniczyć do cech, o których ochronę się występuje. Może ono jednak zawierać inne elementy, które mają pomóc w określeniu cech wzoru, o których ochronę się występuje. Na zgłaszającym spoczywa odpowiedzialność za użycie np. linii przerywanych lub obramowań w taki sposób, aby oczywiste było, które cechy mają być objęte ochroną.

  Jeżeli chcesz zaznaczyć jakąś część wzoru, aby pokazać, że występujesz jedynie o ochronę tej konkretnej części lub że wyraźnie nie występujesz o jej ochronę, możesz zastosować jedno z poniższych rozwiązań:

  • linia przerywana służy do wskazywania elementów, które nie mają być objęte ochroną;

  • obramowania służą do wyróżniania elementów, które powinny być objęte ochroną;

  • cieniowanie kolorem i rozmycie służą do wyłączenia kilku cech z ochrony;

  • rozdzielenia służą do wskazania, że zgłaszający nie rości praw do konkretnej długości wzoru.

  Na rzutach wzorów nie wolno umieszczać tekstów opisowych, słów ani jakichkolwiek innych symboli.

  Jakie są główne zalety obrazów niechronionych?

  • Uznaje się je za złożone z formularzem zgłoszenia, co oznacza, że mogą stanowić część zastrzeżenia pierwszeństwa w kolejnym zgłoszeniu.
  • Można je wykorzystać do objaśnienia wzoru, a to może pomóc ekspertom podczas oceny obrazów chronionych.
  • Po przesłaniu obrazów zgłaszający może je przejrzeć, a następnie zmienić rzut niechroniony na chroniony i odwrotnie.

  Uwaga: Rzuty niechronione będą dostępne w wyszukiwarce eSearch wyłącznie dla właścicieli wzorów.

  Dynamiczne rzuty trójwymiarowe (dynamiczne rzuty 3D)
  Usługa zgłoszenia elektronicznego ZWW przyjmuje nowy typ przedstawienia rzutów jako narzędzie pozyskiwania rzutów w zgłoszeniu: Widok dynamiczny 3D Jeżeli prześlesz ze swojego komputera dynamiczny rzut 3D w formacie OBJ, STL lub X3D, będziesz mógł uzyskać statyczne rzuty chronionych i niechronionych obrazów wzoru.

  Dynamiczne rzuty 3D symulują perspektywę 3D w 2D (na ekranie), ponieważ można manipulować rzutem (przesuwając lub powiększając i pomniejszając go), aby zobaczyć go z różnej perspektywy. Rzutami uchwyconymi z rzutu 3D nie można manipulować (rzuty statyczne); zostaną one dodane do formularza jako rzut dla odpowiedniego wzoru.

  Aby przesłać dynamiczne rzuty 3D swojego wzoru, użyj funkcji przeciągania i upuszczania lub znajdź pliki w swoim komputerze.

  Dynamiczne rzuty 3D – specyfikacja techniczna
  Po przesłaniu dynamicznego rzutu 3D do formularza zgłoszenia ZWW zostanie on wyświetlony w następujących parametrach technicznych:

  • szary gradient tła;
  • sam dynamiczny rzut 3D wyświetlany jest na biało;
  • Dynamiczne rzuty 3D można przesłać w dowolnym z poniższych trzech formatów: OBJ, STL lub X3D;
  • maksymalna wielkość załączników do modeli 3D – OBJ, STL, X3D (w przypadku rzutów wzorów): 20 MB;
  • rzuty statyczne uzyskane z dynamicznego rzutu 3D będą monochromatyczne (czarno-białe);
  • cieniowanie: podświetlenie dynamicznego rzutu 3D źródłem światła na podstawie perspektywy użytkownika;
  • rozmiar w pikselach wynosi 490 x 315 i pozostaje stały. Użytkownicy mogą zobaczyć, że obszar dostępny dla dynamicznego rzutu 3D pozostaje stały, jeżeli zwiększają lub zmniejszają okno przeglądarki;
  • w przypadku korzystania z opcji dynamicznego rzutu 3D wszystkie statyczne rzuty muszą pochodzić z rzutu 3D.

  Uwaga: Plik typu X3D nie jest obsługiwany przez przeglądarkę Internet Explorer 10 ani jej wcześniejsze wersje.

  Uwaga: Wzory stanowiące lub zawierające ornamenty powierzchni należy przedstawiać bez użycia dynamicznych rzutów 3D.

  Uwaga: Pliki STL w formacie binarnym nie są obsługiwane. Można zmienić STL binarny na standardowy za pomocą narzędzi do konwersji.

  Jakie są główne zalety korzystania z dynamicznych rzutów 3D?

  • Kiedy wzór zostanie opublikowany, pojawi się w wyszukiwarce eSearch i będzie dostępny nie tylko dla ekspertów, lecz również dla wszystkich zainteresowanych stron, takich jak osoby trzecie i sędziowie.
  • Będzie jasne, że obrazy statyczne pochodzą z jednego wzoru.
  • To pomoże zrozumieć, w jaki sposób różne rzuty statyczne są ze sobą powiązane.
  • Jest bardzo mało prawdopodobne, że przedstawienie wzoru będzie zawierało braki, co jest korzystne zarówno dla zgłaszających, jak i dla Urzędu.

  W jaki sposób porusza się dynamicznym rzutem 3D?
  Dzięki dynamicznemu rzutowi 3D możesz zaprezentować swój wzór z różnych perspektyw.

  Aby poruszyć dynamicznym rzutem 3D
  użyj strzałek (lewo, prawo, góra, dół) na klawiaturze lub funkcji powiększania/pomniejszania.

  Klawisze sterujące

  Możesz też użyć myszy i kliknąć sam rzut.

  Dynamiczny rzut modelu 3D

  Aby ułatwić zmienianie perspektywy aparatu, należy wybrać opcję „Podstawowe klawisze sterujące" i wybrać jeden z rzutów.

  Podstawowe klawisze sterujące

  Jak utworzyć obrazy pożądanego rzutu
  Istnieją dwa sposoby:

  Przycisk Utwórz rzut z tej perspektywy
  Perspektywa Przycisk Utwórz predefiniowane rzuty
  Predefiniowane rzuty
  • Po wybraniu rzutu z dynamicznego rzutu 3D kliknij przycisk „Utwórz rzut z tej perspektywy". Wówczas wyświetlony zostanie poniższy obraz.


  • Kliknij przycisk „Utwórz predefiniowane rzuty", który automatycznie utworzy wszystkie siedem rzutów przedstawionych na podstawowych klawiszach sterujących. Wówczas wyświetlone zostaną obrazy poniżej.


  Możesz utworzyć maksymalnie siedem obrazów chronionych, a także użyć tej funkcji, aby utworzyć jeszcze trzy obrazy niechronione.

  Przenoszenie, usuwanie i otwieranie obrazu
  Kliknij ikonę „Przenieś" Ikona Przenieś na obrazie, aby zmienić kolejność rzutów wzoru i zmienić obrazy niechronione w chronione.

  Kliknij ikonę „Usuń" Ikona Usuń na obrazie, aby usunąć rzut wzoru.

  Kliknij przesłany plik i otwórz go w pełnym rozmiarze.

 • Wskazanie(a) produktu / klasyfikacja lokarneńska

  Wskazanie produktu
  Musisz dodać wskazanie produktu. Nie ma to wpływu na zakres ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ale jest konieczne ze względów prawnych. Trzeba wybrać wskazanie produktu z listy produktów Eurolocarno. Musisz podać wskazanie produktu dla każdego zgłaszanego wzoru.

  Klasyfikacja
  Dzięki stosowaniu listy produktów Eurolocarno automatycznie zobaczysz, do której klasy klasyfikacji lokarneńskiej należy produkt.

 • Jak dodać wskazanie produktu?

  Zanim zostanie wyjaśnione, jak dodać wskazanie produktu, ważne jest, aby wiedzieć, że:

  • do jednego wzoru nie można przypisać więcej niż pięciu określeń;
  • w zgłoszeniu zbiorowym wszystkie określenia muszą należeć do tej samej klasy, z wyjątkiem klasy 32, którą można podać dodatkowo (ze względu na to, że ornamentacja należy do klasy 32).

  Wskazanie produktu i klasyfikację lokarneńską można dodać na dwa różne sposoby:

  1. Poprzez wprowadzenie produktu, który dany wzór reprezentuje, i kliknięcie przycisku „Dodaj": określenie zostanie automatycznie uzupełnione i zatwierdzone zgodnie z listą produktów Eurolocarno.

   Klasyfikacja lokarneńska

   Jeżeli wskazanie produktu pojawia się w zielonym polu, to znaczy, że określenia zostały prawidłowo zatwierdzone. Numery klasy i podklasy automatycznie pojawią się w kolumnie po lewej stronie – „Klasyfikacja lokarneńska" – jak pokazano poniżej:

   Określenia z klasyfikacji lokarneńskiej
    
  2. Jeżeli klikniesz link „Przeglądaj", w oknie modalnym pojawi się cała lista wskazań produktu Eurolocarno.

   Link Przeglądaj

   Wybierz wskazanie produktu

   To narzędzie ułatwia wybranie właściwych wskazań produktu, w tym klas i podklas. Musisz wpisać wskazanie produktu w pasku wyszukiwania i kliknąć przycisk „Szukaj" lub wyszukiwać według klasy/podklasy.

   Szukaj wskazania produktu

   Wówczas wyświetlone zostaną wszystkie wyniki wyszukiwania wraz z ich klasami i podklasami. Zaznacz pole po lewej stronie listy wyników, aby wybrać właściwe wskazanie produktu. Po zakończeniu wyboru możesz przejrzeć całą listę, klikając przycisk „Wyświetl wybrane elementy" lub przycisk „Dalej". Następnie kliknij przycisk „Kontynuuj", aby dodać określenia do zgłoszenia wzoru.

   Jeżeli określenie zostało prawidłowo zatwierdzone, prawidłowe wskazanie produktu pojawia się w polach oznaczonych zieloną linią przerywaną, a numery klasy i podklasy automatycznie pojawią się w kolumnie po lewej stronie, „Klasyfikacja lokarneńska".

   Wykaz zatwierdzonych określeń
 • Odroczenie i opis

  Odroczenie
  Przy dokonywaniu zgłoszenia wzoru wspólnotowego można złożyć wniosek o odroczenie publikacji na okres do 30 miesięcy. Wzór może być zatem traktowany jako poufny, do chwili gdy zdecydujesz o jego ujawnieniu. Jeśli zdecydujesz się w ogóle nie publikować ZWW, rejestracja wygasa po upływie 30-miesięcznego okresu odroczenia.

  Aby opublikować wzór po upływie okresu odroczenia publikacji, trzeba uiścić odpowiednie opłaty za publikację.

  Uwaga: Opłatę za publikację można uiścić wraz z opłatą za odroczenie w momencie dokonywania zgłoszenia. Jeśli jednak ostatecznie zrezygnujesz z opublikowania wzoru, opłata za publikację nie podlega zwrotowi.

  Opis
  Jeżeli chcesz, możesz dodać opis przedstawienia wzoru, ale nie jest to obowiązkowe.

  Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów wspólnotowych stanowi, że zgłoszenie może zawierać jeden opis dla jednego wzoru, nieprzekraczający 100 wyrazów, wyjaśniający przedstawienie wzoru lub wzorów lub próbek; opis powinien odnosić się jedynie do tych cech, które widoczne są na przedstawieniu wzoru lub na próbkach; nie może on zawierać oświadczeń dotyczących domniemanej nowości lub indywidualnego charakteru wzoru bądź jego technicznej wartości.

  Jeśli opis nie jest zgodny z treścią rozporządzenia, nie wnosi się sprzeciwu. Opis nie jest badany, chociaż ekspert może go wykorzystać, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości. Na przykład jeżeli istnieją dwa obrazy przedstawiające różne karty, ekspert musi zgłosić sprzeciw, ale jeśli opis wskazuje na to, że pokazane są dwie różne strony tej samej karty, nie trzeba zgłaszać sprzeciwu.

  Uwaga: Opisy przedłożone po dacie dokonania zgłoszenia nie zostaną przyjęte.

  Odroczenie
 • Informacje o projektancie (projektantach)

  Ta część jest nieobowiązkowa i służy powiązaniu twórcy z odpowiednim wzorem. Jeżeli jednak wybierzesz „Utwórz nową pozycję", musisz podać następujące informacje o twórcy (twórcach):

  • nazwisko i imię w przypadku indywidualnego twórcy;
  • lub nazwę zespołu twórców w stosownym przypadku.
  Dane dotyczące twórcy

  Dodaj twórcę

  Jeśli Urząd uprzednio przyznał numer identyfikacyjny twórcy, trzeba wprowadzić ten numer, wówczas dane z bazy danych zostaną importowane.

  W razie zrzeczenia się przez twórcę praw autorskich zaznacz odpowiednie pole („Zrzeczenie się prawa").

  Zrzeczenie się prawa
 • Chcę zastrzec pierwszeństwo

  Jeśli w ciągu minionych 6 miesięcy dokonano zgłoszenia dotyczącego tego samego wzoru, można poprosić o zastrzeżenie pierwszeństwa, klikając przycisk „Dodaj pierwszeństwo".

  Wpisywanie numeru zastrzeżenia pierwszeństwa lub numeru identyfikacyjnego wzoru Dodaj zastrzeżenie pierwszeństwa
  • z listy rozwijanej wybierz „Państwo pierwszego zgłoszenia";
  • wpisz numer zastrzeżenia pierwszeństwa lub numer identyfikacyjny wzoru (pole zostanie wypełnione automatycznie, jeśli szczegóły wzoru są dostępne w DesignView) i kliknij przycisk „Importuj"; lub
  • kliknij przycisk „Utwórz ręcznie" i wprowadź dane ręcznie;
  • dodaj datę zgłoszenia i numer zgłoszenia. Dołączenie wymaganych dokumentów w momencie zgłoszenia jest obowiązkowe. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której państwem pierwszego zgłoszenia jest państwo EUIPO.

  Uwaga: Jeśli pierwsze zgłoszenie nie zostało złożone w jednym z języków urzędowych UE, należy dołączyć kopię tłumaczenia.

 • Zapisz wzór i kopię wzoru

  Po dodaniu wszystkich wymaganych informacji o wzorze zapisz je. Można będzie wtedy zobaczyć podsumowanie informacji o wzorze i edytować te informacje.

  Informacje o wzorze (wzorach)

  Aby dodać nowy wzór, kliknij przycisk „Dodaj nowy" lub skopiuj już wprowadzone informacje na temat wzoru, klikając przycisk „Kopiuj ze wzoru". Jeżeli już przedłożyłeś więcej niż jeden wzór, możesz wybrać numer dokładnie tego wzoru, z którego informacje chcesz skopiować.

  Opcja Kopiuj ze wzoru

Krok 2: Podobne wzory

 • Czym jest DesignView?

  DesignView to internetowe narzędzie konsultacyjne, które jest wielojęzyczne i łatwe w obsłudze. Za pomocą tego narzędzia każdy użytkownik internetu może bezpłatnie przeszukiwać wzory wszystkich uczestniczących urzędów, w tym EUIPO i urzędów krajowych.

  To narzędzie daje dostęp do zgłoszeń i rejestracji wzorów udostępnionych przez uczestniczące biura za pomocą pojedynczej i unikalnej platformy. Każdy urząd jest właścicielem treści, które udostępnia, oraz odpowiada za ich codzienną aktualizację.

 • Co DesignView może zrobić dla ciebie?
  1. bezpłatnie sprawdzać istniejące wzory i tendencje na rynku w całej Europie;
  2. uzyskać łatwy dostęp do usług porejestracyjnych;
  3. pomóc w sprawdzaniu nowatorstwa wzoru;
  4. pomóc klientom podczas ich procedur czy sędziom, np. w razie konfliktu między stronami w trakcie procesów administracyjnych i prawnych;
  5. pomagać urzędom np. w przeprowadzaniu szczegółowego badania lub pomagać przeprowadzającym badanie w sprawdzaniu wcześniejszych praw pierwszeństwa.

Krok 3: Załóż konto / Zaloguj się

 • Załóż konto / Zaloguj się

  Na tym etapie istnieją dwie możliwości:

  • jeżeli nie masz konta w serwisie EUIPO, kliknij przycisk „Załóż konto";
  • jeżeli masz już konto w serwisie EUIPO, wprowadź swoje dane i kliknij zaloguj się

  Twoje dane zostaną importowane do formularza.

  Zgłaszanie ZWW przez podmioty/przedsiębiorstwa spoza UE
  Możesz zgłosić ZWW, jeśli mieszkasz poza Unią Europejską (UE), ale musisz w tym wypadku użyć formularza zaawansowanego i wyznaczyć pełnomocnika.

 • Zgłaszający i pełnomocnicy

  Zgłaszającego lub pełnomocnika można dodać:

  Dodaj istniejącego zgłaszającego/pełnomocnika
  Wprowadź nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego/pełnomocnika – zostaje wyświetlona lista istniejących pozycji – wybierz pozycję z listy i kliknij przycisk „Importuj". Po wyświetleniu na ekranie danych zgłaszającego/pełnomocnika kliknij przycisk „Dodaj", aby kontynuować. Z metody tej można skorzystać, jeśli dane zostały już wcześniej wprowadzone.

  Uwaga: Możesz dodać istniejącego pełnomocnika tylko wtedy, gdy jesteś zalogowany jako pełnomocnik.

  Dodawanie nowego zgłaszającego

  1. Kliknij przycisk „Utwórz nową pozycję" i wprowadź dane.
  2. Z listy rozwijanej wybierz typ zgłaszającego.
  3. Wypełnij pozostałe rubryki formularza (pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką *).
  4. Kliknij przycisk „Dodaj", aby kontynuować.

  Uwaga: Przy korzystaniu z formularza w czterech krokach w trybie Fast Track nie można dodawać nowych pełnomocników.

  Stowarzyszenia
  Wypełniając zgłoszenie w imieniu stowarzyszenia, należy wprowadzić tylko numer identyfikacyjny stowarzyszenia.

 • Projekty (zapisz moje zgłoszenie jako projekt)
  Podczas wypełniania formularza zgłoszenia możesz w dowolnej chwili zapisać wprowadzone już dane jako projekt formularza. W kolumnie po prawej stronie zgłoszenia kliknij przycisk „Zapisz formularz" oznaczony symbolem Ikona Zapisz. Zapisaną wersję roboczą formularza odnajdziesz w części „Projekty" w części User Area (obszar użytkownika).
 • Wyczyść formularz zgłoszenia

  Jeżeli chcesz ponownie rozpocząć składanie wniosku, kliknij przycisk „Wyczyść formularz zgłoszenia". Wszystkie wcześniej uzupełnione pola zostaną wyczyszczone, a informacje usunięte.

 • Drukuj moje zgłoszenie

  Możesz wydrukować swój formularz zgłoszenia na dowolnym etapie procesu.


Krok 4: Potwierdź i zapłać

 • Potwierdzenie

  Przeglądaj swoje dane i szczegóły swojego wzoru
  Na tym etapie możesz zobaczyć szczegóły zgłoszenia, które chcesz przedłożyć; nadal możesz modyfikować je w „Szczegółach wzoru" przed złożeniem zgłoszenia.

 • Podpis

  Poprzez wypełnienie pól „Imię i nazwisko" i „Uprawnienia podpisującego" potwierdzasz, że dane zostały sprawdzone i chcesz przesłać formularz zgłoszenia wzoru.

  Podpis

  Możesz dodać jedną osobę jako dodatkowego podpisującego.

  Uwaga: Należy pamiętać, że tylko osoby fizyczne mogą złożyć podpis na formularzu zgłoszenia.

  Po przejrzeniu zgłoszenia kliknij przycisk „Potwierdź i zapłać".

  Przycisk Potwierdź i zapłać

  Musisz w oknie płatności wybrać metodę płatności, z której chcesz skorzystać.

  Uwaga: Opcja zapłaty przelewem bankowym jest niedostępna w przypadku formularza w czterech krokach w trybie Fast Track.

  Po kliknięciu na przycisk „Potwierdź płatność" i „Kontynuuj" w następnym oknie zgłoszenie zostanie złożone.

  Przycisk Potwierdź i zapłać Przycisk Potwierdź i zapłać
 • Co się dzieje po przesłaniu formularza zgłoszenia?

  Po zakończeniu procesu dokonywania zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie, że twoje zgłoszenie zostało prawidłowo złożone, a także oficjalny numer zgłoszenia. Należy również pobrać oficjalne pokwitowanie i potwierdzenie w jednym pliku PDF. Uwaga: EUIPO nie wystawia kopii pokwitowania.

  potwierdzenie, że zgłoszenie zostało złożone prawidłowo
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.