Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Definicja znaku towarowego

Znaki towarowe są znakami stosowanymi w handlu do identyfikacji produktów.

Twój znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą cię na rynku. To on wyróżnia cię spośród konkurencji. Jeżeli go zarejestrujesz, będziesz mógł go chronić i rozwijać.

W niektórych krajach podlegasz ochronie, nawet jeśli twój znak towarowy nie jest zarejestrowany, pod warunkiem, że go używasz. Jednak lepiej go zarejestrować, aby uzyskać najlepszą ochronę.

Jedynym warunkiem, jakiemu podlega zarejestrowany znak towarowy, jest wyraźne określenie przedmiotu rejestracji; w przeciwnym wypadku ani ty, ani twoi konkurenci nie będą pewni, co podlega ochronie. 

W EUIPO możesz zarejestrować

Ikonę znaku słownego stworzoną za pomocą litery A

Znak słowny

Znak towarowy, który składa się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji, które można zapisać

Zobacz przykłady
Ikonę znaku graficznego stworzoną za pomocą wieloboku

Znak graficzny

Znak towarowy, w którym zastosowano niestandardowe znaki, stylizację lub układ, cechę graficzną lub kolor, na przykład znaki, które składają się wyłącznie z elementów graficznych

Zobacz przykłady
Ikonę znaku graficznego zawierającego litery stworzoną za pomocą wieloboku z literą A w środku

Znak graficzny zawierający elementy słowne*

Znak graficzny zawierający kombinację elementów słownych i graficznych

Zobacz przykłady
 
Ikonę znaku 3D stworzoną za pomocą trójwymiarowego wielościanu

Znak przestrzenny

Znak przestrzenny składający się z trójwymiarowego kształtu lub, który przechodzi w trójwymiarowy kształt. Może on obejmować pojemniki, opakowanie, sam produkt lub jego wygląd.

Zobacz przykłady
Znak składający się z kolorów stworzony za pomocą próbki z palety kolorów

Znak przestrzenny zawierający elementy słowne*

Znak przestrzenny zawierający elementy słowne.

Zobacz przykłady
Ikonę znaku dźwiękowego stworzoną za pomocą głośnika

Znak pozycyjny

Znak pozycyjny, który polega na specyficznym sposobie umieszczenia lub przymocowania znaku na produkcie.

Zobacz przykłady
 
Ikonę znaku słownego stworzoną za pomocą litery A

Znak stanowiący wzór

Znak stanowiący wzór, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów.

Zobacz przykłady
Ikonę znaku graficznego stworzoną za pomocą wieloboku

Znak (pojedynczy) kolorowy

Pojedynczy kolorowy znak to właśnie znak towarowy składający się wyłącznie z pojedynczego koloru (bez konturów).

Zobacz przykłady
Ikonę znaku graficznego zawierającego litery stworzoną za pomocą wieloboku z literą A w środku

Znak (kombinacja) kolorów

Znak towarowy składający się wyłącznie z kombinacji kolorów (bez konturów)

Zobacz przykłady
 
Ikonę znaku słownego stworzoną za pomocą litery A

Znak dźwiękowy

Znak dźwiękowy składa się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków.

Zobacz przykłady
Ikonę znaku graficznego stworzona za pomocą wieloboku

Znak ruchomy

Znak towarowy, na który składa się określony ruch lub zmiana ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia.

Zobacz przykłady
Ikonę znaku graficznego zawierającego litery stworzoną za pomocą wieloboku z literą A w środku

Znak multimedialny

Znak składa się z kombinacji obrazów i dźwięku, lub obejmuje je swoim zasięgiem.

Zobacz przykłady
 
Ikonę znaku słownego stworzoną za pomocą litery A

Znak holograficzny

Nowa kategoria znaku towarowego (od 1 października 2017 r.) Znak holograficzny składa się z elementów o charakterze holograficznym.

Zobacz przykłady

 

*Uwaga: Rodzaje znaków towarowych oznaczone gwiazdką nie są oddzielnymi kategoriami na podstawie rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego UE. Z przyczyn praktycznych i technicznych w zgłoszeniu elektronicznym są one jednak zróżnicowane.

 

Nieco teorii

Własność intelektualna

Idea leżąca u podstaw własności intelektualnej jest prosta i towarzyszy nam od dawna. Gdziekolwiek się nie udamy, własność intelektualna zawsze będzie nas otaczać.

Nie chodzi tu jednak o myśli czy pomysły jako takie; własność intelektualna określa i chroni ludzkie innowacje i dzieła

  • Znaki towarowe pozwalają klientom zidentyfikować źródło pochodzenia produktów
  • Wzory odnoszą się do wyglądu produktów
  • Prawa autorskie dotyczą działalności artystycznej, np. książek, muzyki, obrazów, rzeźb i filmów
  • Patenty chronią wynalazki techniczne we wszystkich dziedzinach technologii

Własność intelektualna wynagradza innowatorów za ich wysiłek i pozwala innym korzystać z ich osiągnięć.

 

Pobierz tę mapę – ułatwi ona zarejestrowanie posiadanych praw.


Adaptacja koncepcji mapy tras metra, która odzwierciedla ramy czasowe poszczególnych procesów dotyczących własności intelektualnej.

 

 

Więcej informacji na temat własności intelektualnej

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.