Przejdź do strony głównej
EUIPO
Zapewnij ochronę swoim znakom towarowym i wzorom w Unii Europejskiej.

Obejmij swoją własność intelektualną ochroną w Unii Europejskiej

Jaką postać może mieć zarejestrowany wzór wspólnotowy

Przykładowe zgłoszenia wzorów

Odkurzacz, przykład zgłoszenia wzoru

Odkurzacz

Numer wzoru: 003305929-0002

Szopa ogrodowa, przykład zgłoszenia wzoru

Szopy ogrodowe

Numer wzoru: 002068585-0003


Przed dokonaniem zgłoszenia należy wziąć pod uwagę trzy rzeczy.


Czy twój wzór kwalifikuje się do rejestracji?

Wzór chroni wygląd produktu i jest z nim nierozerwalnie powiązany. Jeśli produkt nie istnieje, jego wzór nie może być chroniony.

Każde rękodzieło lub element produkowany przemysłowo, w tym opakowanie, symbole graficzne i kroje pisma kwalifikują się jako produkty. Można również chronić części produktów, które można zdemontować i zmontować ponownie.

Same kolory, elementy werbalne i dźwięki to rzeczy, które nie mogą zostać objęte ochroną, ponieważ nie stanowią one wyglądu produktu. Mogą one jednak zostać objęte ochroną jako znak towarowy.

Z tego samego powodu nie kwalifikują się tez żywe organizmy i koncepcje, które ponadto nie mogą zostać objęte ochroną jako znaki towarowe.

Ponadto wzór nie powinien naruszać porządku publicznego i pewnych standardów przyzwoitości. Wzory przedstawiające lub promujące przemoc, dyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną zostaną odrzucone.

Czy twój wzór jest nowy?

Rozporządzenie dotyczące wzorów wspólnotowych wymaga, aby wzór (zarówno ZWW, jak i NMW) był nowy i cechował się indywidualnym charakterem.

Nowość

Wzór można uznać za nowy, jeśli wcześniej nie ujawniono wzoru o identycznym wyglądzie. Jeśli dwa wzory różnią się nieznacznymi szczegółami, będą one uznawane za identyczne.

Charakter indywidualny

Wzór posiada indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera każdy wcześniejszy wzór.

Czy wzór jest poprawnie i dokładnie przedstawiony?

Przedstawienie graficzne służy do odzwierciedlenia wszystkich cech zgłaszanego wzoru. Zgłaszający musi zadbać o to, aby wszystkie cechy jego wzoru były możliwie najdokładniej odwzorowane.

Dlatego ważne jest, aby przedstawienie graficzne zgłaszanego wzoru było jak najdokładniejsze. Jakość przedstawienia jest bardzo ważna dla ochrony twojego wzoru.

W praktyce jakość przedstawienia graficznego musi pozwolić na zachowanie jakości wzoru po powiększeniu lub zmniejszeniu go do rozmiaru 8 na 16 cm, ponieważ w takiej formie zostanie ono wprowadzone do rejestru wzorów wspólnotowych i opublikowane w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

Rzuty

Możesz przedłożyć do dziesięciu różnych rzutów odzwierciedlających zgłaszany wzór: siedem rzutów chronionych i trzy rzuty nieobjęte ochroną. Istnieje możliwość załadowania rzutów zwykłych, pionowych, perspektywicznych, przekrojów poprzecznych czy rysunków rozstrzelonych. Nasza aplikacja on-line poświęcona wzorom pozwala na załadowanie za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania oraz na używanie obrazów statycznych i trójwymiarowych. Upewnij się, że rzuty dotyczą tego samego wzoru i odzwierciadlają widoczną część wzoru.

Jeśli zgłaszasz złożony produkt, tj. taki, który składa się z wielu wymiennych elementów, dzięki którym produkt można rozłożyć na części i zmontować ponownie, przynajmniej jeden z rzutów musi przedstawiać złożony produkt w kompletnym stanie. To samo dotyczy zestawu artykułów, na przykład szachownicy wraz z pionami lub zestawu sztucców.

Kolory

Przedstawienia graficzne wzoru mogą być czarno-białe lub kolorowe. Nie zezwala się jednak na mieszanie wersji kolorystycznych, tj. nie można przedłożyć trzech rzutów w czerni i bieli oraz czterech w kolorze, jeśli wszystkie rzuty dotyczącą tego samego wzoru.

Kontekst

Przedstawienie graficzne wzoru musi być przedstawione na neutralnym tle. Wzór musi być wyraźnie widoczny na tym tle.

Identyfikatory

Aby wyróżnić pewne elementy wzoru, na przykład w celu wykazania, że rościsz prawo do tego konkretnego elementu (lub chcesz wyłączyć ten konkretny element ze zgłoszenia), użyj następujących identyfikatorów:

  • linia przerywana służy do wskazywania elementów, które nie powinny być objęte ochroną;
  • obramowania służą do wyróżniania elementów, które powinny być objęte ochroną;
  • cieniowanie kolorem i rozmycie służą do wyłączenia kilku cech z ochrony;
  • rozdzielenia służą do wskazania, że zgłaszający nie rości praw do konkretnej długości wzoru;

Na rzutach wzorów nie wolno umieszczać tekstów opisowych, słów ani jakichkolwiek innych symboli.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.