Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu


Conținutul acestei pagini este disponibil doar în limbile English, Español, Deutsch, Français şi Italiano.

Camerele de recurs

„Angajamentul nostru este de a asigura o soluționare efectivă a litigiilor, proceduri de atac eficiente și practici consecvente”.

Camerele de recurs sunt responsabile cu deciziile cu privire la contestațiile împotriva deciziilor din prima instanță luate de EUIPO cu privire la mărcile Uniunii Europene și la desenele și modele industriale comunitare înregistrate. Deciziile camerelor sunt la rândul lor atacabile prin acțiuni înaintea Tribunalului, ale cărui hotărâri pot fi atacate cu recurs înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene (UE) în aspecte de drept. Camerele de recurs sunt independente și nu primesc niciun fel de instrucțiuni în deciziile pe care le iau cu privire la cauze.

O cameră de recurs care hotărăște cu privire la o cauză este formată din trei membri, inclusiv președintele. Doi membri trebuie să fie juriști. În anumite cauze poate hotărî marea cameră sau un singur membru.

Marea cameră este formată din nouă membri, și anume președintele camerelor de recurs, care prezidează, președinții camerelor și membrii ordinari, selectați de pe o listă specială, până la totalul de nouă membri. O cameră poate înainta cauza la marea cameră dacă consideră că dificultatea juridică, importanța sau circumstanțele speciale o justifică, de exemplu, dacă camerele de recurs au emis decizii divergente cu privire la o chestiune de drept pe care o ridică cauza. Din aceleași motive, prezidiul poate înainta cauza marii camere.

Camera căreia i-a fost alocată cauza poate aloca mai departe cauza unui singur membru, jurist de profesie, între altele atunci când decizia închide o procedură în urma retragerii, respingerii, renunțării sau anulării mărcii contestate sau anterioare, stabilește cuantumul costurilor, dacă privește doar admisibilitatea contestației sau este în legătură cu o contestație împotriva deciziilor examinatorului luate conform articolului 7 din Regulamentul privind marca Uniunii europene, iar camera confirmă decizia (vezi articolul 36 din Regulamentul delegat privind marca UE).

 

Regulament

Camerele de recurs sunt reglementate prin Regulamentul delegat privind marca UE care se aplică administrării contestațiilor atât conform regulamentului privind mărcile, cât și regulamentului privind desenele și modelele industriale.

 

Prezidiul

Prezidiul răspunde de normele și de organizarea camerelor de recurs, inclusiv de alocarea membrilor la camere și de determinarea criteriilor de alocare a cauzelor la camere. Este compus din: președintele camerelor de recurs, care prezidează, președinții camerelor și membrii aleși pentru fiecare an calendaristic de toți membrii camerelor de recurs (cu excepția președintelui și președinților de cameră).

În fiecare an prezidiul ia această hotărâre. Camerele de recurs sunt compuse în momentul de față din patru camere care se ocupă exclusiv de mărci și una care tratează numai cauze de desene și modele industriale. În plus, marea cameră poate audia orice cauză cu privire la mărci sau la desene sau modele.

 

Membrii camerelor de recurs

Președintele camerelor de recurs este numit de Consiliul Uniunii Europene. Președintele are competențe de conducere și de organizare și prezidează prezidiul și marea cameră de recurs. Președinții de cameră sunt numiți tot de Consiliul Uniunii Europene. Ei au responsabilități de conducere și de organizare pentru camerele lor și răspund de numirea raportorului în fiecare dosar de contestație. Membrii camerelor de recurs sunt numiți de consiliul de administrație al Oficiului.

 

Conferințele camerelor de recurs

Camerele de recurs, împreună cu alte departamente ale EUIPO, organizează periodic conferințe și seminare la sediul EUIPO din Alicante:

Conferințele camerelor de recursAfișare Ascundere
 
Prezentare generală a deciziilor camerelor de recurs Arată Ascunde
 
Studiile camerelor de recurs * Arată Ascunde


* Aceste studii reflectă opinia experților care le-au întocmit. Scopul lor este de a furniza informații și de a facilita înțelegerea realităților pieței și reglementările și practicile juridice și economice privind probleme specifice din statele membre. Nu trebuie în niciun caz considerate ca fiind concluzii ale camerelor de recurs sau ca producând orice fel de efecte obligatorii în ceea ce privește camerele.

 

 

 

 

Pagină actualizată ultima dată 30-06-2017
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații