Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Mărci de certificare și mărci colective

Pe lângă mărcile individuale, mai există două tipuri de mărci care pot fi înregistrate la EUIPO – mărcile de certificare și mărcile colective. Această pagină vă oferă informații despre ambele tipuri de mărci, precum și resurse care să vă ajute la depunerea cererii.

Marca UE colectivă indică faptul că produsele sau serviciile pe care le protejează provin de la membrii unei asociații și că doar aceștia pot să o utilizeze.

În schimb, marca UE de certificare indică faptul că produsele sau serviciile îndeplinesc anumite caracteristici, definite în regulamentul de utilizare.

Afișul „Confetti” de Toulouse-Lautrec, exemplu de marcă care a devenit operă de artă
 

Mărcile de certificare:

Mărcile UE de certificare reprezintă un nou tip de marcă în sistemul mărcilor UE. Ele sunt semne care au rolul de a certifica anumite caracteristici ale produselor și serviciilor (de exemplu, calitatea acestora), iar depunerea cererilor pentru înregistrarea lor a devenit posibilă de la 1 octombrie 2017.

Regulamentul privind marca UE definește marca UE de certificare drept o marcă „în măsură să facă distincția între, pe de o parte, produsele sau serviciile pentru care materialul, modul de fabricare al produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici, cu excepția originii geografice, sunt certificate de către titularul mărcii și, pe de altă parte, produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare” [articolul 83 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE].

Mărcile individuale și mărcile UE de certificare diferă prin funcția pe care o îndeplinesc, dar și prin unele aspecte care țin mai mult de formă. O diferență importantă între o marcă individuală și o marcă de certificare este aceea că titularul unei mărci de certificare (persoană fizică sau juridică, instituție, autoritate sau organism de drept public) nu poate desfășura o activitate economică care presupune furnizarea de produse și servicii din categoria celor certificate.

Mărcile UE de certificare: obligația de neutralitate

Dacă dețineți o marcă UE de certificare, puteți certifica produse și servicii care vor fi folosite de alte persoane în activitatea lor, dar nu o puteți utiliza pentru a vă certifica produsele și serviciile proprii. Titularul mărcii UE de certificare are o obligație de neutralitate față de interesele persoanelor care realizează produsele sau prestează serviciile certificate cu ajutorul ei.

Mărcile UE de certificare: excluderea originii geografice

Un aspect foarte important este faptul că o marcă UE de certificare nu poate fi utilizată pentru a certifica originea geografică a produselor și serviciilor. Această interdicție se aplică semnului, regulamentului de utilizare și listei de produse și servicii.

În esență, o marcă UE de certificare vizează garantarea unor caracteristici specifice ale anumitor produse și servicii. La depunerea cererii de înregistrare a unei mărci UE de certificare trebuie reținute patru aspecte:

:

 • La fel ca marca individuală, marca UE de certificare trebuie să fie un semn care să poată fi reprezentat în Registrul mărcilor UE. În plus, semnul trebuie să poată diferenția produsele și serviciile certificate de cele care nu sunt certificate.
 • Atunci când depuneți o cerere de înregistrare a unei mărci UE de certificare, trebuie să indicați foarte clar acest lucru (specificând exact tipul de marcă în cadrul cererii).
 • Trebuie să corelați marca UE de certificare solicitată cu acele produse și servicii pe care le veți certifica în calitate de titular al mărcii (utilizarea Generatorului de produse și servicii vă poate ajuta în acest sens).
 • Trebuie să includeți regulamentul de utilizare a mărcii UE de certificare pentru care depuneți cererea. Regulamentul de utilizare reprezintă esența mărcii UE de certificare. El trebuie transmis în termen de două luni de la depunerea cererii și trebuie să conțină în special:
  • o declarație a solicitantului care să menționeze că nu desfășoară o activitate economică ce presupune furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate;
  • caracteristicile produselor sau ale serviciilor care urmează să fie certificate;
  • condițiile care reglementează utilizarea mărcii UE de certificare;
  • măsurile de testare și de supraveghere pe care urmează să le aplice titularul mărcii UE de certificare.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, EUIPO a întocmit un model, disponibil mai jos în 23 de limbi, care să ajute solicitanții de mărci UE de certificare în procesul de elaborare a regulamentului de utilizare.

Model de regulament de utilizare: Mărci UE de certificare

 

 

Exemple de mărci de certificare înregistrate la EUIPO:

017321738
Marcă fără text

Titular:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Titular:
Sierteelt Verpakkings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Clasa: 35

Titular:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Clase: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Titular:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

Taxa de bază pentru depunerea cererii de înregistrare a unei mărci UE de certificare este de 1 800 EUR, respectiv de 1 500 EUR dacă cererea se depune online.

 

Mai multe informații despre taxe

 

 

Mărcile colective:

Marca UE colectivă descrie originea comercială a anumitor produse și servicii, informând consumatorul că fabricantul produselor sau prestatorul serviciilor respective face parte dintr-o anumită asociație și are dreptul de a utiliza marca.

Regulamentul privind marca UE definește mărcile colective drept mărci „destinate să facă distincție între produsele sau serviciile membrilor asociației titular ale acestora de cele ale altor întreprinderi” (articolul 74 din Regulamentul privind marca UE).

Mărcile UE colective pot fi folosite pentru a spori încrederea consumatorilor în produsele sau serviciile oferite sub marca colectivă respectivă. Adesea sunt folosite pentru a identifica produsele sau serviciile unor producători cu interese similare.

Mărcile UE colective: cine poate depune o cerere de înregistrare

Pot să depună o cerere de înregistrare a unei mărci UE colective numai asociațiile de fabricanți, de producători, de prestatori de servicii sau de comercianți, precum și persoanele juridice de drept public (cu condiția să aibă o organizare similară cu cea a asociațiilor).

Mărcile UE colective: originea geografică

Este posibilă înregistrarea unei mărci UE colective care să desemneze originea geografică a produselor sau a serviciilor cărora li se aplică. În acest caz, regulamentul de utilizare trebuie să autorizeze în mod explicit orice persoană ale cărei produse sau servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titular al mărcii [articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE].

Regulamentul de utilizare face parte integrantă din orice marcă colectivă. Acesta trebuie depus în termen de două luni de la depunerea cererii și

 • trebuie să precizeze persoanele autorizate să utilizeze marca și condițiile de afiliere la asociație. Poate include și condițiile de utilizare a mărcii.
 • Dacă marca colectivă descrie indicația geografică a produselor și serviciilor cărora li se aplică, regulamentul de utilizare trebuie să conțină autorizarea expresă ca orice persoană ale cărei produse și servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titular al mărcii.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, EUIPO a întocmit un model, disponibil mai jos în 23 de limbi, care să ajute solicitanții de mărci UE colective în procesul de elaborare a regulamentului de utilizare.

Model de regulament de utilizare: Mărci UE colective

 

Exemple de mărci colective înregistrate la EUIPO:

Exemple de mărci colective înregistrate la EUIPO:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Clasa: 30

Titular:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Clasa: 31

Titular:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Clasa: 41 și 45

Titular:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Membru deplin NB Rail ASSOCIATION

Clasa: 42

Titular:
Association NB-Rail

 

Taxa de bază pentru depunerea cererii de înregistrare a unei mărci UE colective este de 1 800 EUR, respectiv de 1 500 EUR dacă cererea se depune online.

 

Mai multe informații despre taxe

 

 

Surse de informații

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.