Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Transformări

Transformarea este o procedură care se poate aplica în cazul mărcilor Uniunii Europene (mărci UE) și al înregistrărilor internaționale.

Dacă o marcă UE încetează să existe, ea poate fi transformată în mărci care sunt valabile în anumite state membre. Transformarea este deosebit de utilă în caz de eventuale probleme legate de caracterul unitar al mărcii UE.

De exemplu, dacă marca Uniunii Europene are o problemă de înregistrare într-o țară sau în anumite țări din motive absolute sau din cauza unei opoziții pe baza unui drept anterior valabil într-o singură țară sau în anumite țări, solicitantul mărcii UE poate să solicite transformarea mărcii UE în cereri individuale, naționale de înregistrare a mărcii în celelalte țări, care nu sunt afectate de aceste motive.

Înregistrările internaționale pot fi transformate în cereri naționale de înregistrare a mărcii în statele membre ale UE și într-o desemnare a unor părți contractante la Aranjamentul de la Madrid sau Protocolul de la Madrid al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Pentru mai multe informații, consultați Ghidul privind mărcile.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.