Baze de date

Mărci și desene sau modele industriale

Accesați eSearch plus, o bază de date a EUIPO

eSearch plus

Informații detaliate despre mărci, desene sau modele industriale, titulari, reprezentanți și buletine.

aplicația eSearch (iOS și Android)

Date deschise: Descărcare în masă

Accesați eSearch Case Law, o bază de date a EUIPO

eSearch Case Law

Decizii ale EUIPO, hotărâri ale Tribunalului, ale Curții de Justiție și ale instanțelor naționale.

Accesați Verify certified copies, o bază de date a EUIPO

Verificare copii certificate

Introduceți un cod de identificare pentru a vizualiza originalul unui certificat de înregistrare a unei mărci UE.

 

Baze de date din Rețeaua Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală (EUIPN)

Accesați TMview, o bază de date a Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale (tmdn)

TMview

Mărcile tuturor oficiilor oficiale de mărci care participă la nivel național și internațional, precum și la nivelul UE.

Accesați Designview, o bază de date a Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale (tmdn)

Designview

Punct de acces centralizat la informațiile despre desenele sau modelele industriale înregistrate, deținute de oficiile naționale participante.

Accesați TMclass, o bază de date a Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale (tmdn)

TMclass

Portalul unic de clasificare cu acces la baza de date armonizată aplicată în UE și la baze de date din toată lumea.

Accesați Similarity, o bază de date a Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale (tmdn)

Similarity

Evaluarea similitudinii dintre produse și servicii de către oficiile de proprietate intelectuală din UE.

 
Accesați DesignClass, o bază de date a Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale (tmdn)

DesignClass

Comparați bazele de date de clasificare a desenelor și modelelor industriale ale oficiilor participante.

 

Proprietatea intelectuală și punerea în aplicare

IP enforcement portal

IP Enforcement Portal

Integrarea EDB, ACIST și ACRIS într-o singură platformă.

 

Geographical Indications

Go to GIview

GIview

Comprehensive information about Geographical indications (GIs) registered and extended data.