Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Sfaturi și bune practici pentru depunerea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale

Am strâns o serie de sfaturi pentru depunerea unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar care să vă ajute să evitați greșelile care pot duce la nereguli.

Neregulile apar atunci când cererea prezintă greșeli de formă, de exemplu când uitați să plătiți sau când imaginile desenului sau modelului nu corespund cu anumite cerințe pentru înregistrare. Potrivit experienței noastre, majoritatea greșelilor de formă apar în trei faze ale procedurii de depunere online a cererii și sunt de multe ori ușor de evitat.

 

Încărcarea vederilor

1. Toate vederile trebuie să corespundă aceluiași desen sau model industrial.

În acest exemplu, utilizatorul a depus două vederi de scaune cu diferite caracteristici ca aparținând aceluiași desen sau model, desenul sau modelul 1. Vederile nu pot fi acceptate deoarece nu corespund aceluiași desen sau model.

Desen sau model 1 / Vederea 1

Desen sau model 1 / Vederea 2

Desen sau model 1 / Vederea 1

Desen sau model 2 / Vederea 1

Greșit

Diferite caracteristici creează aspecte diferite și de aceea trebuie depuse ca desene sau modele separate.

 

În acest exemplu, pentru aceleași două scaune utilizatorul a depus două cereri de înregistrare ca desene sau modele separate, desenul sau modelul 1 și desenul sau modelul 2; acestea pot fi deci acceptate.

Corect

Fiecare vedere de mai sus corespunde unui desen sau model diferit. Într-un depozit multiplu pot fi cuprinse desene sau modele diferite*. Fiecare desen sau model poate fi reprezentat prin mai multe vederi (1 până la 7 vederi).

* Un depozit multiplu este o cerere care conține mai multe desene sau modele. Depunerea unui depozit multiplu este mai ieftină decât depunerea de cereri separate pentru desene sau modele individuale.

 

2. Elementele suplimentare care nu fac parte din desen sau model, de exemplu note explicative, numere sau săgeți, nu trebuie să apară.

Greșit

Vedere a unui desen sau model cu text, simboluri și indicații.

Corect

Vedere a unui desen sau model încărcat fără elemente suplimentare. Informații suplimentare se pot adăuga în câmpul pentru descriere.

 

3. Desenul sau modelul trebuie reprezentat pe fond neutru.

Greșit

În imagine se observă obiecte străine.

Corect

Desenul sau modelul este reprezentat pe fond neutru.

 

4. Fiecare imagine trebuie să conțină o singură vedere a desenului sau modelului.

Greșit

Două vederi ale desenului sau modelului în aceeași imagine.

Corect

O vedere pe imagine.

 

5. Dacă desenul sau modelul conține culoare, aceasta trebuie să arate identic în toate vederile.

Greșit

Același produs cu o culoare diferită este considerat alt desen sau model.
Nu este permisă nici combinația de vederi în culori cu vederi alb-negru.

 

Corect

Vederile desenului sau modelului sunt consecvente din punct de vedere al culorii.

 

6. Vederile mărite trebuie încărcate ca imagini separate.

Greșit

Vedere mărită în aceeași imagine.

Corect

Vedere mărită într-o imagine separată.

 

7. Avertizările vizuale trebuie reprezentate în mod consecvent în toate vederile în care apare avertizarea.

Uneori utilizatorii doresc să depună o cerere de înregistrare pentru o anumită parte componentă a unui produs. În acest scop pot utiliza avertizări vizuale pentru a exclude elementul pe care nu doresc să îl înregistreze.

Greșit

Avertizarea vizuală nu apare în mod consecvent în toate vederile.

 

Corect

Avertizările vizuale apar în mod consecvent în diferitele vederi.

 

8. Cel puțin o vedere trebuie să reprezinte un set de articole sau un produs complex în ansamblul său.

Greșit

Setul de articole sau produsul complex nu are o vedere de ansamblu.

 

Corect

Un set de articole reprezentate corect cu o vedere de ansamblu.

 

9. Indicația produsului trebuie să corespundă cu reprezentarea desenului sau modelului.

În acest exemplu utilizatorul a depus o vedere pentru un scaun cu o indicație greșită a produsului. „Ornamentațiile” se pot utiliza pentru a înregistra motive ornamentale și nu scaune și, de aceea, nu pot fi acceptate.

Greșit

Indicația produsului nu corespunde cu vederea desenului sau modelului care a fost încărcată. Acest desen sau model trebuie depus cu indicația de produs „scaune” din clasa 06.01.

Corect

Indicația produsului corespunde cu vederea desenului sau modelului care a fost încărcată.

 

10. Indicația produsului trebuie să fie suficient de precisă încât să permită clasificarea într-o clasă și o subclasă a Clasificării de la Locarno.

Greșit

Indicația desenului sau modelului nu este suficient de precisă pentru a putea fi clasificată.

Corect

Funcția produsului este clar indicată, cu o clasă și o subclasă. 

Revendicarea priorității

O persoană care a depus o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial național, internațional sau comunitar beneficiază pentru depunerea unei cereri de înregistrare a aceluiași desen sau model comunitar de un drept de prioritate pentru o perioadă de șase luni de la data de depunere a primei cereri.

Dreptul de prioritate are ca efect faptul că, la stabilirea drepturilor care prevalează, va avea prioritate data de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului.

  • Prioritatea poate fi revendicată numai pe baza unei cereri anterioare de înregistrare a unui desen sau model sau a unui model de utilitate.
  • Cererea anterioară trebuie să fi fost prima depunere a cererii.
  • Titularul cererii anterioare și solicitantul înregistrării desenului sau modelului comunitar trebuie să fie una și aceeași persoană.
  • Trebuie depusă o copie certificată a cererii anterioare în termen de maximum trei luni de la data depunerii cererii de revendicare a priorității.
  • Dacă limba cererii anterioare nu este una din cele cinci limbi oficiale ale Oficiului, solicitantul trebuie să depună o traducere.
 

Cererea de amânare

La depunerea unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, puteți solicita amânarea publicării pentru o perioadă de maximum 30 de luni. În acest fel, desenul sau modelul va fi păstrat confidențial până când veți fi pregătit să-l divulgați. Dacă hotărâți să nu publicați deloc desenul sau modelul industrial, înregistrarea va expira la sfârșitul perioadei de amânare de 30 de luni.

  • De reținut că amânarea se poate solicita numai la depunerea cererii.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.