Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Creați-vă propria „strategie de protecție a desenului sau modelului industrial"

Să ne imaginăm că ați creat un nou desen sau model. Doriți să comercializați și să distribuiți produsul pe piața Uniunii Europene (UE), însă vă temeți ca nu cumva alții să culeagă roadele de pe urma desenului/modelului pe care tocmai l-ați creat. Prin urmare, doriți să îl protejați.

 
 

Protecție înregistrată sau neînregistrată?

Aveți două opțiuni: fie să vă protejați desenul/modelul la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) înainte de a-l comercializa, obținând un desen sau model comunitar înregistrat (DMIC), fie să-l comercializați direct, fără a-l înregistra, bazându-vă numai pe ceea ce se numește desen sau model comunitar neînregistrat.

Opțiunea pe care o veți alege va depinde de impactul său asupra strategiei dumneavoastră privind portofoliul de desene și modele.

 

Desen sau model comunitar înregistrat sau neînregistrat?

Ambele oferă următoarea protecție:

 • Fabricarea unui produs care încorporează (sau pe care este aplicat) un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
 • Punerea pe piață a unui produs care încorporează (sau pe care este aplicat) un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
 • Oferirea spre vânzare a unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
 • Promovarea unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.
 • Importul/exportul unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerat ilegal.

Pe de altă parte, desenele și modelele comunitare înregistrate diferă substanțial de cele neînregistrate în ceea ce privește întinderea și durata protecției.

Diferențe în ceea ce privește durata protecției

Desene sau modele comunitare înregistrate

Un desen sau model comunitar înregistrat este valabil inițial timp de cinci ani de la data depunerii și poate fi reînnoit pe perioade de cinci ani, până la maximum 25 de ani.

Desene sau modele comunitare neînregistrate

Un desen sau model comunitar neînregistrat beneficiază de protecție pe o perioadă de trei ani de la data la care a fost făcut prima oară public pe teritoriul Uniunii Europene. După trei ani, protecția nu se mai poate prelungi.

 

Aducerea la cunoștința publicului a desenului sau modelului se numește „dezvăluire". Dezvăluirea desenului sau a modelului și capacitatea de a dovedi acest lucru sunt esențiale pentru protejarea lui.

Diferențe în ceea ce privește întinderea protecției

Desene sau modele comunitare înregistrate

Desenele și modelele comunitare înregistrate sunt protejate împotriva altora similare, chiar desenul sau modelul contrafăcut a fost realizat cu bună-credință, adică fără a avea cunoștință de existența desenului sau modelului anterior.

Desene sau modele comunitare neînregistrate

Desenele și modelele comunitare neînregistrate acordă dreptul de a împiedica utilizarea comercială a unui alt desen sau model doar dacă acesta reprezintă o copie efectuată cu intenție și cu rea-voință a desenului sau modelului protejat, adică având cunoștință de existența desenului sau modelului anterior.

 

Protecția juridică oferită de un desen sau model înregistrat este mai puternică și mai transparentă. Pe de altă parte, nu este întotdeauna ușor de dovedit că ați dezvăluit un desen sau model în Uniunea Europeană la un anumit moment. De asemenea, s-ar putea să fie dificil de dovedit că desenul sau modelul dumneavoastră a fost copiat intenționat și că autorul contrafacerii ar fi trebuit să știe despre existența lui. În schimb, un desen sau model înregistrat este însoțit de un certificat, cu ajutorul căruia vă puteți dovedi mai ușor dreptul de proprietate.

Având în vedere aceste două aspecte esențiale, puteți începe să elaborați strategia de protecție a desenului sau modelului dumneavoastră.

 

Dacă ați dezvăluit deja desenul/modelul, iar ulterior vă hotărâți să depuneți o cerere de înregistrare a lui – fie pentru că doriți protecție deplină, fie din motive ce țin de strategia dumneavoastră de proprietate intelectuală –, puteți face acest lucru în termen de un an de la dezvăluire. Această perioadă se numește „perioada de grație". Dacă vă înregistrați desenul/modelul după expirarea acestei perioade, acesta va fi expus la atacuri.

Protecție la nivel național sau european?

După ce ați luat decizia de a vă înregistra desenul/modelul, următoarea întrebare care se pune este: „Unde să îl înregistrez?" Răspunsul depinde de strategia dumneavoastră comercială și în domeniul protecției intelectuale.

Dacă vă desfășurați activitatea într-o singură țară din UE, aveți posibilitatea să vă înregistrați desenul/modelul acolo. Veți avea dreptul exclusiv asupra lui în țara pe care ați ales-o, dar nu veți putea împiedica o eventuală copiere a lui în alte țări din UE.

Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări din UE, ar trebui să luați în calcul opțiunea de a obține un drept asupra desenului/modelului care să fie valabil pe întreg teritoriul UE: un desen sau model comunitar înregistrat (DMIC). DMIC înseamnă totul sau nimic: ori îl obțineți pentru toate statele membre, ori nu îl obțineți deloc.

 

Avantajele DMIC

Avantaje practice

 • Desenelor și modelelor comunitare înregistrate li se aplică un singur sistem juridic, care oferă o protecție solidă și uniformă pe tot teritoriul Uniunii Europene.
 • Un DMIC este ușor de înregistrat. Există o singură cerere, o singură limbă de redactare și un singur dosar care trebuie gestionat.
 • Înregistrarea DMIC permite depunerea unor cereri pentru depozite multiple (adică includerea într-o singură cerere a mai multor desene sau modele, de exemplu a variațiilor aceluiași desen/model).

Avantaje financiare

 • Taxa de înregistrare și publicare a unui desen sau model este de 350 EUR pentru protecție pe o perioadă de cinci ani.
 • Un DMIC vă scutește de costurile de traducere și administrative.
 • Sistemul de desene și modele vă oferă și o „reducere pentru cantități mari". În cazul depozitelor multiple, taxa de înregistrare a fiecărui desen sau model începând cu al doilea și până la al zecelea se reduce cu 50 %, iar pentru fiecare desen sau model începând cu al unsprezecelea, taxa este de doar 25 % din taxa de bază.

EUIPO sau OMPI?

Există două căi posibile de solicitare a înregistrării unui desen sau model comunitar.

Puteți depune cererea la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) sau la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), caz în care va trebui să indicați Uniunea Europeană.

Indiferent ce cale alegeți, cererea dumneavoastră va fi examinată de EUIPO.

EUIPO gestionează un registru public al desenelor și modelelor comunitare înregistrate. Pentru a ne asigura că păstrăm registrul la cele mai înalte standarde, ne-am asumat o serie de roluri:

Rol de supraveghetor

Verificăm toate formularele de cerere pentru a ne asigura că sunt completate corect.

Rol decizional

Dacă există litigii legate de întinderea protecției sau de valabilitatea unui DMIC, noi judecăm cazurile.

Rol administrativ

Dacă vă vindeți desenul/modelul sau îl cedați printr-o licență, noi consemnăm tranzacția.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.