Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Litigii

Întrucât acum sunteți titularul unui desen sau model industrial comunitar (DMIC) înregistrat, aveți un temei pentru a contesta eventualele drepturi care intră în conflict cu dreptul dumneavoastră... dar și dreptul dumneavoastră poate fi „contestat" sau „atacat".

Aceste atacuri pot avea loc la diferite niveluri: fie la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), fie în instanțele naționale. În continuare este descrisă procedura la EUIPO. Pentru mai multe informații despre acțiunile în instanță, consultați secțiunea Protejați-vă drepturile.

Spre deosebire de mărci, în legătură cu care pot apărea litigii și înainte de înregistrarea mărcii, desenele și modelele industriale pot fi contestate numai după ce au fost înregistrate. În limbaj juridic, această contestație este denumită cerere de declarare a nulității. Mai jos se explică procedura de declarare a nulității, atât din punctul de vedere al solicitantului, cât și din punctul de vedere al titularului DMIC.


Inițierea procedurii de declarare a nulității

Cum se depune o cerere de declarare a nulității

Utilizarea formularului oficial pentru depunerea uneicereri de declarare a nulității nu este o condiție obligatorie, dar este foarte recomandată, deoarece simplifică prelucrarea cererii și evită erorile. Cererea, incluzând documentele justificative, trebuie depusă în două exemplare: astfel, un exemplar poate fi păstrat în arhiva Oficiului, iar celălalt exemplar poate fi trimis către titularul DMIC fără afectarea calității documentelor în urma copierii.

Cererea de declarare a nulității se poate depune la EUIPO prin poștă.

Vă rugăm să consultați notele la formularul de cerere de declarare a nulității unui desen sau model industrial comunitar înregistrat în cazul în care aveți nelămuriri legate de modul de completare a formularului. De asemenea, vă recomandăm să apelați la consiliere juridică înainte de a solicita declararea nulității.

Taxa aferentă cererii de declarare a nulității este de 350 EUR. Cererile nu se consideră depuse decât după ce taxa a fost achitată integral.

Procedura de declarare a nulității

EUIPO trimite cererea de declarare a nulității către titularul DMIC și îi acordă un termen de două luni pentru a oferi un răspuns. Dacă titularul DMIC decide să nu răspundă, EUIPO ia o decizie pe baza cererii, astfel cum a fost depusă de solicitant. Dacă titularul DMIC decide să ofere un răspuns, observațiile sale se comunică fără întârziere și solicitantului.

EUIPO ia o decizie în cazul în care consideră că există suficiente informații în acest sens. În caz contrar, este posibil să existe o nouă rundă de corespondență.

Oricare dintre părți poate solicita prelungirea termenului, în cazul în care perioada de două luni nu este suficientă. Ca regulă generală, primei cereri de prelungire a perioadei i se dă curs în mod automat. Prelungirile ulterioare se acordă numai dacă sunt justificate suficient și corespunzător.

Calendarul descrie procedura de declarare a nulității; primul pas îl reprezintă „Notificarea cererii de declarare a nulității", titularul DMIC având 2 luni la dispoziție pentru a răspunde la aceasta. Următorul pas îl reprezintă „Notificarea observațiilor titularului DMIC către solicitant"; termenul până la care solicitantul poate oferi un răspuns este de două luni de la notificare.

 • 2 luni
 • 2 luni
 • Notificarea cererii de declarare a nulității
 • Termenul până la care titularul DMIC poate oferi un răspuns
 • Notificarea observațiilor titularului DMIC către solicitant
 • Termenul până la care solicitantul poate oferi un răspuns

Cauze de nulitate

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare precizează diferitele cauze care pot fi invocate. Cele mai frecvente se referă la faptul că desenul sau modelul industrial nu este nou sau nu are caracter individual. Alte cauze se pot găsi în ghid.

Oricine poate depune o cerere de declarare a nulității. Nu este necesar să DEȚINEȚI un drept anterior pentru a putea depune o astfel de cerere. Tot ce trebuie să dovediți este că desenul sau modelul industrial nu este nou sau nu are caracter individual, lucru care se poate realiza demonstrând că, înainte de desenul sau modelul industrial vizat de cererea de declarare a nulității, a mai existat unul identic sau similar, deținut de dumneavoastră sau de altă persoană.


Dovezi

Pentru ca o cerere de declarare a nulității întemeiată pe lipsa de noutate sau de caracter individual a desenului sau modelului industrial să aibă succes, trebuie să fie dovedite două lucruri:

 • faptul că un desen sau model industrial anterior a fost divulgat;
 • faptul că cele două desene sau modele industriale produc aceeași impresie de ansamblu asupra utilizatorului avizat.

EUIPO va evalua impresia de ansamblu numai dacă a fost divulgat un desen sau model industrial anterior.

Divulgarea unui desen sau model industrial anterior

Este necesar să existe o reprezentare a desenului sau modelului industrial anterior (a desenelor sau modelelor industriale anterioare), susținută de documente justificative ale divulgării.

Lista următoare conține exemple de documente care pot fi utilizate în acest scop. În ghid se explică modul în care EUIPO evaluează documentele și importanța pe care o acordă fiecărui tip de document.

 • Publicații oficiale: publicarea unui desen sau model industrial anterior în buletinul oricărui oficiu de PI din lume constituie, în general, divulgare, la fel ca publicarea în buletinele de mărci și de brevete.

 • Expoziții și utilizare în comerț: punerea la dispoziția publicului a unui desen sau model industrial în cadrul unei expoziții internaționale oriunde în lume constituie, în general, divulgare, la fel ca utilizarea în comerț.

 • Divulgări pe internet: în principiu, divulgarea pe internet se încadrează în rubrica anterioară. Se consideră că informațiile divulgate pe internet sau în bazele de date online devin publice la data postării lor. Totuși, având în vedere natura internetului, poate fi dificil de stabilit data efectivă la care informațiile au fost făcute publice, deoarece nu toate paginile de internet conțin mențiuni despre data la care au fost publicate.

 • Declarații scrise, legalizate sau sub jurământ (declarații pe propria răspundere): în principiu, declarațiile pe propria răspundere ca atare nu sunt suficiente pentru a dovedi divulgarea unui desen sau model industrial anterior. Totuși, ele pot să coroboreze și/sau să clarifice corectitudinea altor documente.

Impresia de ansamblu a utilizatorului avizat

Atunci când compară două desene sau modele industriale, EUIPO aplică aceleași criterii care ar trebui aplicate și atunci când se efectuează căutarea unor drepturi anterioare și se identifică drepturi potențial similare. În ghid puteți găsi mai multe informații referitoare la modul de evaluare a impresiei de ansamblu.

Încheierea procedurii de declarare a nulității

Procedura de declarare a nulității ia sfârșit:

 • fie pentru că una dintre părți (sau ambele) decide (decid) să pună capăt procedurii (pentru că au ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă, pentru că solicitantul își retrage cererea sau pentru că titularul renunță la desenul sau modelul industrial comunitar);
 • fie pentru că EUIPO emite o decizie care finalizează procedura. Oricare dintre părțile implicate în procedura de declarare a nulității are dreptul de a contesta o decizie care o afectează nefavorabil.

Se consideră că un desen sau model industrial comunitar care a fost declarat nul nu a existat niciodată.

Cine suportă costurile

Partea care suportă costurile se stabilește în funcție de rezultatul deciziei sau de cine pune capăt procedurii.

Atunci când EUIPO emite o decizie, există în general două rezultate posibile:

DMIC nu este declarat nul.

Solicitantul plătește cheltuielile de reprezentare către titularul DMIC – de regulă 400 EUR.

DMIC este declarat nul.

Titularul DMIC achită cheltuielile solicitantului, de regulă 750 EUR, din care 350 EUR reprezintă taxa aferentă cererii de declarare a nulității și 400 EUR sunt cheltuieli de reprezentare.


Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații