Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Application for Action (Cererea de intervenție)

 

În conformitate cu Regulamentul (EU) nr. 608/2013 privind autoritățile vamale, cererea de intervenție a autorității vamale (AFA) trebuie depusă la un departament din cadrul autorității vamale competente desemnate de statul membru pentru a acționa la frontieră în numele titularului dreptului. Principalul scop al cererii AFA este de a solicita autorităților vamale reținerea produselor suspectate de încălcare a drepturilor dvs. de proprietate intelectuală (DPI).
 
Se poate întâmpla ca autoritatea vamală să rețină produse suspectate care nu sunt acoperite de o cerere AFA validă. În acest caz, odată identificat, titularul drepturilor are dreptul să depună o cerere AFA din oficiu în termen de patru zile lucrătoare de la data notificării. Cererea AFA din oficiu este o versiune mai scurtă a AFA (nu sunt necesare informații de identificare a produsului, de exemplu imagini).


EDB vă ajută să pregătiți cererile AFA de intervenție a autorităților vamale în patru etape, utilizând informațiile DPI și informațiile despre produse introduse anterior în baza de date. EDB permite depunerea cererii AFA numai după completarea tuturor câmpurilor obligatorii ale AFA. Câmpurile obligatorii din EDB sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 608/2013 privind autoritățile vamale.
 
Dacă lipsesc informații obligatorii la generarea unei cereri AFA, dispozitivul afișează automat o legătură către câmpul corespunzător din sistem pentru completarea informațiilor lipsă, asistând astfel utilizatorul.
 
Principalul avantaj este că informațiile conținute într-o cerere AFA depusă prin EDB ajung în baza de date COPIS a autorităților vamale deja structurate, nu doar sub formă de anexe și pot fi filtrate și introduse, așadar, în diferitele sisteme de analiză a riscurilor utilizate în vămi.
 
Indiferent de limba în care titularul drepturilor sau reprezentantul său întocmește cererea AFA, documentul este generat în toate limbile statelor membre în care AFA va fi aplicabilă și trimisă autorităților vamale în limbile corespunzătoare, dar și în limba engleză, franceză și germană, înlăturând astfel problemele de traducere.


O cerere AFA la nivelul Uniunii este posibilă numai în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală întemeiate pe legislația Uniunii aplicabilă la nivel de Uniune, cum ar fi marca UE, desenele sau modelele industriale comunitare sau mărcile internaționale care desemnează UE, precum și indicațiile geografice pentru produsele agricole. Așadar, pentru o cerere AFA la nivelul Uniunii, trebuie să aveți unul dintre drepturile de proprietate intelectuală susmenționate. Dacă doriți să solicitați o acțiune vamală în mai multe state membre, puteți depune o cerere AFA la nivel de Uniune și puteți selecta statele membre în care se aplică AFA.
 
Dacă doriți să faceți uz de un drept național de proprietate intelectuală, va trebui să depuneți o cerere AFA la nivel național în respectivul stat membru. Ambele tipuri de cereri AFA pot fi depuse prin intermediul EDB.Dacă ați depus o cerere AFA la nivelul Uniunii dar nu prin EDB, nu trebuie depusă din nou prin EDB.
 
Totuși, este important să completați toate informațiile despre întreprindere, produsele și DPI și să le partajați cu autoritățile de poliție care au acces la dispozitiv (deoarece cererile AFA sunt trimise doar autorităților vamale).
 
Dacă nu aveți toate informațiile despre produs în EDB, puteți genera o nouă cerere AFA de îndată ce cererea AFA pe care ați depus-o a expirat. Avantajul este că informațiile incluse într-o cerere AFA depusă prin EDB ajung în baza de date COPIS deja structurate.


Da, puteți solicita modificarea cererii AFA a dvs. Regulamentul (UE) nr. 608/2013 prevede această posibilitate, chiar dacă nu există sau nu a fost pus la dispoziția titularilor drepturilor un astfel de formular standard. În caz de modificări, va trebui să le trimiteți administrației vamale din statul membru care a aprobat cererea, aceasta soluționând-o în consecință.
 
Faceți clic aici pentru datele de contact ale autorităților vamale UE.
 
De asemenea, la rubrica Registrul autorităților vamale și de poliție din cadrul EDB, puteți găsi datele de contact ale lucrătorilor vamali și de poliție.Țara de origine, numită „Țara de depunere”, este statul membru în care este depusă cererea și în care aceasta este aprobată de autoritatea vamală națională.
 
Toate celelalte state membre, cu excepția țării de depunere, care solicită intervenția autorității vamale, devin „Țări aplicabile”.
 
După ce cererea AFA a fost aprobată de țara în care a fost depusă, aceasta este valabilă și în toate statele membre selectate în care solicitantul cere intervenția autorităților vamale, singura condiție fiind aceea că Țara aplicabilă poate solicita traducerea AFA, dacă nu a fost furnizată. AFA va fi generată atât în limbile respectivelor state membre, cât și în limba engleză.


Întreprinderile implicate în acțiunea de încălcare sunt cele identificate în trecut ca fiind contraveniente sau suspectate de a fi implicate în procesul de încălcare a DPI. Acestea pot exercita următoarele activități: import, fabricare, transport, expediere, export, intermediere (Intermediator), Expeditor, Distribuitor, Furnizor și Comerciant. Aceste informații sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 cu privire la autoritățile vamale, dar nu sunt stocate în EDB în vederea asigurării protecției datelor.


Da, întreprinderile implicate în acțiunea de încălcare pot fi adăugate doar în a treia etapă, „Selectarea propriilor produse”, în momentul depunerii AFA. Informațiile din tabelul „Adăugați încălcări în care sunt implicate întreprinderi” nu vor fi stocate în baza de date pentru asigurarea protecției datelor. Aceste informații vor fi însă incluse în pre-AFA și trimise în format electronic autorităților vamale.

Ultima etapă a procedurii AFA este de a previzualiza AFA în întregime împreună cu anexele sale în limba selectată (limba țării de depunere sau limba engleză). Această etapă vă permite vizualizarea întregului document AFA pe ecran înainte de a-l transmite.
 
Versiunea tipărită a cererii pre-AFA este disponibilă în etapa a patra a procedurii AFA.
Puteți vizualiza sau descărca cererea dvs. înainte de a o depune la autoritățile vamale.Puteți încărca separat oricâte documente cu informații suplimentare (în format PDF) la rubrica „Documente însoțitoare”.
 

Nu se recomandă, însă, încărcarea separată a unui număr excesiv de documente, deoarece informațiile încărcate astfel nu sunt nici traduse pentru autoritățile de aplicare a legii, nici nu permit opțiunea de căutare în fișiere în format PDF.
 
Un fișier va fi vizibil autorităților care au acces la EDB dacă le-ați inclus în criteriile de partajare ale produsului respectiv. Este, de asemenea, trimis în format electronic în cadrul AFA. Un astfel de fișier nu este vizibil anterior în cererea pre-AFA din EDB pentru a nu supraîncărca sistemul. Vă rugăm așadar să tipăriți documentele anexate în portofoliul de documente aferente produsului și să le trimiteți împreună cu o copie tipărită a cererii AFA.
 
Toate acordurile de licență și/sau procurile pe care le-ați asociat cererii dvs. AFA în momentul generării în EDB vor fi, de asemenea, vizibile în AFA în COPIS.
 
Vă rugăm să rețineți că documentele din anexe nu vor fi traduse. Autoritățile vamale ale statelor membre pot solicita traducerea acestor documente anexate, dar cererea AFA nu va fi aplicabilă în țara lor decât dacă este depusă cererea AFA.
 
Toate celelalte documente anexate din rubrica „Informații despre companie” sunt accesibile autorităților vamale numai în cadrul EDB, dar documentele nu sunt trimise împreună cu cererea AFA, exceptând cazul în care este vorba despre procura sau acordul(rile) de licență anexate la AFA la etapa1.

 


Aprobat este statutul final al unei cereri pre-AFA. Aceasta înseamnă că cererea AFA a fost aprobată și introdusă în sistemul vamal. De asemenea, este disponibilă în toate țările solicitate.
O cerere pre-AFA poate avea următorul statut:
  • Versiune preliminară: cererea pre-AFA a fost salvată ca versiune preliminară și nu a fost încă trimisă autorităților vamale. Atunci când o cerere pre-AFA are statutul de versiune preliminară, încă acceptă operațiuni de editare sau ștergere. 
  • Generată: cererea pre-AFA a fost generată și trimisă autorităților vamale. 
  • Validată: cererea pre-AFA a fost validată de sistemul vamal. 
  • Cerere pre-AFA respinsă: cererea pre-AFA nu a fost validată de sistemul vamal. 
  • Cerere pre-AFA depusă: cererea pre-AFA și anexele au fost recepționate de autoritățile vamale. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 cu privire la aplicarea DPI de către autoritățile vamale, autoritatea vamală din țara emitentă dispune de 30 de zile lucrătoare de la recepționarea cererii pentru notificarea deciziei sale către titularul drepturilor. 
  • Anexă cerere pre-AFA nedisponibilă: există o problemă în sistemul vamal la încercarea de a recupera documentul(ele) anexat(e). 
  • Cerere AFA aprobată: cererea AFA a fost creată în sistemul vamal. Datele de identificare ale cererii AFA sunt disponibile.


Conform Regulamentului (UE) nr. 608/2013 privind autoritățile vamale, este obligatorie trimiterea versiunii tipărite semnate a cererii pre-AFA către autoritatea vamală a țării de depunere.
La depunerea cererii dvs. pre-AFA la autoritățile vamale prin EDB, veți primi o notificare prin e-mail cu datele dvs. de identificare pre-AFA, precum și un link către datele de contact ale statelor membre pentru AFA. EDB permite printarea cererii dvs. pre-AFA pentru semnarea și trimiterea ei autorității vamale din țara de depunere.
Reprezentanții legali vor trimite și Procura împreună cu versiunea tipărită.


Dacă țara dumneavoastră de depunere este Italia, trebuie să trimiteți autorităților vamale din Italia o versiune pre-AFA tipărită pe hârtie și semnată.
 
În Italia, când se trimite autorităților vamale o cerere pre-AFA, aceasta este încărcată în sistemul italian (Falstaff) și se trimite prin e-mail o parolă unică (OTP) punctului de contact specificat în cererea pre-AFA (Punctul de contact stabilit în EDB). Apoi, cererea pre-AFA poate fi accesată în sistemul Falstaff introducând datele de identificare ale pre-AFA și parola unică primită prin e-mail pentru a insera semnătura electronică.
 
Aceeași fereastră vă permite generarea unei noi parole unice. Informații detaliate despre sistemul italian sunt disponibile accesând următorul link, în materialul video „02 — Come recuperare il codice della PreAFA- scarica il video”:

Https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/new-national-and-unional-tools-for-enforcement-of-ipri

În Spania, cererea pre-AFA este încărcată în Sede Electronica a agenției spaniole Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DB07.shtml

Faceți clic pe formular pentru a solicita intervenția în cazul unei acțiuni de încălcare a mărcii (în limba spaniolă: Formulario de solicitud de intervención de marcas), iar apoi, pe lângă certificatul dvs. digital, va trebui să furnizați și datele dvs. de identificare a cererii pre-AFA. Nu uitați să faceți clic pe Semnare Trimitere (în limba spaniolă: Firmar Enviar) pentru a încheia procesul.Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații