Noul Regulament privind marca UE Modificări aplicabile de la 1 octombrie 2017

La 23 martie 2016 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului privind marca comunitară (Regulamentul de modificare).

Printre altele, Regulamentul de modificare a schimbat: denumirea Oficiului în Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, numele mărcii administrate de Oficiu în marcă a Uniunii Europene și sistemul de taxe pentru mărci. S-au adus modificări și în privința procedurii de examinare, motivelor absolute, opoziției și anulării, motivelor relative și contestațiilor. Prezentarea generală a modificărilor este disponibilă aici.

Regulamentul de modificare conține o serie de dispoziții care se aplică începând cu 1 octombrie 2017, întrucât aceste dispoziții au trebuit dezvoltate prin legislație secundară.

Legislația secundară constă din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 și din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/626 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) 2017/1001.

Legislația secundară conține dispoziții tranzitorii detaliate prin care se stabilește data intrării în vigoare a noilor norme procedurale în cazul procedurilor (tabelul cu dispoziții tranzitorii).

Procesul de reformă legislativă recunoaște succesul sistemului mărcilor UE, confirmând că principiile sale majore au trecut testul timpului și îndeplinesc în continuare nevoile și așteptările întreprinderilor. Intenția sa este însă de a valorifica acest succes, făcându-l mai eficient și consecvent în ansamblu și adaptându-l la era internetului.

În special, scopul Regulamentului de modificare este de a simplifica procedurile și de a spori securitatea juridică, precum și de a stabili în mod clar sarcinile Oficiului, inclusiv cadrul de cooperare și convergență a practicilor dintre Oficiu și oficiile de proprietate intelectuală din statele membre.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Această secțiune conține informații generale despre Regulamentul privind marca UE, ele neavând caracter juridic obligatoriu.
Recomandăm insistent tuturor utilizatorilor sau potențialilor utilizatori să consulte Regulamentul (UE) 2015/2424, disponibil în toate limbile UE.
Rețineți că ghidurile Oficiului reprezintă principalul punct de referință pentru utilizatorii sistemului de mărci al Uniunii Europene și pentru consilierii profesionali care doresc să se asigure că dețin ultimele informații despre practicile de examinare din cadrul EUIPO.

Informațiile referitoare la modificările care au intrat în vigoare la 23 martie 2016 sunt disponibile aici.