Suntem EUIPO!

Întrebări frecvente Modificări care se aplică începând cu 1 octombrie 2017

Această secțiune de Întrebări frecvente a fost pregătită pe baza întrebărilor deja trimise de utilizatorii noștri către Centrul de informații al Oficiului.

Întrebările și răspunsurile de pe această pagină sunt împărțite în patru secțiuni: informații și resurse, eliminarea cerinței de reprezentare grafică, mărci de certificare și modificări procedurale.

Utilizatorii sunt invitați să consulte informațiile despre modificări pe pagina noastră de internet, secțiunea principală.

Începând cu 1 octombrie, orientările privind mărcile ale EUIPO vor fi complet actualizate pentru a reflecta modificările care se vor aplica în urma procesului de reformă legislativă.

Dacă aveți întrebări suplimentare sau dacă aveți nevoie de mai multe informații cu privire la modificările care se vor aplica începând cu 1 octombrie, vă rugăm să ne contactați.

 • Informații și resurse

 • Unde pot găsi un rezumat al principalelor modificări care se vor aplica începând cu 1 octombrie 2017?

  Am pregătit o secțiune web cu informații despre principalele modificări (inclusiv modificările procedurale, eliminarea cerinței de reprezentare grafică și mărcile UE de certificare), care pot fi accesate aici. Începând cu 1 octombrie 2017 poate fi accesat Ghidul privind examinarea, într-o versiune actualizată pentru a reflecta modificările.

 • Unde pot găsi textele juridice relevante?

 • Eliminarea cerinței de reprezentare grafică și tipurile de mărci

 • Care este impactul din punct de vedere practic al eliminării cerinței de reprezentare grafică?

  Eliminarea cerinței de reprezentare grafică înseamnă că anumite tipuri de mărci care pot fi reprezentate numai în format electronic (de exemplu, mărci multimedia) sunt acum acceptabile. Aceasta înseamnă, de asemenea, că mărcile UE care nu sunt vizuale (mărci sonore) sau care conțin imagini în mișcare (mărci în mișcare) devin mai ușor de depus spre înregistrare prin utilizarea mijloacelor electronice de reproducere decât prin metodele care impun folosirea mijloacelor grafice. Există mai multe cerințe pe care reprezentarea mărcii UE trebuie să le îndeplinească în continuare. Reprezentarea trebuie să fie într-o formă care utilizează tehnologii disponibile la scară largă, care pot fi reproduse în registru într-un mod clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv. În plus, mostrele sau specimenele nu sunt permise.

  De exemplu, în ceea ce privește mirosurile, în cazul în care stadiul tehnicii permite ca mirosurile să fie depuse prin „tehnologii disponibile la scară largă”, categoria „altele” ar putea fi utilizată pentru astfel de mărci. Cu toate acestea, este dificil de realizat acest lucru în viitorul apropiat. În consecință, eliminarea reprezentării grafice nu are un impact major asupra unor astfel de cereri.

 • Care sunt noile „tipuri” de mărci?

  Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE stabilește norme și cerințe specifice pentru cele mai cunoscute tipuri de mărci, care sunt:

  TIPURI DE MĂRCI

  Verbală

  De culoare
  (singură sau combinată)

  Figurativă

  Sonoră

  Tridimensională

  În mișcare

  De poziționare

  Multimedia

  Dinamică

  Hologramă

  Numai un tip de marcă este nou, marca multimedia, definită ca fiind „marca care constă în sau se extinde către combinația dintre imagine și sunet”. Celelalte tipuri de mărci de mai sus includ unele care au existat ca atare (de exemplu, mărcile figurative și sonore), unele care anterior au intrat în categorii mai largi (de exemplu, mărcile dinamice), iar mărcile 3D sunt denumite acum „mărci tridimensionale”.

  Tipurile de mărci, plus cerințele tehnice pentru înregistrarea acestora (formatele de fișiere), pot fi consultate pe site-ul nostru și, începând cu 1 octombrie, instrumentul EUIPO de depunere electronică este actualizat pentru a reflecta toate tipurile de mărci.

 • Pot revendica culoarea drept marcă figurativă?

  Nu. Începând cu 1 octombrie 2017, EUIPO nu acceptă nicio descriere a mărcii pentru mărcile figurative. De asemenea, indicațiile de culoare nu vor fi luate în considerare în cazul mărcilor UE figurative și nu vor avea niciun rol în procesul de înregistrare a mărcilor UE. Acest lucru este în concordanță cu principiul „ceea ce vedeți este ceea ce obțineți” care stă la baza eliminării cerinței de reprezentare grafică, prin care se urmărește ca înregistrările mărcilor în Registrul mărcilor UE să fie mai facile, mai accesibile și mai ușor de căutat.

  Întrucât unele țări solicită menționarea în scris a culorii în scopul revendicării dreptului de prioritate, EUIPO va furniza un câmp opțional în formularul electronic de depunere în care pot fi enumerate culorile. Această descriere va fi vizibilă în formularul de cerere de înregistrare al mărcilor UE, astfel încât utilizatorii să o poată utiliza în țările în cauză, dar nu va fi examinată de EUIPO și nici nu va fi adăugată în Registrul mărcilor UE.

 • Este obligatorie trimiterea la un cod de culoare pentru reprezentarea unei mărci de culoare (singură sau combinată)?

  Da. De la 1 octombrie 2017, o marcă constând exclusiv dintr-o singură culoare sau o combinație de culori necesită o reproducere a culorii și o trimitere la un cod de culoare recunoscut la scară largă, cum ar fi Pantone, Hex, RAL, RGB sau CMYK.

 • Care este rolul descrierii în mărcile de combinații de culori?

  O marcă constând exclusiv dintr-o combinație de culori (fără contururi) necesită o reproducere a combinației de culori care arată configurația sistematică a combinației de culori într-un mod uniform și predeterminat. Se poate adăuga, de asemenea, o descriere care prezintă în detaliu aranjamentul sistematic al culorilor. Cu toate acestea, descrierea trebuie să fie în acord cu reprezentarea și nu trebuie să depășească domeniul de aplicare al acesteia.

 • Cum reprezint o marcă sonoră după 1 octombrie 2017?

  Există două modalități de a face acest lucru; prin intermediul unui fișier audio care reproduce sunetul sau prin reprezentarea corectă a sunetului în notația muzicală. Alte mijloace de reprezentare, inclusiv sonogramele, descrierea sunetului în cuvinte sau onomatopee, nu vor fi acceptate. Mai multe detalii despre cerințele tehnice privind depunerea unei cereri de înregistrare pentru o marcă sonoră pot fi consultate aici.

 • Ce tipuri de mărci necesită o descriere?

  Adăugarea unei descrieri nu mai este obligatorie pentru niciun tip de marcă. Cu toate acestea, descrierea rămâne opțională pentru marca de poziționare, marca dinamică, marca de culoare (combinație) și marca în mișcare. Aceasta trebuie să fie în acord cu reprezentarea și nu trebuie să depășească domeniul de aplicare al acesteia.


 • Mărci UE de certificare

 • Ce este o marcă UE de certificare și cine poate înregistra o astfel de marcă?

  Marca de certificare este un al treilea tip de marcă a Uniunii Europene, nou instituită prin Regulamentul privind marca UE, celelalte fiind marca individuală și marca colectivă.

  O marcă de certificare arată că produsele și serviciile respectă anumite standarde de calitate supravegheate, stabilite într-un document numit „regulament de utilizare”, care trebuie depus împreună cu marca.

  Marca UE de certificare este disponibilă oricărei entități publice sau private care respectă regulamentul de utilizare. Cu toate acestea, proprietarii acestui tip de marcă nu pot desfășura o activitate care implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate prin marcă, iar proprietarul trebuie să depună o declarație că respectă această cerință.

  O marcă UE de certificare costă 1 500 EUR atunci când este solicitată online. Mai multe informații despre mărcile UE de certificare pot fi consultate pe secțiunea web dedicată acestora.

 • Care este diferența dintre o marcă UE colectivă și o marcă UE de certificare?

  Marca UEcolectivă arată că produsele sau serviciile protejate de marca respectivă provin de la membrii unei asociații și pot fi utilizate numai de către aceștia.

  Dimpotrivă, marca UEde certificare este disponibilă oricărei persoane care respectă regulamentul de utilizare a acesteia.

  Următorul tabel rezumă principalele diferențe dintre mărcile individuale, colective și de certificare.

   

  De certificare

  Colectivă

  Individuală

  Formalități

  Solicitat ca atare în mod expres

  Regulament de utilizare

  Solicitat ca atare în mod expres

  Regulament de utilizare

  Dacă nu se solicită ca marcă de certificare/colectivă

  Dreptul

  Persoane fizice

  Persoane juridice

  Solicitantul nu poate desfășura o activitate care implică furnizarea de produse și servicii de tipul celor certificate

  Anumite asociații

  Persoane juridice de drept public (persoane fizice excluse)

  Persoane fizice

  Persoane juridice

  Examinarea motivelor absolute

  Cerințe suplimentare

  Originea geografică nu poate fi certificată *

  Cerințe suplimentare

  articolul 7 alineatul (1) litera (c) excepție privind originea geografică

  articolul 7 în întregime

  Utilizare

  Deținut de proprietar

  Utilizat de companii și persoane fizice certificate

  Deținut de o asociație

  Folosit de membri

  În mod obișnuit, este deținut și utilizat de proprietar

  Funcția

  Distinge produsele și serviciile care sunt certificate de proprietar de produse și servicii necertificate

  Distinge produsele și serviciile asociației membrilor

  Menționarea originii comerciale

  Taxe

  1 500 EUR (dacă se depune o cerere online) pentru prima clasă; 50 EUR pentru clasa a doua și 150 EUR pentru fiecare clasă ulterioară

  1 500 EUR (dacă se depune o cerere online) pentru prima clasă; 50 EUR pentru clasa a doua și 150 EUR pentru fiecare clasă ulterioară

  850 EUR (dacă se depune o cerere online) pentru prima clasă; 50 EUR pentru clasa a doua și 150 EUR pentru fiecare clasă ulterioară

  * În conformitate cu articolul 83 din Regulamentul privind marca UE, o marcă UE de certificare nu va putea distinge produsele sau serviciile certificate în ceea ce privește originea geografică

 • Când pot solicita o marcă UE de certificare?

  Cererile de înregistrare pot fi făcute de la 1 octombrie 2017, oricând după ora 00:00 Ora de vară a Europei Centrale (CEST).

 • Pot converti o marcă colectivă într-o marcă de certificare?

  Nu. Nici Regulamentul privind marca UE, nici legislația secundară nu prevăd posibilitatea de a converti mărcile colective în mărci de certificare, în cazul în care data de solicitare a mărcii colective este anterioară datei de 1 octombrie 2017. Prin urmare, Oficiul nu poate accepta nicio cerere de schimbare a tipului de marcă.

 • Există vreo orientare cu privire la cerințele și procesele de obținere a protecției sub o marcă UE de certificare?

  Articolul 17 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE stabilește conținutul regulamentelor de utilizare a mărcilor UE de certificare.


 • Modificări procedurale

 • Cum pot solicita ca un caracter distinctiv dobândit să fie tratat ca o revendicare subsidiară?

  Caracterul distinctiv dobândit ca revendicare subsidiară este o noutate în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE și urmărește să permită solicitantului să-și epuizeze dreptul la recurs pentru motivul „caracterului distinctiv inerent” înainte de a fi obligat să dovedească caracterul distinctiv dobândit. De la 1 octombrie 2017, aceasta se poate face fie odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii UE, fie, cel mai târziu, ca răspuns la prima obiecție. Aceasta nu se poate face pentru prima dată în fața Camerelor de recurs. În formularul de înregistrare electronică există o opțiune care le permite solicitanților să marcheze caracterul distinctiv dobândit ca revendicare subsidiară.

 • Când trebuie să depun o cerere privind prioritatea?

  Începând cu 1 octombrie 2017, cererile privind prioritatea trebuie depuse la aceeași dată precum cererea de înregistrare a mărcii UE. Atunci când este necesar, documentația care justifică revendicarea trebuie depusă în termen de trei luni de la formularea acesteia. În plus, în cazul în care documentația justificativă nu este într-o limbă a Oficiului, EUIPO are în prezent opțiunea de a solicita traducerea acesteia. De asemenea, solicitanții trebuie să ia în considerare că, începând cu 1 octombrie 2017, cererile privind prioritatea nu mai sunt examinate pe fond în etapa depunerii acestora. La acel moment, Oficiul va examina numai dacă au fost îndeplinite toate cerințele formale, și anume numărul, data și țara primei depuneri pretinse și disponibilitatea surselor oficiale online pentru a verifica datele prioritare (sau depunerea documentelor prioritare și a traducerilor).

  Cerința actuală de a depune o copie a înregistrării relevante, certificată de autoritatea competentă, a fost eliminată, iar articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE se limitează la a impune depunerea unei „copii” a înregistrării relevante. Cu toate acestea, în temeiul articolului 39 din Regulamentul privind marca UE [fostul articol 34 din Regulamentul privind marca UE], directorul executiv a redus deja cerințele privind documentația relevantă. Prin urmare, nu există modificări materiale în practică în ceea ce privește vechimea.

 • Care sunt sursele online acceptate de Oficiu?

  Oficiul recunoaște toate bazele de date ale birourilor naționale și regionale ale UE pentru proprietatea intelectuală. TMview este acceptat ca portal prin intermediul căruia se accesează birourile naționale. Pentru indicațiile geografice, oponenții și solicitanții de anulări pot să se bazeze acum pe bazele de date ale UE (de exemplu, E-Bacchus, E-Spirits și E-Door). Referințele generale la astfel de baze de date și surse sunt suficiente, iar utilizarea unui hyperlink direct este opțională.

 • S-a schimbat regimul lingvistic al Oficiului?

  Nu. O cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene (marcă UE) poate fi depusă în continuare în oricare dintre limbile oficiale ale UE ca primă limbă. În plus, cea de-a doua limbă trebuie indicată dintre cele cinci limbi ale Oficiului: engleza, franceza, germana, italiana și spaniola. Acest regim lingvistic se aplică pe tot parcursul procedurii de solicitare și examinare până la înregistrare, cu excepția opozițiilor și a cererilor auxiliare. O opoziție sau o cerere de anulare poate fi depusă:

  • La alegerea oponentului/solicitantului anulării, în prima sau a doua limbă a cererii de înregistrare a mărcii UE, dacă prima limbă este una dintre cele cinci limbi ale Oficiului;
  • În cea de-a doua limbă, dacă prima limbă nu este una dintre limbile Oficiului.
 • Care sunt noile cerințe și standarde în ceea ce privește traducerea?

  Începând cu 1 octombrie 2017, majoritatea tipurilor de dovezi pot fi depuse în continuare în orice limbă oficială a UE. În cazul în care limba utilizată în dovezile justificative (cu excepția certificatelor de depunere, de înregistrare și de reînnoire sau a dispozițiilor din legislația relevantă) nu este limba procedurii, o traducere va fi necesară numai la cererea Oficiului - formulată din oficiu sau în urma cererii motivate a celeilalte părți. Dovezile privind caracterul distinctiv dobândit sau reputația intră în această categorie.

  Cu toate acestea, dovezile justificative (certificatele de depunere, de înregistrare și de reînnoire sau dispozițiile legii relevante) trebuie depuse în continuare în limba procedurii (sau traduse în această limbă) în termenul stabilit pentru fundamentare.

  În plus, „standardul de traducere” prevăzut la articolul 25 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE este mai puțin exigent decât înainte. În cazul în care una dintre părți a menționat că numai anumite părți ale documentului sunt relevante, traducerea poate fi limitată la părțile respective.

  Aceste modificări aduc beneficii reale utilizatorilor sistemului de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor UE. Acestea facilitează economia, simplificarea și costurile reduse în ansamblu.

 • Cum ar trebui să prezint dovezile?

  Dovezile anexate trebuie identificate, indexate și menționate în mod clar. Noile norme privind anexele reflectă, în mare măsură, regulile Tribunalului (C.2., Indexul anexelor și C.3., Anexele).

 • În ce mod s-a schimbat comunicarea cu Oficiul?

  Modalitățile de comunicare din partea Oficiului și către Oficiu au fost modificate pentru a ține seama de evoluțiile tehnologiei informației. În special:

  • Formele de comunicare ieșite din uz au fost eliminate, și anume livrarea manuală și depunerea în cutia poștală a Oficiului;
  • „Mijloacele electronice” sunt înțelese în sens general, astfel încât acestea cuprind în prezent faxul și, eventual, multe alte tipuri de suporturi media. Directorul executiv stabilește măsura și condițiile tehnice în care pot fi utilizate astfel de suporturi media, iar utilizatorii vor fi informați cu privire la eventualele modificări în timp util;
  • Mențiunea specifică privind „telecopiatorul și alte mijloace tehnice” de comunicare - care include faxurile - este eliminată din legislația secundară (a se vedea însă punctul anterior privind „mijloacele electronice”);
  • „Prin curier” a fost introdus în special ca mijloc de comunicare din partea Oficiului și către Oficiu, alături de comunicările prin poștă.
 • Pot folosi în continuare faxul?
  • Începând cu 1 octombrie 2017, faxul se încadrează, alături de secțiunea „User Area” (depunerea electronică a cererilor), în definiția comunicării prin „mijloace electronice”, ceea ce înseamnă că taxa redusă prevăzută în Anexa I la Regulamentul privind marca UE pentru cererile de înregistrare și de reînnoire a mărcilor UE depuse prin mijloace electronice se aplică și în cazul faxului.
  • Cu toate acestea, începând cu 1 ianuarie 2018, faxul nu mai este acceptat pentru depunerea cererilor de înregistrare sau de reînnoire a mărcilor UE decât ca sistem de rezervă în caz de defecțiuni tehnice care împiedică depunerea lor pe cale electronică. În acest caz, solicitanții pot obține o dată de depunere prin fax dacă: (i) pentru cererile de înregistrare a mărcilor UE, retransmit aceeași cerere prin aplicația de depunere electronică în termen de trei zile lucrătoare; (ii) pentru cererile de reînnoire a mărcilor UE, transmit cererea de reînnoire prin fax cel târziu în ultimele trei zile lucrătoare înainte de expirarea termenului limită inițial sau prelungit prevăzut prin lege pentru reînnoire. Aceste modificări sunt prevăzute în Decizia nr. EX-17-4 a directorului executiv.