Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Taxe

Sistemul de taxe al EUIPO se va schimba în comparație cu sistemul de taxe aplicat de OAPI. Sistemul se va schimba de la o taxă de bază care acoperă până la trei clase de produse și servicii la un sistem „plată pe clasă".

În ceea ce privește taxele, Regulamentul de modificare introduce următoarele schimbări:

 

Plătiți pentru ce aveți nevoie

Marca comunitară includea protecție pentru trei clase, taxa fiind de 900 EUR pentru o cerere de înregistrare depusă electronic și de 1 050 EUR pentru o cerere de înregistrare depusă pe hârtie. Regulamentul de modificare marchează trecerea Oficiului la un sistem „o clasă pentru o taxă", ceea ce înseamnă că practic solicitanții achită o taxă mai mică dacă depun o cerere de înregistrare numai pentru o clasă, aceeași taxă pentru două clase și o taxă mai mare pentru trei clase sau mai multe. Taxele de reînnoire se reduc substanțial în toate situațiile și sunt fixate la același nivel ca taxele pentru cererea de înregistrare. Mai sunt reduceri și pentru taxele de opoziție, anulare și contestare.

 

Taxe pentru o cerere de înregistrare (depunere electronică)

MC (sistemul anterior) Taxă Marcă UE (sistemul nou) Taxă
Prima clasă 900 EUR acoperă până la trei clase Prima clasă 850 €
A doua clasă A doua clasă 50 €
A treia clasă A treia clasă 150 EUR
A patra clasă și toate clasele următoare 150 EUR A patra clasă și toate clasele următoare 150 EUR
 

Taxe de reînnoire (depunere electronică)

MC (sistemul anterior) Taxă Marcă UE (sistemul nou) Taxă
Prima clasă 1 350 EUR acoperă până la trei clase Prima clasă 850 EUR
A doua clasă A doua clasă 50 EUR
A treia clasă A treia clasă 150 EUR
A patra clasă și toate clasele următoare 400 EUR A patra clasă și toate clasele următoare 150 EUR
 

Noua marcă de certificare a Uniunii Europene

Mărcile de certificare ale Uniunii Europene se vor introduce pe parcursul a 21 de luni. Acestea permit „unei instituții sau unui organism de certificare să autorizeze aderenții la sistemul de certificare să utilizeze marca drept semn pentru produse sau servicii care îndeplinesc criteriile de certificare" (articolul 74b din Regulamentul privind marca UE). Taxa de înregistrare pentru o marcă de certificare a Uniunii Europene va fi aceeași ca pentru o marcă colectivă a Uniunii Europene, și anume 1 800 EUR (1 500 EUR pentru depunere electronică), 50 EUR pentru a doua clasă, 150 EUR pentru a treia clasă (și toate clasele următoare).

 

Alte taxe

După cum s-a mai menționat, taxele care trebuie plătite Oficiului se vor reduce, în general. Printre acestea se numără:

În legătură cu o marcă UE Taxa (sistemul anterior) Marcă UE (sistemul nou)
Opoziție 350 EUR 320 EUR
Anulare 700 EUR 630 EUR
Căi de atac 800 EUR 720 EUR
 

Noile depuneri

Data depunerii unei cereri de înregistrare a unei mărci UE, a unei notificări de opoziție, a unei cereri de revocare sau de declarare a nulității (anulare) sau a unei contestații (în legătură cu mărci UE) va determina ce taxă trebuie plătită (în sistem vechi sau în sistem nou).

Dacă data depunerii este anterioară intrării în vigoare a noului regulament (respectiv anterioară datei de 23.3.2016), se aplică sistemul vechi de taxe chiar dacă plata se efectuează după intrarea în vigoare a noului regulament, inclusiv calculul eventualelor taxe suplimentare pentru plata întârziată, dacă este cazul. Dacă data depunerii este după intrarea în vigoare a noului regulament (respectiv data de 23.3.2016 sau o dată ulterioară), se aplică sistemul nou de taxe. Principiul este că acțiunea respectivă, după efectuarea plății, va produce efecte cu începere de la data depunerii, adică de la data la care este considerată a fi depusă.

De exemplu, dacă perioada de opoziție de trei luni este de la 1.2.2016 la 30.4.2016, iar opoziția este depusă pe 1.3.2016, opozantul va trebui să plătească taxa veche (350 EUR). Dacă însă, în același exemplu, opoziția este depusă pe 15.4.2016, opozantul va trebui să plătească taxa nouă (320 EUR). Opozantul nu poate să depună opoziția pe 1.3.2016 și să aștepte să plătească taxa nouă pe 30.4.2016 deoarece, deși plata ar fi efectuată în termenul de trei luni de opoziție, data depunerii notificării de opoziție (și efectele sale) este anterioară intrării în vigoare a noului regulament.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.