Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Out-of-Commerce Works Portal

Operele aflate în afara circuitului comercial sunt opere protejate prin drepturi de autor, dar care nu sunt disponibile comercial, de exemplu opere literare, opere audiovizuale, fonograme, fotografii și opere de artă unice. Mai multe informații despre operele aflate în afara circuitului comercial se găsesc pe pagina noastră web.

Operele orfane sunt opere protejate prin drepturi de autor, dar ai căror autori sau alți titulari de drepturi nu se cunosc sau nu pot fi localizați. Puteți găsi informații despre operele orfane pe pagina noastră web și consultând baza de date cu opere orfane.

Regimul operelor aflate în afara circuitului comercial vine în completarea măsurilor în vigoare pentru utilizarea operelor orfane la nivel european.Portalul operelor aflate în afara circuitului comercial este principala măsură publicitară a sistemului operelor aflate în afara circuitului comercial stabilită prin Directiva (UE) 2019/790. Principalul scop al portalului este să furnizeze acces la informații despre utilizarea actuală și viitoare a operelor aflate în afara circuitului comercial.

Portalul adună informații despre opere aflate în afara circuitului comercial pe care instituțiile de patrimoniu cultural vor să le disemineze, de exemplu opere literare, opere audiovizuale, fotografii, jocuri video, software, fonograme și opere de artă unice, inclusiv opere care nu s-au aflat niciodată în circuitul comercial, de exemplu afișe, pliante, ziare de tranșee sau opere audiovizuale de amator, precum și opere nepublicate. Portalul conține și informații despre utilizarea operelor aflate în afara circuitului comercial (adică informații despre licențe sau excepții).

Altă caracteristică importantă a portalului este că furnizează informații despre mecanismele de neparticipare pe care la au la dispoziție titularii de drepturi și le facilitează acestora retragerea operelor din sistem.Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) este responsabil de înființarea și administrarea unui portal online unic pentru operele aflate în afara circuitului comercial. Portalul este accesibil publicului și se găsește pe pagina web a EUIPO.O organizație de patrimoniu cultural sau o societate de gestiune colectivă poate accesa portalul operelor aflate în afara circuitului comercial ca utilizator public și poate solicita înregistrarea organizației ca utilizator al portalului completând formularul de cerere de înregistrare ca utilizator care este disponibil aici.

Cererea de înregistrare ca utilizator va fi tratată de un punct de contact național (pentru statele membre care au desemnat un punct de contact) sau de un administrator EUIPO (pentru statele membre care nu au desemnat un punct de contact).Un titular de drepturi își poate exclude oricând operele din mecanismul de concesionare de licențe sau de la aplicarea unei excepții sau limitări. Neparticiparea poate fi generală sau specifică.

Neparticiparea generală se aplică în legătură cu toate operele, toate licențele sau toate utilizările în temeiul excepției sau limitării. Titularul de drepturi poate depune o cerere de neparticipare generală completând acest formular pe portal.

Neparticiparea specifică se aplică în legătură cu anumite opere, licențe sau utilizări specifice în temeiul excepției sau limitării. Pentru a iniția o cerere specifică de neparticipare, titularul de drepturi trebuie să identifice o anumită înregistrare sau înregistrări de pe portal și să completeze formularul de cerere de neparticipare pentru înregistrarea sau înregistrările specificate.

Portalul facilitează mecanismul de neparticipare, dar inițierea neparticipării pe portal nu înseamnă că neparticiparea se și aplică. Cererile de neparticipare vor fi tratate în afara portalului de una sau mai multe organizații care au dreptul să trateze cereri de neparticipare în statul sau statele membre.

Informații suplimentare despre caracteristicile și opțiunile titularilor de drepturi se găsesc pe portal.Da, ghidurile utilizatorului se găsesc în linkurile de mai jos. Sunt utile ca introducere în caracteristicile portalului pentru fiecare tip de utilizator sau ca ghid tehnic de utilizare.Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență tehnică, ne puteți contacta la adresa outofcommerceworks@euipo.europa.eu Pentru a ne ajuta să identificăm problema, vă recomandăm insistent să menționați numele de utilizator și, eventual, să atașați o captură de ecran a portalului care să arate problema sau mesajul de eroare pe care îl primiți.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.