Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

 

Taxe care se plătesc direct la EUIPO

Lista de taxe care se plătesc direct la EUIPO
Codul taxei Descrierea taxei Suma
F-001 Taxă de bază pentru cererea de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene (UE) individuale [articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE] 1 000 EUR
F-001 Taxă de bază pentru cererea electronică de înregistrare a unei mărci UE individuale [articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE] 850 EUR
F-002 Taxă pentru a doua clasă de produse și servicii pentru o marcă UE individuală [articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE] 50 EUR
F-002 Taxă pentru fiecare clasă de produse și servicii care urmează celei de a doua clase, pentru o marcă UE individuală [articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE] 150 EUR
F-001 Taxă de bază pentru depunerea unei cereri de marcă UE colectivă sau a unei mărci UE de certificare [articolele 31 alineatul (2), 74 alineatul (3) și 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 1 800 EUR
F-001 Taxă de bază pentru depunerea unei cereri de marcă UE colectivă sau a unei mărci UE de certificare prin mijloace electronice [articolul 31 alineatul (2) și articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 1 500 EUR
F-002 Taxă pentru a doua clasă de produse și servicii pentru o marcă UE colectivă sau o marcă UE de certificare [articolul 31 alineatul (2) și articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 50 EUR
F-002 Taxă pentru fiecare clasă de produse și servicii care urmează celei de a doua clase, pentru o marcă UE colectivă sau o marcă UE de certificare [articolul 31 alineatul (2) și articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 150 EUR
F-003 Taxă pentru rapoartele naționale de cercetare
*12 EUR înmulțit cu numărul de oficii centrale pentru proprietate industrială, menționate la articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE (în prezent 60 EUR, taxă care corespunde unui număr de 5 oficii)
60 EUR*
F-005 Taxă de opoziție [articolul 46 alineatul (3)] 320 EUR
F-012 Taxă de bază pentru reînnoirea unei mărci UE individuale [articolul 53 alineatul (3)] 1 000 EUR
F-012 Taxă de bază pentru reînnoirea unei mărci UE individuale prin mijloace electronice [articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 850 EUR
F-012 Taxă pentru reînnoirea celei de a doua clase de produse și servicii pentru o marcă UE individuală [articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 50 EUR
F-012 Taxă pentru reînnoirea fiecărei clase de produse și servicii care urmează celei de a doua clase, pentru o marcă UE individuală [articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 150 EUR
F-012 Taxă de bază pentru reînnoirea unei mărci UE colective sau a unei mărci UE de certificare [articolul 53 alineatul (3) și articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 1 800 EUR
F-012 Taxă de bază pentru reînnoirea unei mărci UE colective sau a unei mărci UE de certificare prin mijloace electronice [articolul 53 alineatul (3) și articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 1 500 EUR
F-012 Taxă pentru reînnoirea celei de a doua clase de produse și servicii pentru o marcă UE colectivă sau o marcă UE de certificare [articolul 53 alineatul (3) și articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 50 EUR
F-012 Taxă pentru reînnoirea fiecărei clase de produse și servicii care urmează celei de a doua clase, pentru o marcă UE colectivă sau o marcă UE de certificare [articolul 53 alineatul (3) și
articolul 74 alineatul (3) sau articolul 83 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE]
150 EUR
F-016 Taxă suplimentară pentru întârzierea la plata taxei de reînnoire sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire [articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE]: 25 % din taxa de reînnoire întârziată la plată, până la maximum 1 500 EUR 25 %
(maximum 1 500 EUR)
F-017 Taxă pentru cererea de decădere din drepturi sau în nulitate [articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul privind marca UE] 630 EUR
F-018 Taxă de introducere a unei căi de atac [articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE] 720 EUR (mărci)
800 EUR (desene și modele)
F-019 Taxă pentru cererea de restitutio in integrum [articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 200 EUR
F-020 Taxă pentru cererea de transformare a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE sau de transformare a unei mărci UE [articolul 140 alineatul (1), coroborat și cu articolul 202 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE]: (a) într-o cerere de marcă națională; (b) într-o desemnare de state membre, în conformitate cu Protocolul de la Madrid 200 EUR
F-023 Taxă pentru cererea de înregistrare a unei licențe sau a unui alt drept legat de o marcă UE înregistrată [articolul 26 alineatul (2) Regulamentul privind marca UE] sau de o cerere de înregistrare a unei mărci UE [articolul 26 alineatul (2) Regulamentul privind marca UE]: (a) acordarea unei licențe; (b) transferul unei licențe; (c) crearea unui drept real; (d) transferul unui drept real; (e) executarea silită
(200 EUR pe înregistrare, fără a se depăși 1 000 EUR în cazul în care se depun mai multe cereri în același dosar sau în același timp)
200 EUR
(maximum 1 000 EUR)
F-024 Taxă pentru anularea înregistrării unei licențe sau a unui alt drept [articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] (200 EUR pe anulare, fără a se depăși 1 000 EUR în cazul în care se depun mai multe cereri în același dosar sau în același timp) 200 EUR
(maximum 1 000 EUR)
F-025 Taxă pentru modificarea unei mărci UE înregistrate [articolul 54 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE] 200 EUR
F-026 Taxă pentru eliberarea unei copii după cererea pentru o marcă UE [articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE], a unei copii după certificatul de înregistrare [articolul 51 alineatul (2) Regulamentul privind marca UE] sau a unui extras din registru [articolul 111 alineatul (7) Regulamentul privind marca UE]
Copie sau extras neautentificat (10 EUR)
Copie sau extras autentificat (30 EUR)
*Gratuit online
10 EUR
30 EUR
F-027 Taxă de consultare a dosarelor [articolul 114 alineatul (6) din Regulamentul privind marca UE] 30 EUR
F-028 Taxă pentru eliberarea de copii ale documentelor unui dosar [articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul privind marca UE]
Copie neautentificată (10 EUR)
Copie autentificată (30 EUR + 1 EUR pentru fiecare pagină atunci când se depășesc 10 pagini)

10 EUR

30 EUR
+ 1 EUR pentru fiecare pagină, atunci când se depășesc 10 pagini

F-029 Taxă pentru comunicarea de informații referitoare la un dosar [articolul 114 alineatul (9) din Regulamentul privind marca UE] 10 EUR
F-030 Taxă pentru reanalizarea modului de determinare a costurilor procedurale ce urmează a fi rambursate [articolul 109 alineatul (8) din Regulamentul privind marca UE] 100 EUR
F-033 Taxă pentru continuarea procedurii [articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE] 400 EUR
F-034 Taxă pentru declarația de divizare a unei mărci înregistrate UE [articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE] sau a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE [articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul privind marca UE] 250 EUR
W-001 Taxă pentru depunerea unei cereri internaționale la Oficiu [articolul 184 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE] 300 EUR
Lista de taxe care se plătesc direct la EUIPO
Codul taxei Descrierea taxei Suma
Taxă individuală pentru o înregistrare internațională care desemnează Uniunea
Cuantumul taxei prevăzute la punctul B.I.1 sau B.I.2 este echivalentul în franci elvețieni, stabilit de directorul general al OMPI în conformitate cu norma 35 alineatul (2) din regulamentul comun adoptat în temeiul Aranjamentului și al Protocolului de la Madrid, al următoarelor sume:
M-001 Pentru o marcă individuală 820 EUR
M-002 Supliment pentru a doua clasă de produse și servicii 50 EUR
M-002 Supliment pentru fiecare clasă de produse și servicii cuprinsă în înregistrarea internațională care urmează celei de a doua clase 150 EUR
M-001 Pentru o marcă colectivă sau o marcă de certificare 1 400 EUR
M-002 Supliment pentru a doua clasă de produse și servicii 50 EUR
M-002 Supliment pentru fiecare clasă de produse și servicii care urmează celei de a doua clase 150 EUR
Taxă individuală pentru reînnoirea unei înregistrări internaționale care desemnează Uniunea
Cuantumul taxei prevăzute la punctul B.II.1 este echivalentul în franci elvețieni, stabilit de directorul general al OMPI în conformitate cu norma 35 alineatul (2) din regulamentul comun adoptat în temeiul Aranjamentului și al Protocolului de la Madrid, al următoarelor sume:
M-012 Pentru o marcă individuală 820 EUR
M-012 Supliment pentru a doua clasă de produse și servicii 50 EUR
M-012 Supliment pentru fiecare clasă de produse și servicii cuprinsă în înregistrarea internațională care urmează celei de a doua clase 150 EUR
M-012 Pentru o marcă colectivă sau o marcă de certificare 1 400 EUR
M-012 Supliment pentru a doua clasă de produse și servicii 50 EUR
M-012 Supliment pentru fiecare clasă de produse și servicii cuprinsă în înregistrarea internațională care urmează celei de a doua clase 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.