Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Depunerea online a unei notificări de contestație

Formularul electronic de contestație permite utilizatorilor înregistrați să depună o notificare de contestație pe cale electronică, în toate limbile Uniunii Europene. Vă rugăm să țineți cont că, pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să fiți conectat și că aceste acțiuni fac și obiectul unei taxe.

Notă: corespondența privind un anumit dosar trebuie întotdeauna transmisă prin secțiunea „User Area” sau prin poștă, înmânare directă sau servicii speciale de curierat. Vă rugăm să menționați întotdeauna numărul dosarului.

Unde pot accesa formularul electronic de contestație?

Pentru a accesa formularul electronic de cerere de contestație, navigați pe site urmând una dintre căile următoare:

 • „Contactați-ne” — derulați în josul paginii până ajungeți la secțiunea „Applying and filing documents with us” (Completați și depuneți documentele la noi) și veți vedea linkul către „Formulare și cereri”. În continuare, din meniul vertical, faceți click pe „Notificare de contestație”.
 • Conectați-vă la secțiunea „User Area”. Faceți click pe „Servicii online”. Selectați opțiunea „Depuneți o notificare de contestație”.
 • Din secțiunea „User Area”, faceți click pe „Tablou de bord”, apoi „Servicii online” și „Depuneți o notificare de contestație”.
 • Din portalul „Acasă”, accesați „Legislație și practică” apoi pagina „Contestație”.
 • Din portalul „Acasă”, accesați „Servicii online”.
 • Din secțiunea „User Area”, accesați widgetul „Formulare online”.

Cine poate depune o notificare de contestație?

Două entități sunt implicate în sistem pe durata procesului de depunere a unei notificări de contestație:

 • Reclamantul — este persoana sau entitatea juridică identificată ca titularul unui anumit drept de proprietate intelectuală și căreia i-a fost alocat un anumit număr de identificare al titularului. Numai partea afectată nefavorabil de o decizie luată de EUIPO are dreptul de a depune o contestație.
 • Reprezentantul — este o entitate căreia i se permite să acționeze în numele titularului drepturilor de proprietate intelectuală. Vă rugăm să țineți cont că, pentru reclamanții din afara SEE, reprezentarea este obligatorie în cazurile legate de mărcile UE și DMIC.

Etapele depunerii unei notificări de contestație

Dacă EUIPO v-a alocat anterior un număr de identificare în calitate de titular sau de reprezentant, informațiile dumneavoastră vor fi incluse automat și în secțiunea „Reclamanți”, respectiv „Reprezentanți”.

Dacă doriți să verificați un număr de referință personal, puteți introduce acest număr în fila „Referință”.

Vă rugăm să remarcați că etichetele informative sunt destinate să faciliteze executarea fluxului de lucru și să vă ajute la înțelegerea procesului de depunere electronică și a specificațiilor acestuia.

 

 • Identificarea deciziei contestate

  Puteți depune un formular de contestație pentru deciziile privind mărcile sau deciziile privind desenele sau modelele industriale.

  Pentru ambele situații, selectați tipul de „Decizie contestată” din meniul vertical și introduceți numărul deciziei.

  Notă: Numărul tipului dumneavoastră de decizie are diferite formate în funcție de tipul de decizie. În fiecare situație, sistemul va oferi exemple de urmat.

 • Adăugarea unui nou reclamant

  Există două modalități de adăugare a unui reclamant.

  Adăugarea unui reclamant existent:

  Introduceți numele solicitantului — se va afișa o listă a solicitanților existenți — alegeți solicitantul relevant și faceți clic pe „Import”. Se vor afișa datele reclamantului; faceți clic pe butonul „Adăugare” pentru a continua.

  Adăugarea unui reclamant nou:

  1. Faceți clic pe butonul „Creare element nou” și introduceți datele manual.
  2. Selectați tipul de solicitant din meniul vertical.
  3. Completați restul formularului (câmpurile obligatorii sunt marcate cu asterisc *).
  4. Faceți clic pe butonul „Adăugare” pentru a continua.

  Notă: Reclamantul poate fi o persoană fizică sau o întreprindere din cadrul SEE. În conformitate cu articolul 92 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, reprezentarea este obligatorie pentru cazurile legate de mărcile UE și pentru reclamanții din afara SEE. În cazurile legate de mărcile UE, reprezentarea este obligatorie pentru reclamanții din afara UE.

 • Adăugarea unui reprezentant nou

  Există două modalități de adăugare a unui reprezentant.

  Adăugarea unui reprezentant existent:

  Introduceți numele reprezentantului — se va afișa o listă a reprezentanților existenți — alegeți reprezentantul relevant și faceți clic pe „Import”. Se vor afișa datele reprezentantului; faceți clic pe „Adăugare” pentru a continua.

  Adăugarea unui reprezentant nou:

  1. Faceți clic pe butonul „Creare element nou” și introduceți datele manual.
  2. Selectați tipul de reprezentant din meniul vertical.
  3. Completați restul formularului (câmpurile obligatorii sunt marcate cu asterisc *).
  4. Faceți clic pe butonul „Adăugare” pentru a continua.

  Prin selectarea opțiunii „Reprezentantul angajaților”, va deveni vizibilă caseta „Legături economice”. Dacă bifați această casetă, va trebui să completați încă două câmpuri, unul în care va trebui să descrieți tipul legăturii economice pe care o aveți cu reclamantul (de exemplu, angajat sau partener de afaceri) și unul în care va trebui să introduceți numele angajatorului dumneavoastră. Angajații care acționează în numele unor persoane fizice sau juridice trebuie să depună o împuternicire semnată pentru a fi introdusă în dosare.

  Reprezentantul poate fi un angajat, un practician în domeniul dreptului sau un reprezentant al EUIPO.

  În funcție de tipul de reprezentant, vi se va solicita să furnizați anumite informații suplimentare, după cum urmează.

  • În cazul în care sunteți un angajat, după ce ați introdus datele cu caracter personal, sistemul va solicita împuternicirea.

   Puteți selecta „Atașare” după completarea datelor dumneavoastră sau puteți face click pe „Atașare ulterioară” pentru a o atașa mai târziu.

  De asemenea, trebuie să verificați dacă întreprinderea dumneavoastră este diferită de întreprinderea reclamantului (de exemplu, cu legături economice specifice) și să precizați natura diferenței (diferențelor) și numele angajatorului.

  • Dacă sunteți un practician în domeniul dreptului sau un reprezentant al EUIPO, veți avea, de asemenea, opțiunea de „Creare” a unui cont pentru o asociație, unde vi se va solicita să completați câteva câmpuri obligatorii în plus, cum ar fi „Numele asociației” și „Țara de înregistrare”.

 • Limba de procedură

  În majoritatea cazurilor, limba de procedură va fi populată automat de sistem. Totuși, în cazurile excepționale în care acest lucru nu se întâmplă, sistemul vă va cere să alegeți o limbă.

 • Deciziile pot fi contestate în întregime sau parțial

  Dacă alegeți opțiunea „parțial”, trebuie să introduceți un text în câmpul de text obligatoriu, utilizând limba de procedură.

 • Expunerea de motive și anexele

  În acest caz, utilizatorul trebuie să selecteze și să încarce fișierele cuprinse în „Expunerea de motive”.

  Puteți selecta „Atașare” pe parcursul completării formularului sau puteți face click pe „Atașare ulterioară” dacă doriți să atașați fișierele mai târziu.

  Vă rugăm să țineți cont că expunerea de motive trebuie completată în limba de procedură și, dacă nu depuneți o expunere de motive în scris în termen de patru luni, contestația nu va fi luată în considerare.

  Notă: Documentele formatate cu elemente non-text vor întârzia procedura.

  De asemenea, puteți încărca fișiere atașate la „Anexele la Expunerea de motive”.

 • Semnătura

  Prin completarea câmpului „Nume și prenume”, confirmați că ați verificat datele și că doriți să semnați și să depuneți formularul de cerere.

 • Salvare, tipărire și resetare

  Puteți salva formularul electronic de contestație în secțiunea „User Area”. Pe măsură ce completați formularul de cerere, puteți salva oricând informațiile introduse, salvând cererea ca versiune provizorie. Faceți click pe „Salvare cerere” în coloana din partea dreaptă a cererii. Versiunea provizorie poate fi accesată din secțiunea User Area, la secțiunea „Versiuni provizorii”.

  Puteți tipări formularul în orice moment al procesului de depunere a cererii.

  „Resetare” — Dacă doriți să reluați completarea cererii, faceți clic pe butonul „Resetare formular de cerere”. Toate câmpurile completate se vor goli, iar informațiile introduse vor fi șterse.

 • Verificați-vă notificarea de contestație înainte de a o depune

  Aveți opțiunea de a verifica notificarea de contestație înainte de a o depune și a efectua plata.

  Pe aceeași pagină, puteți salva notificarea de contestație ca document în format PDF fără a efectua plata în prealabil.

 • Metoda de plată și confirmarea

  Puteți plăti taxele pentru contestațiile electronice prin card de credit, prin virament bancar sau prin intermediul unui cont curent la EUIPO. EUIPO oferă titularilor de conturi curente un serviciu online prin care le acordă acces la toate tranzacțiile și informațiile aferente contului lor curent.

  Vă rugăm să remarcați că, dacă efectuați plata prin virament bancar, este recomandat să vă notați codul tranzacției, care vă va ajuta să identificați plata.

  Cererea se depune făcând click pe butonul „Confirmare plată” din fereastra următoare.

 • Ce se întâmplă după depunerea formularului de cerere?

  După finalizarea procesului de depunere a cererii, veți primi confirmarea faptului că cererea a fost depusă corect, precum și un număr oficial al cererii. Puteți utiliza numărul de înregistrare a contestației pentru a comunica cu Oficiul cu privire la contestația dumneavoastră.

  De asemenea, trebuie să vă descărcați chitanța și confirmarea oficială într-un fișier PDF unic. Vă informăm că Oficiul nu emite copii ale chitanțelor.

 • Explicații cu privire la tipurile de decizii

  Tipuri de decizii contestate: Mărci UE/Înregistrare internațională

  • Examinarea unei mărci UE: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei de examinare prin care vi se refuză înregistrarea cererii dumneavoastră pentru o marcă UE.
  • Opoziție: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei de opoziție.
  • Anulare: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei de anulare.
  • Examinarea unei înregistrări internaționale: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei de examinare prin care vi se refuză protecția pentru desemnarea UE în temeiul Protocolului de la Madrid. Aceasta include, în special, deciziile de refuzare a protecției bazate pe motive absolute, deciziile legate de greșeli de formă în ceea ce privește mărcile colective, lipsa unei a doua limbi, revendicările de senioritate și numirea unui reprezentant.
  • Cerere internațională: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie luată de Oficiu când acționează ca oficiu de origine în temeiul Protocolului de la Madrid. Aceasta include, în special, deciziile de refuzare a transmiterii cererii dumneavoastră internaționale către OMPI, deciziile privind plata taxei de transmitere a cererii, revendicări ale priorității, formalități precum drepturi, descriere și lipsă de claritate în specificarea produselor și serviciilor, lipsa de transliterare a mărcii și probleme legate de traducere.
  • Desemnare ulterioară a unei mărci UE: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a Oficiului, care acționează în calitate de oficiu de origine, cu privire la cererea de extindere teritorială a înregistrării internaționale. Aceasta include, în special, deciziile privind greșelile de formă, cum ar fi forma utilizată, neindicarea înregistrării pe care se bazează cererea, probleme privind lista de produse și servicii, probleme legate de drepturi, neautorizarea unei traduceri, neutilizarea aceleiași limbi utilizate în cererea internațională originală.
  • Înscriere: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie prin care au fost refuzate, în special, oricare dintre următoarele cereri — transferul total sau parțial; cererile diviziei, în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene; revendicarea seniorității după efectuarea înregistrării; anularea unei revendicări a seniorității; înregistrarea unui drept real; anularea unui drept real; modificarea unei mărci; înregistrarea unei executări silite; înregistrarea unei licențe; transformarea; reînnoirea etc.
  • Autorizare generală: selectați această opțiune dacă doriți să depuneți o contestație împotriva unei decizii a Oficiului prin care se refuză acceptarea unei autorizații generale cu privire la angajatul care dorește să-și reprezinte angajatorul într-o chestiune privind o marcă UE.
  • Cerere de consultare: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a Oficiului prin care se refuză o cerere de consultare a dosarelor în ceea ce privește registrul mărcilor UE.
  • Reprezentant: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a Oficiului prin care vi se refuză includerea pe lista reprezentanților profesionali ai mărcilor UE.

  Tipuri de decizii contestate: DMIC (Desene sau modele industriale comunitare)

  • Examinarea unui DMIC/Refuz total: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei responsabile pentru desene și modele industriale prin care vi se refuză în totalitate înregistrarea cererii dumneavoastră pentru un DMIC.
  • Examinarea unui DMIC/Cereri multiple parțial respinse: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei responsabile pentru desene și modele industriale prin care se refuză înregistrarea anumitor părți a depozitului dumneavoastră multiplu privind DMIC.
  • Nulitatea unui DMIC: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei de anulare.
  • DMIC/Examinarea unei înregistrări internaționale: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a diviziei responsabile de desene și modele industriale prin care vi se refuză protecția pentru desemnarea UE în temeiul Aranjamentului de la Haga.
  • Înscrierea unui DMIC: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a Oficiului prin care v-a fost refuzată, în special, oricare dintre următoarele cereri: transferul total; transferul parțial; înscrierea unui drept real; înscrierea unei executări silite; înscrierea unei licențe; înscrierea unei reînnoiri etc.
  • Autorizare generală a unui DMIC: selectați această opțiune dacă doriți să depuneți o contestație împotriva unei decizii a Oficiului prin care se refuză acceptarea unei autorizații generale cu privire la angajatul care dorește să-și reprezinte angajatorul într-o chestiune privind un DMIC.
  • Cerere de consultare a unui DMIC: selectați această opțiune dacă doriți să depuneți o contestație împotriva unei decizii a Oficiului prin care vi se refuză o cerere de consultare a dosarelor în ceea ce privește registrul DMIC.
  • Reprezentant al unui DMIC: selectați această opțiune dacă doriți să contestați o decizie a Oficiului prin care vi se refuză includerea pe lista reprezentanților profesionali ai DMIC.
 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.