Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Ideas Powered for Business SME Fund

Cerere de propuneri - GR/001/21 (Ideas Powered for Business SME Fund)

Această cerere de propuneri este sprijinită de Comisia Europeană și de EUIPO.

Serviciul 1 - Servicii de prediagnoză de PI (IP Scan): Acest serviciu vă poate ajuta să decideți asupra drepturilor de PI pentru care să depuneți o cerere, cum să vă dezvoltați portofoliul de PI dacă dețineți deja drepturi înregistrate, precum și cum să vă planificați strategia pentru viitor;

Serviciul 2 - taxele pentru cererile de înregistrare de mărci și desene sau modele: În cazul în care luați în considerare înregistrarea unei mărci sau a unui desen sau model la nivelul UE, la nivel regional (în Benelux) sau național.

 

Fiecare IMM poate fi rambursat cu maximum 1 500 EUR sub forma unei subvenții acordate pentru a sprijini aceste servicii.

Aceasta este o inițiativă a Programului Ideas Powered for Business din cadrul EUIPO, susținut de Comisia Europeană și realizat în cooperare cu oficiile naționale și regionale pentru proprietate intelectuală din UE.

Pe această pagină veți putea:

 

Cerere de propuneri

Vă recomandăm cu tărie să citiți informațiile oficiale despre această cerere de propuneri înainte de a transmite formularul de cerere. Le puteți descărca din caseta de mai jos. Rețineți că, înainte de a depune cererea pentru această schemă, întreprinderea dumneavoastră trebuie să corespundă definiției oficiale pentru întreprindere mică și mijlocie.

Verificați Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (disponibil în toate limbile UE) dacă aveți îndoieli.

 

Download PDF

Rețineți că sursa de informații cu caracter obligatoriu este versiunea în limba engleză. În cazul în care există neconcordanțe între versiunile traduse și versiunea în limba engleză, cea din urmă are prioritate.

 

RECTIFICARE 

Rectificarea privește adăugarea unui nou interval de depunere a cererilor în cursul lunii octombrie, între 01.10.2021 și 31.10.2021.

Modificările detaliate ale cererii de propuneri sunt prezentate în rectificare.

 

Descărcare PDF

Rețineți că sursa de informații de referință este versiunea în limba engleză. Dacă există neconcordanțe între versiunile traduse și versiunea în limba engleză, cea din urmă are prioritate.

 

De asemenea, vă recomandăm să vă familiarizați cu documentele de mai jos înainte de a depune cererea la Fondul pentru IMM-uri, înainte de a iniția procesul de depunere a cererii:

 

 

Declarație pe propria răspundere Arată Ascunde

Prin această declarație se garantează că toți beneficiarii respectă regulile și nu se află într-o situație care i-ar exclude de la primirea finanțării din partea UE (de exemplu faliment).

Download PDF

 

Lista sumelor/taxelor fixe pentru fiecare țară din UE pentru ambele servicii Arată Ascunde

Lista se poate modifica de la un interval la altul. Orice actualizări ale acestei liste vor fi anunțate aici, așadar este foarte important ca solicitanții să consulte regulat această listă.

Download PDF

 

Modelul deciziei de subvenție Arată Ascunde

Subvențiile se vor finaliza printr-o decizie a Oficiului (decizie de subvenție), așadar se pune la dispoziție un model pentru informarea solicitantului.

Download PDF

 

 

În plus, dacă intenționați să utilizați un reprezentant (o terță persoană) pentru a depune cererea, trebuie să descărcați declarația de mai jos, să o completați, să o semnați și să o transmiteți reprezentantului dumneavoastră, pentru ca acesta să o poată încărca împreună cu cererea și să o depună în numele dumneavoastră.

 

Declarație pe propria răspundere - Reprezentanți în numele solicitantului Afișează Ascunde

Reprezentant: Orice parte terță, persoană fizică sau juridică, autorizată corespunzător de către IMM să îl reprezinte legal în prezenta procedură și care completează formularul electronic și îl depune în numele solicitantului.

Descărcare PDF

 

 


Calendar și reguli

Puteți depune cererea de subvenție în intervalele stabilite în acest scop, folosind formularul electronic de cerere (eForm). Cererile depuse în afara celor cinci perioade de timp indicate nu vor fi luate în considerare.

 

  INTERVALUL 1 INTERVALUL 2 INTERVALUL 3 INTERVALUL 4 INTERVALUL 5 INTERVALUL 6
Bugetul disponibil pentru fiecare fază ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS ÎNCHIS
Data de început a perioadei de depunere a cererilor 11.1.2021 1.3.2021 1.5.2021 1.7.2021 1.9.2021 1.10.2021
Termenul de depunere a cererilor 31.1.2021 31.3.2021 31.5.2021 31.7.2021 30.9.2021 31.10.2021

Solicitanții primesc o notificare scrisă privind rezultatele și o notificare privind deciziile de subvenție în cazul unei atribuiri

februarie - martie 2021 aprilie - mai 2021 iunie - iulie 2021 august - septembrie 2021 octombrie - noiembrie 2021 noiembrie 2021

 

Conform secțiunii 1.5 din cererea de propuneri, pentru fiecare interval se alocă un buget orientativ, iar dacă pentru un anumit interval nu se utilizează toate fondurile, acestea pot fi reportate în intervalele următoare.

Dacă bugetul estimat pentru fiecare interval se epuizează înainte de termen, intervalul se poate încheia înainte de datele indicate aici. Tabelul se actualizează în permanență pentru a indica eventualele modificări și vă recomandăm să îl consultați cu regularitate.

 

INFORMAȚII IMPORTANTE: COVID-19 Calendarul provizoriu și estimările de buget pot fi revizuite după cum este necesar în circumstanțele predominante legate de pandemia de COVID-19.

 

Reguli pentru depunerea cererilor

Puteți depune o singură cerere în fiecare interval pentru serviciul 1 (servicii de prediagnoză de PI) sau serviciul 2 (înregistrarea de mărci și/sau desene sau modele) sau o combinație între cele două.

Dacă primiți un serviciu într-un interval și doriți să depuneți o cerere pentru alt serviciu într-un interval ulterior, nu puteți depune o nouă cerere pentru același serviciu. Așadar, dacă ați primit serviciul 1 în prealabil, puteți solicita doar serviciul 2. Nu puteți solicita același serviciu de două ori.

Dacă cererea dumneavoastră este respinsă într-un interval, puteți depune totuși o nouă cerere într-un alt interval. Dacă depuneți însă mai multe cereri pe parcursul unui interval, vom lua în considerare doar prima versiune a cererii. Toate celelalte versiuni pe care le transmiteți vor fi automat considerate inadmisibile.

 

Întrebări și răspunsuri

Pentru alte întrebări privind procesul de depunere, reguli, calendar sau orice alte aspecte legate de această schemă, ne puteți contacta prin centrul nostru de informare.

Rețineți, de asemenea, că vom publica la întrebări frecvente toate răspunsurile la întrebările primite în cererile potențiale. Facem publice aceste întrebări și răspunsuri pentru a ne asigura că toți solicitanții beneficiază de tratament corect, având acces la aceleași informații.

 

Depunerea cererii

Recomandăm cu tărie ca solicitanții să nu aștepte până în ultima clipă înainte de a ne transmite formularul, întrucât primele cereri primite vor avea prioritate.

 

  

 

 

Rezultatele, notificările și modul de solicitare a plății

Veți fi notificat(ă) individual cu privire la rezultatele procesului de evaluare după adoptarea deciziei de atribuire pentru fiecare interval.

Notificarea formală a deciziei noastre va fi transmisă prin e-mail către persoanele de contact indicate în eForm. Prin urmare, aveți răspunderea de a transmite adresa (adresele) de e-mail corectă (corecte) a (ale) persoanei (persoanelor) dumneavoastră de contact.

  • Dacă cererea dumneavoastră a fost respinsă, veți primi motivele care au stat la baza deciziei noastre negative în e-mailul de notificare.
  • Dacă cererea dumneavoastră este acceptată, veți primi confirmarea deciziei pozitive și un fișier atașat, care conține decizia de subvenție semnată în mod corespunzător de EUIPO.

Dacă primiți o decizie pozitivă, deveniți beneficiar al schemei (Fondul pentru IMM-uri). Decizia pozitivă intră în vigoare la data la care vă notificăm și va stabili toate obligațiile ce vă revin în cadrul schemei.

 

După notificarea unei decizii pozitive, aveți la dispoziție 30 de zile:

  • pentru a solicita un serviciu de prediagnoză de PI. Serviciile de prediagnoză de PI sunt disponibile prin intermediul oficiilor naționale care oferă acest serviciu.
  • pentru a solicita și a plăti pentru marca și/sau desenul sau modelul dvs. Cererile de înregistrare a mărcilor și desenelor sau modelelor pot fi depuse la oficiile naționale pentru proprietate intelectuală (la nivel național), la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (care include Belgia, Țările de Jos și Luxemburg; la nivel regional) sau la EUIPO (care include toate statele membre ale UE).

 

Solicitarea plății de la EUIPO

La finalizarea serviciului (serviciilor), beneficiarii vor trebui să transmită un formular electronic de plată, folosind linkul din decizia de subvenție.

Sub rezerva validării informațiilor și a documentelor transmise în cerere, plata se va efectua în termen de o lună, iar beneficiarii vor fi notificați prin e-mail în mod corespunzător.

 

Lista de verificare pentru solicitanți

Înainte de a depune cererea, asigurați-vă că răspundeți „da” la toate întrebările de mai jos:

Da Nu

Este societatea dumneavoastră o întreprindere mică și mijlocie confirmată, cu sediul în Uniunea Europeană?
 
Ați citit cererea de propuneri înainte de a completa formularul de cerere?
 
Știți contul bancar al întreprinderii dumneavoastră și aveți un extras de cont (model) cu următoarele detalii: denumirea societății în calitate de titular de cont, codul IBAN (exemple) și codul BIC/SWIFT?
 
Aveți certificatul de TVA al întreprinderii dumneavoastră?
 
Știți pentru ce serviciu (servicii) intenționați să depuneți cererea (serviciul 1/serviciul 2 sau ambele) potrivit celor descrise în cererea de propuneri?
 
Știți pentru ce drepturi de PI (mărci și/sau desene sau modele) intenționați să depuneți cererea (serviciul 2)?
 
Înțelegeți pe deplin că nu puteți solicita aceste servicii dacă ați beneficiat deja de finanțare națională sau din partea UE pentru aceleași servicii sau o parte din ele?
 

Dacă răspunsul dumneavoastră este „da” la toate aceste întrebări, continuați prin completarea formularului de cerere (în intervalele stabilite pentru depunerea cererilor):

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.