Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” 2022

Cerere de propuneri – GR/001/22 (Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business”)

Finanțarea prin intermediul Fondului pentru IMM-uri este sprijinită de Comisia Europeană și de EUIPO. Finanțarea este acordată sub formă de vouchere de PI care vor cofinanța activitățile legate de PI (IP Scan, protecția mărcilor și desenelor sau modelelor în UE și în afara UE) și activități legate de brevete.

Pe această pagină veți găsi:

  • cererea de propuneri și anexele;
  • calendarul de depunere, de evaluare și de notificare a rezultatelor;
  • accesul la întrebări și răspunsuri;
  • linkul la site-ul FONDULUI PENTRU IMM-URI unde sunt disponibile informații detaliate și accesul la formularul de cerere.

 

Cererea de propuneri

Vă recomandăm cu tărie să citiți informațiile oficiale despre această cerere de propuneri înainte de a transmite formularul de cerere. Le puteți descărca din caseta de mai jos. Rețineți că, înainte de a depune cererea pentru această schemă, întreprinderea dumneavoastră trebuie să corespundă definiției oficiale pentru întreprindere mică și mijlocie.

Verificați Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (disponibil în toate limbile UE) dacă aveți îndoieli.

 

Descărcare PDF

Rețineți că sursa de informații de referință este versiunea în limba engleză. Dacă există neconcordanțe între versiunile traduse și versiunea în limba engleză, cea din urmă are prioritate.

 

Modificare

Modificarea se referă la majorarea bugetului aferent voucherului 1 cu 10 000 000 EUR până la suma maximă de 25 000 000 EUR.

Rectificarea cererii de propuneri este prezentată în modificare.

Descărcare PDF

Anexele la cererea de propuneri

Lista cuantumurilor maxime per țară din UE pentru IP SCAN Afișare Ascundere

Descărcare PDF

Updated with the inclusion of Cyprus from 01/04/2022

 

Situații de excludere de la finanțare Afișare Ascundere

Lista situațiilor de excludere de la finanțare prevăzute la articolul 136 alineatul (1) literele (a)-(h) din Regulamentul financiar.

Descărcare PDF

 

Declarație pentru reprezentanți Afișare Ascundere

Reprezentant: Orice parte terță, persoană fizică sau juridică, autorizată corespunzător de către IMM să îl reprezinte legal în prezenta procedură și care completează formularul electronic și îl depune în numele solicitantului.

Dacă IMM-ul intenționează să utilizeze un reprezentant extern pentru a depune cererea, această declarație trebuie completată, semnată și apoi furnizată reprezentantului, astfel încât acesta să o poată încărca împreună cu cererea și să o poată depune în numele solicitantului.

Descărcare DOCX

 

Model de decizie de subvenție (Voucher) Afișare Ascundere

Voucherul se va finaliza printr-o decizie a Oficiului (decizie de subvenție), așadar se pune la dispoziție un model pentru informarea solicitantului.

Decizie de subvenție – VOUCHER 1

Descărcare PDF

 

Decizie de subvenție – VOUCHER 2

Descărcare PDF

 

Condiții generale

Descărcare PDF

 

 


Calendar și reguli

Cererea de propuneri va fi deschisă conform calendarului provizoriu de mai jos:

Perioada de depunere a cererilor de propuneri

de la 10.1.2022 la 16.12.2022

Evaluarea cererilor depuse în perioada de depunere

termen săptămânal: în fiecare vineri

Perioada de evaluare și de notificare

10 zile lucrătoare de la data-limită

 

Termenul-limită săptămânal înseamnă că toate cererile depuse în săptămâna precedentă vor trece prin etapa de evaluare.

În cazul în care Oficiul îl contactează pe solicitant în cursul procesului de evaluare pentru a solicita informații suplimentare, suspendarea perioadei de evaluare și de notificare intră în vigoare la data la care Oficiul trimite cererea. Perioada se reia de la data primirii informațiilor solicitate sau a documentelor revizuite.

Solicitanții vor fi informați în mod individual cu privire la rezultatele procesului de evaluare printr-un e-mail trimis către persoanele de contact specificate în formularul electronic (eForm). Prin urmare, responsabilitatea de a specifica în formularul electronic adresa de e-mail corectă a persoanei (persoanelor) de contact îi revine solicitantului.

Această notificare va conține, pentru:

  • solicitanții respinși: motivele deciziei negative;
  • solicitanții selectați: confirmarea deciziei pozitive și o copie a deciziei de subvenție (VOUCHER) ca anexă. În cazul în care ați depus o cerere pentru Voucherul 1 și Voucherul 2, veți primi două decizii de subvenție separate, câte una pentru fiecare Voucher.

Rețineți că voucherele nu sunt retroactive, costurile pentru activitățile executate înainte de obținerea deciziei de subvenție nu pot fi rambursate.

În cazul în care toate fondurile vor fi utilizate înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de propuneri, sistemul online de depunere a cererilor (formularul electronic) va fi închis, iar solicitanții vor fi informați cu privire la acest lucru pe site-ul Fondului pentru IMM-uri.

Întrebări și răspunsuri

Eventualele întrebări specifice cu privire la prezenta cerere de propuneri trebuie adresate Centrului de informare al EUIPO la adresa:

information@euipo.europa.eu

Vă rugăm să consultați mai întâi secțiunea Întrebări frecvente, deoarece Oficiul va utiliza această secțiune pentru a publica periodic răspunsurile la toate întrebările adresate, pentru a se asigura că toți potențialii solicitanți sunt tratați egal.

 

Pagină actualizată ultima dată 25-05-2022
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații