Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Formulare de cerere internațională

Începând cu 1 octombrie 2004, puteți depune o cerere internațională sau o desemnare ulterioară pe baza unei mărci a Uniunii Europene (marcă UE) sau a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE.

 

Formularul de cerere internațională

Este obligatoriu să se utilizeze un formular oficial [articolele 183 și 184 din Regulamentul privind marca UE, articolul 65 din Regulamentul delegat privind marca UE și articolul 28 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE], furnizat de Oficiu sau de Biroul Internațional. O cerere internațională poate fi depusă online:

Depuneți o cerere internațională online

Pentru depunerea unei cereri internaționale trebuie plătită la EUIPO o taxă de transmitere de 300 EUR. Toate celelalte taxe referitoare la cererile internaționale trebuie plătite direct la OMPI. Toate plățile transmise la EUIPO referitoare la cereri internaționale vor fi returnate solicitanților. Puteți găsi mai multe informații despre plăți în secțiunea Plata taxelor de pe site-ul OMPI.

Pentru informații suplimentare privind depunerea cererilor internaționale în cazul în care EUIPO este oficiul de origine, consultați secțiunea Ghiduri, Partea M, Mărci internaționale.

 

 

Formularul de desemnare ulterioară

Este obligatoriu să utilizați formularul oficial, și anume:

  • Pentru engleză, franceză sau spaniolă — utilizați formularul OMPI corespunzător (MM4).
     
  • Pentru celelalte 20 de limbi oficiale (cu excepția irlandezei) — utilizați formularul EUIPO (EM4). Acesta are același conținut și aproximativ același format ca formularul OMPI (MM4).

Foaia de calcul al taxelor (PDF, Word) este considerată o parte esențială a desemnării ulterioare. Dacă nu este completată în limba corectă (și anume limba în care se transmite cererea internațională către OMPI) și nu este anexată la Formularul EM4, OMPI va considera cererea ca fiind neconformă.

 

Cererea internațională și formularele de desemnare ulterioară în care este desemnată UE (EUIPO ca oficiu desemnat)

Începând cu 1 octombrie 2004, puteți desemna Uniunea Europeană, utilizând formularele OMPI:

  • MM2 [Cerere de înregistrare internațională (II), reglementată exclusiv prin Protocolul de la Madrid];

  • MM4 (Desemnare ulterioară către II).

Aceste formulare au fost modificate de OMPI pentru a permite, în special, atunci când este desemnată UE, indicarea unei a doua limbi dintre cele patru limbi ale EUIPO rămase, diferită de prima limbă.

În ceea ce privește senioritatea invocată în cererea internațională (CI), a fost creat un formular diferit urmând a fi anexat la CI care desemnează Uniunea Europeană sau la desemnarea ulterioară a Uniunii Europene:

  • MM17 (Revendicarea seniorității - Uniunea Europeană).

 

Cerere de transformare a unei înregistrări internaționale (II) care desemnează UE

Pentru toate tipurile de transformare, formularul completat (note) trebuie transmis direct către EUIPO în Alicante.

Întrucât „declarația de revenire” este un tip de transformare considerat de OMPI ca desemnare ulterioară, pentru acest tip de transformare toate taxele aferente desemnării (desemnărilor) ulterioare vor trebui achitate direct către OMPI.

Prin urmare, foaia OMPI de calcul al taxelor (PDF, Word) trebuie anexată, în limba II.

 

Cererea de divizare a unei înregistrări internaționale care desemnează UE

Începând cu 1 februarie 2019, există posibilitatea de a solicita divizarea desemnării UE dintr-o înregistrare internațională.
Este obligatorie utilizarea formularului oficial MM22 al OMPI (inclusiv a foii de calcul al taxelor corespunzătoare) disponibil în limbile englezăfrancezăspaniolă.

Formularul trebuie depus la EUIPO în limba înregistrării internaționale. Întrucât formularul OMPI nu prevede indicarea produselor și serviciilor care trebuie să rămână în înregistrarea inițială, este necesar să se adauge la formular o pagină suplimentară care să conțină această indicație în conformitate cu articolele 8 și 11 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE.

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații