Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Nulitatea

 

Cererile de declarare a nulității pot fi depuse la EUIPO de orice persoană fizică sau juridică, precum și de orice autoritate publică abilitată. La depunerea cererii de declarare a nulității, trebuie plătită o taxă.
 
Informații suplimentare privind cererile de declarare a nulității pot fi găsite în Ghid, Examinarea cererilor de declarare a nulității unui desen sau model industrial.


Pentru informații suplimentare referitoare la aplicarea unei taxe de declarare a nulității, vă rugăm să consultați secțiunea de taxe și plăți.


În ceea ce privește procedurile de declarare a nulității desenului sau modelului industrial comunitar, solicitanții care nu au domiciliul, sediul principal sau sediul comercial real și efectiv în cadrul SEE (Spațiul Economic European) trebuie să fie reprezentați în fața Oficiului. Pentru a accesa lista Oficiului, vă rugăm să consultați eSearch plus.


Regimul lingvistic al procedurii de declarare a nulității desenelor și modelelor nu este același cu cel aplicabil procedurii în materie de mărci.
Cererea de declarare a nulității trebuie depusă în limba procedurii, care este limba utilizată pentru depunerea cererii de înregistrare a DMC contestat (limba cererii), cu condiția ca limba cererii să fie una dintre cele cinci limbi ale Oficiului (articolul 98 din RDMC; articolul 29 din RADMC).
Dacă limba cererii nu este una dintre cele cinci limbi ale Oficiului, limba procedurii este a doua limbă indicată în cererea de înregistrare a DMC contestat [articolul 98 alineatul (4) din RDMC; articolul 29 alineatul (1) din RADMC].
Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul privind examinarea cererilor de declarare a nulității unui desen sau model industrial.


Cererile de declarare a nulității se vor primi la EUIPO, care împreună cu instanțele competente în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare, are competența de a rezolva conflictele care apar în legătură cu desenele sau modelele industriale comunitare. În schimb, conflictele care privesc desene sau modele industriale comunitare neînregistrate sunt de competența exclusivă a instanțelor competente în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare.
Pe măsură ce EUIPO și instanțele naționale competente (instanțe competente în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare) sau instanțele europene vor lua mai multe decizii în aceste chestiuni, se va crea în mod natural și treptat o jurisprudență, care va fi disponibilă spre consultare publică, documentată și comentată.
Pentru a consulta jurisprudența, vă rugăm să folosiți eSearch jurisprudență.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.