Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Formularul de cerere online

Această secțiune explică cum se completează formularele de cerere online pentru consultare, înscriere, reînnoire, transformare și schimbare a reprezentantului.

Pentru a accesa formularele online trebuie să vă conectați.

Există mai multe căi de acces:

 • prin fila „Servicii online" din secțiunea „User Area" din meniul din stânga tabloului de bord;
 • prin caseta „Servicii online" din pagina de întâmpinare a EUIPO;
 • prin eSearch plus.

 • Accesul la formularele online prin eSearch plus

  Deschideți vizualizarea detaliată a mărcii, desenului sau modelului industrial sau înregistrării internaționale pe care doriți să o revizuiți, făcând clic pe numele din capul de rând.

  Navigați la secțiunea „Acțiuni și comunicări" și alegeți marca Uniunii Europene (marca UE), desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat (DMIC) sau înregistrarea internațională (ÎI) în funcție de căutarea dvs.: marcă, desen sau model industrial sau înregistrare internațională.

  Pentru a deschide formularele de cerere online, utilizați următoarele opțiuni.

  • Consultarea
  • Înscrierea
  • Reînnoirea
  • Schimbarea reprezentantului
  • Transformarea
 • Limbi și număr de înregistrare

  Cerere de înregistrare a unei mărci UE sau a unui desen sau model industrial
  Dacă cererea pe care doriți să o depuneți privește o marcă a Uniunii Europene (marcă UE) sau un desen sau model industrial comunitar înregistrat (DMIC) care este încă în faza de cerere (adică nu a fost încă înregistrat), trebuie să utilizați prima sau a doua limbă a cererii, care trebuie să fie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

  Mărci UE sau desene sau modele industriale deja înregistrate
  Dacă cererea privește o marcă UE sau un desen sau model industrial comunitar (DMIC) deja înregistrat, trebuie să utilizați una din cele cinci limbi oficiale ale EUIPO (spaniola, germana, engleza, franceza sau italiana).

  Numărul de cerere/înregistrare
  Pentru fiecare cerere de înscriere, trebuie să indicați numărul (numerele) de cerere sau de înregistrare al dreptului (drepturilor) de proprietate industrială implicate prin import sau căutându-le în secțiunea relevantă. Dacă doriți să depuneți cerere pentru înscrieri care afectează ambele tipuri de drepturi de proprietate industrială (marcă UE și DMIC), trebuie să faceți câte o cerere separată.

 • Solicitantul

  Numărul de identificare
  Dacă solicitantului i s-a atribuit anterior un număr de identificare de EUIPO, este suficient să se indice acel număr de identificare împreună cu numele titularului/reprezentantului.
  În caz contrar, solicitantul trebuie să se identifice cu numele, adresa și naționalitatea/țara înregistrării.

  Referința
  Aceasta este referința personală pe care solicitantul dorește ca EUIPO să o utilizeze în viitoarea corespondență cu el. Referințele pot să conțină maximum 30 de caractere alfanumerice, din alfabetul latin: a-z, A-Z, 0-9. Nu utilizați spații.

  Pentru orice întrebări viitoare în ceea ce privește marca dvs., vă rugăm să utilizați referința oficială EUIPO. Referința dvs. personală va fi utilizată doar în legătură cu cererea dvs., nu ca substitut pentru cea utilizată pentru mărcile UE sau desenele sau modelele din cerere.

  Tipul solicitantului
  Solicitantul trebuie să indice în cerere dacă este o societate (persoană juridică) sau persoană fizică.

  Adresa de corespondență
  Adresa poștală/de corespondență trebuie indicată numai dacă este diferită de adresa oficială.

 • Cesionarul sau beneficiarul dreptului

  Dacă solicitantul este cesionarul sau titularul de drepturi și NU are sediul, domiciliul, sediul principal al activității sau unitatea industrială sau comercială efectivă și funcțională în Uniunea Europeană, trebuie să numească un reprezentant autorizat care să acționeze în numele lui în fața EUIPO (vezi ghidurile pentru mai multe informații).

 • Produsele și serviciile

  Atunci când cererea de înscriere privește numai anumite produse și servicii acoperite de înregistrare sau de cererea respectivă, trebuie să precizați ce produse și servicii doriți să acopere înscrierea.

 • Semnătura

  Formularul online trebuie semnat cu indicarea numelui semnatarului (solicitantului). În caz contrar, EUIPO nu îl va putea prelucra.

  Atunci când reprezentantul numit de titularul inițial este numit și reprezentant al cesionarului sau al beneficiarului, reprezentantul poate să semneze cererea atât în numele titularului inițial, cât și al noului titular.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.