Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Ajutați întreprinderile cu
expertiza dvs. în domeniul PI

Aceasta este o oportunitate importantă pentru dvs. de a sprijini IMM-urile în această criză, de a contribui semnificativ la înțelegerea și utilizarea optimă a PI de către IMM-uri și, în același timp, de a ajuta la o înțelegere mai bună a nevoilor IMM-urilor.

Doriți să vă înscrieți ca furnizor pro bono sau sunteți interesat să aflați mai multe? Vă rugăm să consultați cererea de exprimare a interesului, modul de desfășurare și formularul de cerere de mai jos.

Notă importantă: vă rugăm să citiți cererea de exprimare a interesului pentru a furniza întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) servicii de proprietate intelectuală (PI) pro bono.

a) Declarație pe propria răspundere pentru cei care îndeplinesc cerințele de eligibilitate:

Doar pentru persoane fizice Doar pentru persoane juridice

(„persoana”)

(1) declară că persoana mai sus menționată:

1 Persoanele juridice trebuie să fie înregistrate, persoanele fizice trebuie să își desfășoare activitatea sau să fie angajate într-un stat membru UE/SEE.

2 Se aplică în mod egal tuturor statelor membre UE/SEE.

Semnatarul declară că persoana mai sus menționată este în măsură să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documentele justificative necesare pentru a proba declarațiile de mai sus.
Dacă declarația este depusă în numele unei persoane juridice, semnatarul declară că are împuternicirea necesară.
Persoana mai sus menționată poate fi respinsă în cazul în care oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate drept condiție pentru participarea la această procedură se dovedește a fi falsă sau incorectă.


Rețineți: se consideră că reprezentanții înscriși pe liste în conformitate cu articolul 120 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene sau cu articolul 78 alineatul (4) din RDMC îndeplinesc cerințele mai sus menționate și, prin urmare, nu sunt obligați să depună declarația pe proprie răspundere.

b) Formular de participare

Puteți selecta mai multe opțiuni

3 Serviciile de PI pro bono nu trebuie confundate cu serviciul de soluționare alternativă a litigiilor (SAL). EUIPO oferă un serviciu non-juridic COVID-19 special pentru a permite IMM-urilor să ia o decizie în cunoștință de cauză privind alegerea mecanismului de soluționare a litigiilor potrivit pentru a rezolva eventualele litigii în fața EUIPO. Acest serviciu non-juridic special se numește SAL și poate fi solicitat de IMM-uri în următoarele proceduri EUIPO: procedura de opoziție (după perioada de reflecție) pentru IMM-urile nereprezentate; procedura de anulare; procedura de declarare a nulității; procedura de recurs. SAL se află în afara domeniului de aplicare al inițiativei pro bono privind PI.
Funcția serviciului SAL este de a informa IMM-urile despre următoarele mecanisme de soluționare disponibile fie la EUIPO, fie în altă parte: mediere, conciliere, negociere asistată, evaluare neutră timpurie și decizii ale experților (fără caracter obligatoriu). Pentru eventuale întrebări despre SAL, trimiteți un e-mail la ADR-Info@euipo.europa.eu Unul dintre rezultatele posibile ale SAL pentru IMM-uri este că IMM-ului i se recomandă să se adreseze serviciului de PI pro bono sau să solicite consultanță juridică.
Serviciile de PI pro bono pot cuprinde însă reprezentarea profesională a IMM-urilor în oricare dintre mecanismele de soluționare menționate mai sus și pot cuprinde, de asemenea, consultanță cu privire la posibilele mecanisme de soluționare în perioada de reflecție (în procedura de opoziție) și în cazul în care părțile sunt reprezentate.


Puteți selecta mai multe opțiuni

Puteți selecta mai multe opțiuni

Puteți selecta mai multe opțiuni

Puteți selecta mai multe opțiuni

Puteți selecta mai multe opțiuni

Date de contact:
Confirm că am citit și accept condițiile de furnizare a serviciului (vă rugăm să consultați cererea de exprimare a interesului)

Confirm că informațiile furnizate în acest formular sunt adevărate, exacte și complete conform cunoștințelor mele și că sunt furnizate cu bună-credință. Îmi asum răspunderea exclusivă pentru orice eroare, omisiune sau declarație falsă și pentru informațiile prezentate în acest formular și îmi asum răspunderea ca EUIPO să nu fie în niciun fel considerat responsabil pentru aceasta. În cazul în care survine vreo modificare a informațiilor furnizate, am răspunderea de a informa imediat EUIPO. Înțeleg și accept că EUIPO nu poate fi făcut responsabil pentru pierderile sau daunele cauzate de furnizorul pro bono. În același timp, îmi asum răspunderea ca EUIPO să nu poată fi făcut răspunzător pentru daunele cauzate terților de furnizorul de servicii, în timpul sau ca urmare a furnizării serviciului pro bono. Sunt conștient că pot fi supus excluderii din inițiativa pro bono privind PI în cazul în care oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate drept condiție pentru participarea la această procedură se dovedește a fi falsă sau incorectă.

Recunosc că includerea în lista furnizorilor pro bono privind PI nu implică nicio recunoaștere sau certificare a calității EUIPO.

Informațiile conținute pe acest site nu trebuie considerate ca promovând servicii juridice în conformitate cu legile și normele de conduită profesională ale niciunui stat membru UE/SEE.

Sunt de acord să ofer gratuit servicii de PI pro bono, așa cum sunt definite în cererea de exprimare a interesului și în termenii prevăzuți în acest formular. După ce IMM-ul a beneficiat de serviciul pro bono, este responsabilitatea sa exclusivă să solicite și să negocieze orice alte servicii remunerate direct cu furnizorul pro bono. (Consultați definiția IMM-ului bazată pe Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei).

Accept să fiu contactat pentru furnizarea de informații și în scopul satisfacției clientului.

Accept ca rezultatele și detaliile anonimizate ale feedback-ului să fie publicate.

Sunt de acord ca numele și prenumele meu sau, după caz, numele firmei mele de avocatură, să fie publicate în lista cu furnizorii pro bono de pe site-urile EUIPO, pentru a informa utilizatorii despre lista furnizorilor pro bono care participă la această inițiativă. Acest consimțământ nu creează nicio obligație pentru EUIPO de a păstra datele pe site-ul său.

Vă rugăm să rețineți că, după ce acest formular este validat/trimis, toate datele conținute în acesta vor fi gestionate în conformitate cu termenii conținuți în declarația de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații