Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Inițiere
desene și modele

Ce poate constitui un desen sau model industrial comunitar înregistrat

Exemple de cereri de desene sau modele industriale

Un aspirator, exemplu de cerere de desen sau model industrial

Aspirator

Numărul desenului sau modelului industrial: 003305929-0002

O căsuță de grădină, exemplu de cerere de desen sau model industrial

Căsuțe de grădină

Numărul desenului sau modelului industrial: 002068585-0003


Înainte de a depune o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial, trebuie să țineți seama de trei lucruri:


Se califică desenul sau modelul dumneavoastră industrial pentru înregistrare?

Un desen sau model industrial protejează aspectul unui produs și este legat în mod intrinsec de acesta. Dacă produsul nu există, atunci nu poate exista nici protecție.

Orice articol industrial sau artizanal, inclusiv ambalajul, simbolurile grafice și caracterele tipografice se califică pentru statutul de produs. De asemenea, se pot proteja părți din produse care pot fi demontate și reasamblate.

Culorile per se, simplele elemente verbale și sunetele sunt exemple de lucruri care nu se califică în acest sens, deoarece nu constituie aspectul unui produs. Ele se pot califica însă pentru a beneficia de protecția mărcilor.

Organismele vii și conceptele nu se califică nici ele, din același motiv, dar ele nu se califică nici pentru a beneficia de protecția mărcilor.

Mai mult, desenul sau modelul dumneavoastră industrial trebuie să respecte ordinea publică și anumite standarde de bune moravuri. Desenele și modelele industriale care înfățișează sau promovează violența sau discriminarea pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală vor fi respinse.

Este desenul sau modelul dumneavoastră industrial nou?

Regulamentul privind desenele sau modelele industriale impune, fie că este vorba despre un desen sau model industrial comunitar înregistrat, fie despre unul neînregistrat, ca acesta să fie nou și să aibă caracter individual.

Noutatea

Un desen sau model industrial este nou dacă înaintea sa nu a mai fost divulgat niciun desen sau model industrial identic. În cazul în care între două desene sau modele industriale există diferențe nesemnificative, acestea vor fi totuși considerate identice.

Caracterul individual

Un desen sau model industrial are caracter individual dacă impresia de ansamblu transmisă utilizatorului avizat diferă de cea transmisă de oricare alte desene și modele industriale anterioare.

Este desenul sau modelul dumneavoastră industrial reprezentat în mod corect și exact?

Scopul reprezentării grafice este de a prezenta toate caracteristicile desenului sau modelului industrial a cărui înregistrare o solicitați. Dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru prezentarea cât mai exactă a caracteristicilor desenului sau modelului dumneavoastră industrial.

Prin urmare, este important să pregătiți atent și temeinic reprezentarea desenului sau modelului dumneavoastră industrial. Calitatea reprezentării este esențială pentru protecția desenului sau modelului dumneavoastră industrial.

În termeni practici, calitatea reprezentării grafice trebuie să permită reducerea sau mărirea dimensiunii desenului sau modelului dumneavoastră industrial la o mărime nu mai mare de 8 cm pe 16 cm pentru a putea fi înscris în Registrul desenelor și modelelor industriale comunitare și pentru a fi publicat în Buletinul desenelor și modelelor industriale comunitare.

Vederi

Puteți depune până la zece vederi diferite pentru a vă reprezenta desenul sau modelul industrial; șapte vederi protejate și trei vederi neprotejate. Pot fi încărcate vederi diferite, cum ar fi de ansamblu, în elevație, în secțiune transversală, în perspectivă sau explodate. Aplicația noastră de înregistrare online a cererilor de desene sau modele industriale vă permite să încărcați cu ajutorul funcției de glisare și fixare și puteți utiliza atât imagini tridimensionale, cât și statice. Asigurați-vă că vederile depuse fac referire la același desen sau model industrial și că reprezintă o parte vizibilă a acestuia.

În cazul în care depuneți o cerere pentru un produs complex, cum ar fi un produs alcătuit din componente multiple ce pot fi înlocuite, permițând demontarea și reasamblarea produsului, cel puțin una dintre vederi trebuie să înfățișeze produsul complex în formă asamblată. Acest lucru este valabil și pentru seturile de articole, cum ar fi jocul de șah cu piesele aferente sau un set de tacâmuri.

Culori

Reprezentările desenului sau modelului industrial se pot face fie în alb și negru, fie în culori. Nu este permisă amestecarea tipurilor de culori, ca de exemplu depunerea a trei vederi în alb și negru și a patru vederi în culori pentru același desen sau model industrial.

Context

Reprezentarea desenului sau modelului dumneavoastră industrial trebuie să fie pe fond neutru. Desenul sau modelul industrial trebuie să se distingă cu claritate de mediul său.

Identificatori

În cazul în care doriți să scoateți în evidență anumite părți ale desenului sau modelului industrial, fie pentru a arăta că revendicați doar acea parte, fie pentru a arăta în mod expres că nu revendicați o anumită parte a desenului sau modelului industrial, puteți utiliza unul dintre următorii identificatori:

 • Linii frânte pentru a indica elementele pentru care nu se solicită protecție
 • Linii de marcaj pentru a evidenția acele trăsături ale desenului sau modelului industrial pentru care doriți să obțineți protecție
 • Nuanțarea și încețoșarea unor culori pentru a exclude o serie de caracteristici din sfera protecției
 • Separații pentru a arăta că nu se revendică lungimea exactă a desenului sau modelului industrial

Vederile desenului sau modelului industrial nu trebuie să conțină alte texte explicative, cuvinte sau simboluri.

Definiția desenului sau modelului industrial

Protecția desenului sau modelului industrial reprezintă un avantaj comercial important pentru întreprinderile de toate mărimile, nu doar pentru cele mari.

Conform cercetării EUIPO, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care dețin desene sau modele industriale au venituri pe angajat cu 17 % mai mari decât IMM-urile care nu dețin drepturi de proprietate intelectuală.

Desenele sau modelele industriale sunt bine definite în Uniunea Europeană:

„aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine”.

Articolul 3 din Regulamentul privind desenele sau modelele industriale

 

Exemple de desene sau modele industriale

Aproape orice articol industrial sau artizanal se califică pentru protecția conferită desenelor sau modelelor industriale (cu excepția programelor de calculator)

Căutați un exemplu de ambalaj de produse

Ambalaje de produse

RCD 002710731-0001
Căutați un exemplu de produs/set de produse

Un produs/set de produse

RCD 002490193-0001
Căutați un exemplu de produse compuse

Produse compuse

RCD 000408166-0001
Căutați un exemplu de părți de produse

Părți de produse

RCD 229752-0001
 
Căutați un exemplu de pictograme de calculator

Pictograme de calculator

RCD 003001494-0002
Căutați un exemplu de caractere tipografice

Caractere tipografice

RCD 004007441-0016
Căutați un exemplu de desene și opere de artă

Reprezentări grafice

RCD 004547370-0002
 
Căutați un exemplu de formă de reprezentare

Forme de reprezentare

RCD 002213793-0001
Căutați un exemplu de ornamentație

Ornamentații

RCD 001446066-0009
Căutați un exemplu de design web

Design web

RCD 003465632-0001
Căutați un exemplu de hartă

Hărți

003567155-0001
 

Un strop de teorie

Proprietatea intelectuală

Conceptul de proprietate intelectuală (PI) este unul simplu și există de mult timp. Oriunde mergem, proprietatea intelectuală ne înconjoară.

Proprietatea intelectuală nu protejează gânduri și idei – ea definește și protejează inovațiile și creațiile omului

Proprietatea intelectuală îi răsplătește pe inovatori și permite tuturor să beneficieze de realizările lor.

 

Metroul proprietății intelectuale: proiectanții își reiau adesea ideile pentru a face ceva nou, util și unic. Descărcați această hartă – vă va ajuta să vă înregistrați drepturile.


Adaptare a conceptului de hartă a metroului, care ilustrează calendarul diferitelor procese din domeniul proprietății intelectuale

 

Mai multe resurse privind PI

 

Modalitatea de înregistrare

Proprietatea asupra unui desen sau model industrial înregistrat vă oferă dumneavoastră și concurenților dumneavoastră un indiciu clar cu privire la desenul sau modelul industrial respectiv și la momentul în care a fost creat. Dreptul poate fi reînnoit timp de 25 de ani și poate deveni un bun emblematic al firmei dumneavoastră. Desenul sau modelul dumneavoastră este semnătura de proprietate intelectuală.

 

Desenele sau modelele bune creează valoare adăugată. Desenele sau modelele înregistrate înseamnă valoare reală.

 

Formularul de cerere conține trei tipuri de informații esențiale


Depuneți o cerere online de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar contra unei taxe începând de la 350 EUR

Înregistrați-vă desenul sau modelul industrial
Rapid și ușor

Depuneți cererea online 

* Vă recomandăm insistent să depuneți cererea online, utilizând instrumentul de depunere pe cale electronică pentru DMIC. Instrumentul online are mai multe avantaje. Nu se recomandă trimiterea cererii prin fax, deoarece calitatea reprezentării desenului (desenelor) sau modelului (modelelor) poate fi deteriorată în cursul transmisiei sau la primirea de către Oficiu.
De asemenea, (vă rugăm să) rețineți că prelucrarea cererilor trimise prin fax poate dura și cu o lună de zile mai mult. Acest lucru se datorează faptului că așteptăm uneori și o lună de zile (de la data primirii transmisiei prin fax) un exemplar de confirmare înainte de a continua prelucrarea cererii. După trecerea acestei perioade, reluăm examinarea pe baza documentelor aflate la dosar.

Puteți beneficia de tarife reduse dacă solicitați înregistrarea mai multor desene sau modele industriale în cadrul aceleiași cereri pentru același tip sau un tip similar de produse.

Depuneți cererea acum

Un desen sau model industrial comunitar (DMIC) înregistrat vă garantează drepturi exclusive în toate statele membre ale Uniunii Europene, actuale și viitoare, printr-o singură înregistrare, depusă online. El este valabil 5 ani și poate fi reînnoit cu câte 5 ani, pe o perioadă maximă de 25 de ani.

Ca să evitați greșelile în cererea dumneavoastră de înregistrare, înainte de a depune cererea puteți să consultați și sfaturile noastre pentru depunerea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale și cele mai bune practici.

 

Depuneți o cerere de înregistrare fără nicio greșeală

 

Mai multe informații despre taxe.

 

Depuneți o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar cu ajutorul cererii în patru pași

Opțiunea Fast Track pentru înregistrarea unui desen sau model industrial

Logoul cererii Fast Track
 
 
 • Puteți crea și depune cererea în doar 10 minute.
 • Noi vă vom ghida pas cu pas pe parcursul procedurii de depunere a cererii.
 • Aflați mai multe despre Fast Track.
 • Plata se poate face doar cu cardul de credit sau din contul curent. Nu se acceptă viramente bancare.

 

Formularul complex

Utilizați formularul complex pentru a depune propria indicație a produsului, pentru a revendica ulterior prioritatea, pentru a transmite ulterior documentele referitoare la prioritate sau pentru a adăuga o revendicare a expunerii. Vă atragem atenția că acest formular nu este compatibil cu procedura Fast Track.

Procedura de înregistrare

Tocmai ați depus o cerere de înregistrare a unui desen sau model. Ce urmează? Aveți obligația să faceți ceva anume?

După primirea cererii dumneavoastră la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), examinatorii noștri o verifică. În cazul în care ați depus online cererea de înregistrare a desenului/modelului, modalitatea de înregistrare va fi simplă. Majoritatea cererilor depuse online sunt înregistrate în termen de câteva zile.

Cele ce urmează se referă la cererile depuse direct la EUIPO. Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) efectuează majoritatea verificărilor referitoare la îndeplinirea formalităților pentru înregistrările internaționale depuse la OMPI care desemnează UE.


Criterii de examinare

Condiții de formă

Toate cererile sunt supuse unei verificări pentru a se constata dacă îndeplinesc condițiile de formă necesare. În cazul în care examinatorul depistează o problemă, aceasta vi se comunică fie dumneavoastră, fie reprezentantului dumneavoastră (dacă ați desemnat unul) în vederea remedierii. În mod normal, vi se acordă două luni pentru a răspunde obiecției examinatorului (sau avizului de neconformitate, conform denumirii folosite de noi). Dacă această perioadă nu este suficientă, puteți solicita o prelungire. În general, EUIPO dă curs primei cereri de prelungire în mod automat. Însă a doua prelungire se acordă numai dacă este justificată suficient și corespunzător.


Iată câteva exemple de probleme care pot apărea:

Soluție

Reprezentarea pe care ați depus-o nu este adecvată pentru a fi reprodusă, adică nu reiese clar din reprezentare la ce se referă protecția solicitată. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să trimiteți (prin poștă) o reprezentare clară a desenului sau modelului pentru care doriți protecție. Data la care EUIPO primește reprezentarea devine data depunerii.

Vederile pe care le-ați transmis nu prezintă consecvență una cu alta. Soluție Ascunde

Vi se va solicita:

 • să eliminați vederile inconsecvente din cerere; sau
 • să transformați cererea într-un depozit multiplu pentru desene/modele diferite și să achitați taxele corespunzătoare.
Sunteți o întreprindere, care nu are sediul sau un punct de lucru real și efectiv în Uniunea Europeană, sau o persoană fizică al cărei domiciliu se află în afara Uniunii Europene, și nu aveți un reprezentant desemnat. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să desemnați un reprezentant.

Taxele pe care le-ați plătit nu sunt suficiente pentru toate desenele/modelele incluse în cererea dumneavoastră. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să plătiți taxele restante sau să renunțați la unele dintre desene/modele.

Nu ați reușit să indicați un produs sau indicația este greșită. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să indicați produsul sau să precizați natura și scopul produselor pentru a permite o clasificare corespunzătoare. Vă recomandăm insistent să utilizați instrumentul de clasificare Eurolocarno.


Dacă răspunsul dumneavoastră nu rezolvă problema, examinatorul fie vă va respinge cererea de înregistrare în întregime, fie va respinge unele dintre desene/modele, în cazul unui depozit multiplu. Examinatorul va emite o decizie care poate face obiectul unui recurs în cazul în care nu sunteți de acord cu ea.

Ce examinăm?

Examinarea pe fond întreprinsă de EUIPO se limitează la două aspecte:

 1. Este desenul/modelul dumneavoastră cu adevărat un desen sau un model?
  Desenul/modelul dumneavoastră reproduce aspectul unui produs, în totalitate sau parțial? Examinatorul va emite o notificare dacă răspunsul la întrebarea de mai sus este negativ. De exemplu, pentru un desen sau model care reproduce o plantă vie veți primi o astfel de notificare.
 2. Desenul/modelul dumneavoastră conține un element care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri?
  Conceptele de ordine publică și de bune moravuri pot varia de la o țară la alta. Însă, având în vedere caracterul unitar al unui DMC, este suficient ca un desen sau model să contravină ordinii publice în cel puțin o parte din Uniunea Europeană pentru a fi refuzat.

În cazul în care examinatorul consideră că desenul sau modelul dumneavoastră încalcă oricare dintre aceste reguli, vi se va trimite un aviz de neconformitate prin care vi se va oferi posibilitatea de a retrage sau de a modifica reprezentarea desenului/modelului. Și dumneavoastră puteți formula observații. În cazul în care decideți să depuneți o reprezentare modificată a desenului/modelului, aceasta va fi admisibilă cu condiția să se păstreze „identitatea desenului/modelului". Evident, nu puteți depune un desen sau un model complet diferit. Puteți doar să eliminați sau să excludeți din sfera protecției anumite caracteristici nesemnificative, care ar trece probabil neobservate de către un utilizator avizat.

În cazul în care nu răspundeți deloc sau nu rezolvați problema semnalată de examinator, vi se va trimite o notificare de respingere a desenului/modelului. Și această decizie poate fi contestată.

Excludere de la examinare

EUIPO nu va verifica din proprie inițiativă dacă desenul sau modelul dumneavoastră este nou sau dacă are caracter individual. În schimb, terții pot cere declararea nulității desenului/modelului dumneavoastră. Procedura de declarare a nulității poate fi lansată împotriva unui desen sau model numai după ce acesta a fost înregistrat, nu și pe parcursul procedurii de înregistrare.

Dovada înregistrării

Dacă nu se depistează nicio problemă sau dacă rezolvați eventualele probleme care apar, desenul/modelul dumneavoastră va fi înregistrat. De asemenea, acesta va fi publicat în Buletinul desenelor și modelelor comunitare. În cazul în care ați solicitat ca publicarea desenului sau modelului să fie amânată, se vor publica doar numărul desenului/modelului, data depunerii, datele de înregistrare, precum și numele solicitantului și al reprezentantului. Reprezentarea desenului/modelului nu se va publica.

Certificatul de înregistrare se emite online după publicarea integrală a desenului/modelului comunitar înregistrat. Sunteți invitat să descărcați certificatul începând din ziua următoare datei publicării. Nu se vor emite exemplare tipărite ale certificatului de înregistrare, însă se pot solicita copii necertificate sau copii certificate ale certificatului de înregistrare.

Cum se poate contesta o decizie a Oficiului?

Părțile afectate în mod nefavorabil de o decizie definitivă pot depune contestație. În cazul în care doriți să faceți o contestație, puteți utiliza formularul tipărit. Puteți consulta și notele explicative în cazul în care considerați că este necesar. Aceste demersuri pot fi făcute și online din secțiunea User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.