Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Asistență gratuită personalizată
în domeniul proprietății intelectuale

Pentru a solicita asistență gratuită personalizată în domeniul proprietății intelectuale, completați acest formular. Vă interesează, dar vreți să știți mai multe înainte? Aflați cum funcționează și care sunt diferitele etape

antet furnizor imm 1

Completați și depuneți formularul Completați formularul cu informațiile solicitate

antet furnizor imm 2

Analizăm informațiile Informațiile transmise ne ajută să corelăm caracteristicile nevoilor dvs.

antet furnizor imm 3

Cazul dvs. este corelat cu soluția cea mai potrivităVeți fi contactat de un responsabil de caz pentru soluționarea litigiilor din cadrul EUIPO sau veți primi prin e-mail o listă cu furnizori pro bono

EUIPO efectuează periodic controale de calitate pentru a verifica exactitatea informațiilor furnizate de solicitanți.
Consultanța gratuită personalizată oferită de EUIPO în domeniul PI este limitată la un singur serviciu per IMM.
Disponibilitatea serviciului de consultanță solicitat nu este garantată.


Acest serviciu trebuie furnizat IMM-urilor care corespund definiției prevăzute în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

Înainte de a solicita serviciul, verificați dacă vă calificați ca IMM completând chestionarul elaborat în conformitate cu recomandarea Comisiei Europene. Veridicitatea informațiilor furnizate este responsabilitatea dumneavoastră.

 
  • Eligibilitate
  • Detalii
  • Contact
  • Condiții

Eligibilitate pentru serviciu

Acest câmp este obligatoriu Opțiunea selectată nu este admisibilă pentru această solicitare
Notă de subsol 1 - Participarea la această consultare personalizată gratuită în domeniul PI este deschisă în mod egal tuturor persoanelor juridice care intră sub incidența tratatelor Afișare Ascundere

1 Participarea la această consultare personalizată gratuită în domeniul PI este deschisă în mod egal tuturor persoanelor juridice care intră sub incidența tratatelor. Aceasta include toate IMM-urile înregistrate în UE. IMM-urile înregistrate în Islanda, Norvegia și Liechtenstein beneficiază de participare deplină pe piața unică conform Acordului privind Spațiul Economic European (SEE) și, prin urmare, au acces egal la această inițiativă. Pentru solicitanții din Regatul Unit: începând cu 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 126 și cu articolul 127 alineatul (1) din Acordul de retragere dintre UE și Regatul Unit, legislația UE continuă să se aplice Regatului Unit în perioada de tranziție care se va încheia la 31 decembrie 2020. Acest program se extinde astfel și la IMM-urile din Regatul Unit și reprezentanții lor pe perioada de tranziție.


Acest câmp este obligatoriu Opțiunea selectată nu este admisibilă pentru această solicitare
Acest câmp este obligatoriu Opțiunea selectată nu este admisibilă pentru această solicitare

Detalii asistență

Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Notă de subsol2 - Serviciile pro bono de PI nu trebuie confundate cu serviciul de soluționare eficace a litigiilor (SEL) Afișare Ascundere

2 Serviciile pro bono de PI nu trebuie confundate cu serviciul de soluționare eficace a litigiilor (SEL). EUIPO oferă un serviciu special non-juridic COVID-19 pentru a permite IMM-urilor să ia o decizie în cunoștință de cauză privind alegerea mecanismului de soluționare a litigiilor potrivit pentru a rezolva eventualele litigii în fața EUIPO. Acest serviciu special non-juridic se numește SEL și poate fi solicitat de IMM-uri în următoarele proceduri EUIPO: proceduri de opoziție (după perioada de reflecție) pentru IMM-urile nereprezentate; proceduri de anulare; proceduri de declarare a nulității; proceduri de recurs. SEL se află în afara domeniului de aplicare al inițiativei pro bono privind PI. Scopul serviciului SEL va fi de a informa IMM-urile despre următoarele mecanisme de soluționare disponibile fie la EUIPO, fie în altă parte: mediere, conciliere, negociere asistată, evaluare neutră timpurie și decizii ale experților (fără caracter obligatoriu). Unul dintre rezultatele posibile ale SEL este recomandarea ca IMM-ul să se adreseze serviciului pro bono sau să solicite consultanță juridică. Serviciile pro bono de PI pot cuprinde însă reprezentarea profesională a IMM-urilor în oricare dintre mecanismele de soluționare menționate mai sus și pot cuprinde, de asemenea, consultanță cu privire la posibilele mecanisme de soluționare în perioada de reflecție (în procedurile de opoziție) și în cazul în care părțile sunt reprezentate.

Acest câmp este obligatoriu

Puteți selecta mai multe opțiuni

Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu

Puteți selecta mai multe opțiuni

*Aceasta este țara/zona geografică în care aveți nevoie de asistență în domeniul PI.

Acest câmp este obligatoriu

*Consultanța personalizată gratuită în domeniul PI (care nu include serviciul de soluționare eficace a litigiilor) urmărește sprijinirea IMM-urilor în contextul crizei cauzate de COVID-19. Nu vă recomandăm să solicitați acest serviciu dacă întreprinderea dumneavoastră este reprezentată deja de un avocat specializat în proprietate intelectuală.

Date de contact ale societății

Acest câmp este obligatoriu Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu Acest câmp este obligatoriu
Acest câmp este obligatoriu Introduceți o adresă de e-mail validă.

Condițiile serviciului

Confirm că am citit și accept condițiile serviciului de mai jos. Acest câmp este obligatoriu

Cu referire la serviciile pro bono, EUIPO întocmește o listă de furnizori de servicii în funcție de solicitările primite după publicarea unei Cereri de exprimare a interesului (CEI). EUIPO se angajează să selecteze și să clasifice furnizorii și să asiste IMM-ul, oferind detaliile de contact ale furnizorilor care corespund nevoilor IMM-ului.

Lista nu este exhaustivă și se pot căuta servicii pro bono de PI dincolo de inițiativa EUIPO.

Serviciile oferite și furnizate de furnizorii pro bono de PI nu sunt servicii EUIPO. Acuratețea informațiilor furnizate este responsabilitatea exclusivă a furnizorilor pro bono.

EUIPO nu garantează disponibilitatea, nivelul serviciilor și nici furnizarea efectivă a SEL sau a serviciilor pro bono de PI.

În contextul acestei inițiative de consultare personalizată gratuită în domeniul PI, EUIPO nu oferă asistență juridică și este absolvit de orice răspundere, inclusiv de orice daune cauzate IMM-ului sau părților terțe de către furnizorul de servicii sau de serviciul SEL, în timpul sau ca urmare a executării serviciului.

EUIPO nu va rambursa sau asuma costurile suportate de serviciile furnizate de IMM pentru serviciile furnizate de terți.

Informațiile conținute pe acest site nu promovează servicii juridice în conformitate cu legile și normele de conduită profesională ale niciunui stat membru UE/SEE.

La depunerea unei cereri și pe baza informațiilor incluse în formular, EUIPO va contacta IMM-ul și va oferi asistență, fie prin alocarea unui responsabil de gestionare a cazurilor SEL, fie prin întocmirea unei liste cu furnizorii pro bono de PI disponibili care îndeplinesc criteriile sale. Alegerea și contactul cu furnizorul pro bono de PI va fi exclusiv la inițiativa IMM-ului. Consultarea personalizată gratuită în domeniul PI oferită de EUIPO este limitată la furnizarea unui singur serviciu per IMM. După ce IMM-ul a beneficiat de serviciul pro bono, este responsabilitatea sa exclusivă să solicite și să negocieze orice alte servicii remunerate, direct cu furnizorul pro bono.

Accept să fiu contactat pentru furnizarea de informații și în scopul satisfacției clientului. Acest câmp este obligatoriu

Accept ca rezultatele și detaliile anonimizate ale feedback-ului furnizat să fie publicate. Acest câmp este obligatoriu

Veridicitatea și acuratețea informațiilor. Acest câmp este obligatoriu

Declar că informațiile furnizate aici sunt corecte și complete și sunt oferite cu bună credință. Sunt responsabil pentru orice erori sau omisiuni care pot apărea. În cazul în care oricare dintre declarațiile furnizate aici se dovedește a fi falsă sau incorectă, sunt conștient că pot fi exclus/ă din consultarea personalizată gratuită privind PI.

Rețineți că, după ce acest formular este validat/trimis, toate datele conținute vor fi gestionate în conformitate cu condițiile din declarația de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Protecția datelor: Datele cu caracter personal culese în scopul prezentei proceduri vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Datele menționate vor fi procesate de către Oficiu, așa cum este indicat în declarația de confidențialitate publicată pe site-ul Oficiului (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/data-protection) și la finalul formularelor. Solicitările legate de datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie adresate responsabilului cu protecția datelor (RPD) al Oficiului la DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.

Plângeri: în cazurile în care conflictul nu este soluționat de operator și/sau de RPD, plângerile pot fi adresate Autorității Europene pentru Protecția Datelor: edps@edps.europa.eu

Testimonials

“With the help of EDR services, we have concluded our trademark opposition with a satisfactory ending for both parties. The service was very informative and supportive throughout the whole process, making an overwhelming situation more comfortable and easier to resolve. I am really happy with this EUIPO mediation service.”

Salty Pelican SL, Portugal

“Great initiative for start-ups and new companies.”

Mr. Popper, Croatia

“We are very satisfied with IP pro bono experience.”

Mr. Popper, Croatia

“Extremely super service, you rarely see that small companies are so actively helped. During this time, we are also very grateful for any free help. Everything really good.“

VENDING2BE, Austria

“Very interesting initiative of the EUIPO to help SMEs to solve their doubts about intellectual property and above, at zero cost.”

RDC, Spain

Pagină actualizată ultima dată 18-03-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații