Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Inițiere
mărci

Strategie

Datorită protecției conferite de marca UE, puteți să vă dezvoltați și să vă apărați imaginea de marcă, dar și să profitați de numeroasele avantaje pe care le oferă dreptul de proprietate intelectuală. Dumneavoastră trebuie să valorificați însă acest potențial: beneficiile cresc proporțional cu eforturile depuse.

 

Strategia pe care o adoptați pentru marca dumneavoastră este unică și vă caracterizează. Ea reflectă interesele mai largi ale societății dumneavoastră și portofoliul de proprietate intelectuală al acesteia. În urmărirea acestor interese, ar trebui să țineți seama în special de trei aspecte:

 

Utilizarea mărcii dumneavoastră

După cum s-a menționat deja, nu există drepturi fără obligații. Dreptul care v-a fost acordat este un instrument puternic care poate fi folosit pentru o mai bună recunoaștere a imaginii de marcă pe piață. Totuși, monopolul pe care îl dețineți trebuie să servească unui scop, deoarece, în caz contrar, poate fi înlăturat. Scopul mărcii dumneavoastră este de a diferenția produsele și/sau serviciile oferite de dumneavoastră de cele oferite de ceilalți concurenți de pe piață. Prin urmare, marca dumneavoastră trebuie utilizată. Dacă nu o utilizați, terții o pot contesta pe motiv de neutilizare. Legea prevede că, în următorii cinci ani după înregistrare, o marcă UE trebuie utilizată efectiv în Uniunea Europeană.

De asemenea, vi se poate anula marca dacă, în urma utilizării dumneavoastră, devine denumirea comună a unui produs sau serviciu sau dacă induce în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor și serviciilor pentru care este înregistrată.

Apărarea mărcii dumneavoastră

Faptul că sunteți titularul unei mărci nu înseamnă că terții vor înceta să o mai conteste. De fapt, terții care nu au respectat termenele de depunere a observațiilor sau pentru formularea unei opoziții beneficiază de o a doua șansă, atunci când încearcă să obțină anularea dreptului dumneavoastră.

Poate că acest lucru vi se pare puțin nedrept, dar încercați să priviți din celălalt punct de vedere: închipuiți-vă că dumneavoastră ați ratat termenul de depunere a unei opoziții împotriva unei mărci a unui concurent.

Introducerea unei acțiuni în anulare declanșează inițierea unei proceduri în cadrul căreia se produce un schimb de argumente între părțile implicate. În cele din urmă, dacă nu se ajunge la o înțelegere, luăm noi o hotărâre.

O cerere de anulare costă 630 EUR. Există două formulare diferite pe care le puteți utiliza: cererea de declarare a nulității și cererea de revocare. Diferența dintre ele este că, prin declararea nulității, marca se anulează cu efect retroactiv (se radiază complet din Registrul mărcilor), iar revocarea se aplică de la data depunerii cererii la Oficiu.

Dezvoltarea imaginii dumneavoastră de marcă

Strategia dumneavoastră privind proprietatea intelectuală (PI) va evolua în timp și odată cu ea și nevoia dumneavoastră de a vă extinde. Dacă ambițiile dumneavoastră depășesc teritoriul Uniunii Europene (UE), ar trebui să încercați să extindeți aria de cuprindere a mărcii dumneavoastră și în afara UE.

Există mai multe opțiuni în acest sens. Puteți fie să depuneți cereri individuale direct la orice oficiu de proprietate intelectuală din afara UE, fie să depuneți o cerere internațională în temeiul Protocolului de la Madrid.

Protocolul de la Madrid este un instrument esențial de protejare a mărcilor la nivel mondial. Acesta este un sistem internațional de înregistrare care este administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) de la Geneva și care a fost ratificat de numeroase țări de pe tot globul, inclusiv de aproape toate țările europene, de SUA, Japonia, Australia, China, Rusia și, din octombrie 2004, de Uniunea Europeană.

Protocolul de la Madrid impune existența unei mărci de bază, care poate fi extinsă ulterior la alte state care sunt parte la Aranjamentul și/sau Protocolul de la Madrid. Este important să știți că, din punct de vedere juridic, nu trebuie să așteptați ca marca dumneavoastră UE să fie înregistrată pentru a solicita „extinderea” ei în afara UE. Va exista însă o perioadă de dependență de cinci ani între marca UE de bază și înregistrarea internațională. Prin urmare, dacă cererea dumneavoastră de înregistrare a unei mărci UE nu este până la urmă înregistrată, indiferent din ce motiv, înregistrarea dumneavoastră internațională nu se va mai efectua.

Cererea internațională trebuie depusă la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Pentru ca EUIPO să fie „oficiul de origine”, titularul/solicitantul mărcii UE trebuie să fie cetățean al unui stat membru al UE sau să dețină o unitate industrială sau comercială reală și funcțională în UE sau să aibă domiciliul în UE. Cu alte cuvinte, nu toți titularii/solicitanții unei mărci UE pot depune o cerere de înregistrare internațională pe baza unei mărci UE.

Pentru a depune o cerere internațională, este obligatoriu să utilizați formularele oficiale: Solicitanții nu pot să utilizeze alte formulare sau să schimbe formatul și conținutul formularelor.

 • EUIPO pune la dispoziție un instrument de depunere electronică, care este disponibil în toate limbile oficiale și are același format ca cel al formularului EUIPO EM 2. EUIPO recomandă insistent utilizarea instrumentului de depunere electronică în măsura în care acesta oferă îndrumări solicitantului, reducând astfel numărul eventualelor deficiențe și accelerând examinarea. Instrumentul de depunere electronică este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, dar trebuie indicată și o limbă a Protocolului de la Madrid (franceză, engleză sau spaniolă), întrucât cererea va fi transmisă la OMPI în limba respectivă.
   
 • Formularul tipărit EUIPO EM 2 (adaptarea formularului OMPI MM2 de către EUIPO) este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.
   
 • Formularul OMPI MM2 în engleză, franceză sau spaniolă

Atunci când se solicită înregistrarea internațională, trebuie plătită o taxă de prelucrare a cererii de 300 EUR către EUIPO, iar taxele internaționale trebuie plătite direct către OMPI. Orice plată datorată OMPI care a fost trimisă la EUIPO va fi returnată solicitantului.

După ce a verificat conținutul și integralitatea cererii internaționale, EUIPO o transmite către OMPI. EUIPO are obligația de a notifica OMPI cu privire la orice schimbări relevante care afectează marca UE pe durata perioadei de dependență (cinci ani de la data depunerii cererii internaționale).

Puteți adăuga mai multe țări la înregistrarea dumneavoastră internațională după ce a fost înregistrată de OMPI. Deși acest lucru se poate realiza și prin EUIPO, ca oficiu de origine, este mult mai simplu să depuneți desemnările suplimentare direct la Biroul Internațional al OMPI.

Ce poate constitui o marcă UE

Pot constitui mărci UE toate semnele, în special cuvintele, (inclusiv numele de persoane), sau desenele, literele, cifrele, culorile, forma produselor sau a ambalajelor lor, sau sunetele.

La 1 octombrie 2017, ca urmare a Regulamentului de modificare (UE) 2015/2424, s-a eliminat sintagma „cerințe de reprezentare grafică”.

În practică, acest lucru înseamnă că, atâta timp cât marca dumneavoastră se încadrează întru-na din categoriile de mărci acceptate de Oficiu și poate fi reprezentată în formatele acceptate, puteți depune o cerere de înregistrare a mărcii fără a fi nevoie de o reprezentare grafică.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Ce tip de marcă ați dori să protejați?

În funcție de ce anume doriți să protejați (un cuvânt, un desen, o culoare etc.), aveți de ales între mai multe opțiuni. Ce opțiuni aveți.

Semnele care constituie o marcă trebuie să fie în măsură să distingă produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale unei alte întreprinderi.

Pentru a putea fi înregistrată, marca dumneavoastră trebuie să aibă caracter distinctiv și nu să descrie ceea ce vindeți.

 
 

Marca trebuie să aibă caracter distinctiv

Consumatorii trebuie să poată recunoaște semnul dumneavoastră drept ceea ce este, de exemplu, o indicație a originii. Acesta trebuie să vă distingă de celelalte societăți de pe piață, astfel încât să vă puteți proteja și dezvolta identitatea și valoarea imaginii de marcă.

Marca nu trebuie să descrie ceea ce vindeți

Marca dumneavoastră nu trebuie să monopolizeze un semn care nu face decât să descrie produsele și/sau serviciile pe care le oferiți. Astfel de semne trebuie să rămână la dispoziția tuturor: atât a dumneavoastră, cât și a concurenței.

 

Nici acum nu este clar? Următorul exemplu ar trebui să elimine orice nelămurire

Fără caracter distinctiv
Un consumator nu ar vedea această sticlă, așa cum este prezentată ea aici, ca pe un semn distinctiv capabil să

Vin

Foarte descriptiv
În acest caz, consumatorii nu vor vedea sticla ca având caracter distinctiv, iar cuvântul „vin” descrie pur și simplu conținutul sticlei. Consumatorii vor vedea doar o descriere a produsului.

Exemplificarea modului în care trebuie să arate marca dumneavoastră: distinctivă și nu foarte descriptivă

Joe
Bloggs

Marcă înregistrabilă
În schimb, în acest exemplu, chiar dacă sticla propriu-zisă este lipsită de caracter distinctiv, adăugarea pe etichetă a unui nume cu caracter distinctiv i-ar face pe consumatori să o perceapă ca pe o marcă ce indică o anumită imagine de marcă.

 

EUIPO va respinge cererea dumneavoastră de înregistrare a mărcii dacă este de părere că aceasta nu îndeplinește cerințele de mai sus și alte cerințe specifice. Dacă doriți, puteți trece în revistă și alte motive pentru care marca dumneavoastră ar putea fi respinsă (denumite și „motive absolute de refuz”).

Dacă aveți nelămuriri, vă recomandăm să apelați la consiliere profesională EUIPO nu poate oferi acest tip de consiliere.

 

Ce tipuri de mărci pot să înregistrez?

Există trei tipuri de mărci care pot fi înregistrate: mărci individuale, mărci de certificare și mărci colective.

O marcă individuală distinge produsele și serviciile unei anumite societăți de cele ale unei alte societăți.

Aceasta nu înseamnă însă că este obligatoriu ca o marcă individuală să fie deținută de o singură persoană: mărcile individuale pot fi deținute de una sau mai multe persoane fizice sau juridice. Acest lucru înseamnă că există solicitanți multipli.

Taxa de bază pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale începe de la 850 EUR (depusă pe cale electronică).

Mărcile colective fac distincție între produsele și serviciile unui grup de societăți sau ale membrilor unei asociații de cele ale concurenței. Mărcile colective pot fi folosite pentru a spori încrederea consumatorilor în produsele sau serviciile oferite sub aceeași marcă colectivă. De foarte multe ori, ele se folosesc pentru a identifica produse care au în comun o anumită caracteristică.

Numai asociațiile de fabricanți, producători ,prestatori de servicii sau comercianți, precum și persoanele juridice de drept public pot depune o cerere de înregistrare a unei mărci colective.

Taxa pentru cererea de înregistrare a unei mărci colective este de 1 500 EUR (depusă pe cale electronică).

Mărcile de certificare au fost introduse la EUIPO la 1 octombrie 2017. Acestea sunt un nou tip de marcă la nivelul UE, deși ele există deja de mulți ani în sistemele naționale. Sunt folosite pentru a semnala că produsele sau serviciile respectă cerințele de certificare ale unei instituții sau organizații de certificare și pentru a indica un control al calității.

Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituții, autorități și organisme de drept public, poate solicita înregistrarea unor mărci UE de certificare, cu condiția ca respectiva persoană să nu desfășoare o activitate economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate.

Taxa pentru cererea de înregistrare a unei mărci de certificare este de 1 500 EUR (depusă pe cale electronică).

Lista completă a taxelor pentru mărci 

 

 

Exemple de mărci

Marcă verbală

 

 

Marcă figurativă

Oficiul acceptă următorul format de fișier: JPEG

 

Marcă figurativă cu elemente verbale*

Oficiul acceptă următorul format de fișier: JPEG

 

Marcă tridimensională

Oficiul acceptă următoarele formate de fișier: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Marcă tridimensională cu elemente verbale*

Oficiul acceptă următoarele formate de fișier: JPEG, OBJ, STL, X3D

 

Marcă de poziționare

Oficiul acceptă următorul format de fișier: JPEG

 

Marcă dinamică

Oficiul acceptă următorul format de fișier: JPEG

 

Marcă de culoare (unică)

Oficiul acceptă următorul format de fișier: JPEG

 

Marcă de culoare (combinată)

Oficiul acceptă următorul format de fișier: JPEG

 

Marcă sonoră

De la 1 octombrie 2017, odată cu eliminarea cerinței privind reprezentarea grafică, cererile de înregistrare a mărcilor UE referitoare la mărci sonore pot fi depuse numai sub formă de fișiere audio care reproduc sunetul sau de reprezentări exacte ale sunetului prin note muzicale.

Oficiul acceptă următoarele formate de fișier: JPEG, MP3 (maximum 2 Mb)

 

Marcă în mișcare

Oficiul acceptă următorul format de fișier: MP4 (video), JPEG (pentru serii de imagini statice secvențiale).

 

Marcă multimedia

Aceasta este o nouă categorie de mărci (de la 1 octombrie 2017).

Oficiul acceptă următorul format de fișier: MP4 (maximum 20 Mb)

 

Marcă hologramă

Oficiul acceptă următoarele formate de fișier: JPEG, MP4 (maximum 20 Mb)

 

*Notă: Tipurile de mărci care sunt marcate cu un asterisc nu reprezintă categorii separate în Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE. Ele sunt însă diferențiate în sistemul de depunere electronică a cererilor, din motive practice și tehnice.


 

Produse și servicii

Cererea dumneavoastră de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene trebuie să conțină o reprezentare a mărcii pe care doriți să o înregistrați și o listă a produselor și/sau serviciilor vizate de marcă.

Există o serie de reguli cu privire la modul în care trebuie prezentată lista de produse și servicii:

 • Produsele și serviciile trebuie indicate cu cea mai mare precizie.
 • Acestea trebuie să se încadreze într-una din clasele cuprinse în Clasificarea de la Nisa.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a adoptat Clasificarea de la Nisa pentru clasificarea produselor și serviciilor. Clasificarea de la Nisa împarte produsele și serviciile în 45 de categorii (sau clase).

Taxa de 850 EUR pentru depunerea unei cereri vă permite să alegeți o clasă. Pentru a doua clasă trebuie plătită o taxă suplimentară de 50 EUR, iar pentru trei sau mai multe clase va trebui să plătiți 150 EUR pe clasă.

 

Găsiți și clasificați produsele și serviciile dumneavoastră

Când depuneți o cerere de înregistrare a unei mărci folosind oricare dintre formularele noastre online, Formularul în cinci pași și Formularul complex, aveți posibilitatea de a căuta și naviga printr-o listă de produse și servicii, așa-numita Bază de date armonizată.

Această bază de date conține termeni deja acceptați de EUIPO și de toate oficiile naționale de proprietate intelectuală din Uniunea Europeană și nu numai.

Calea cea mai rapidă pentru publicarea mărcii dumneavoastră

Selectarea produselor și serviciilor din baza de date armonizată ne permite să prelucrăm mai ușor cererea dumneavoastră. De asemenea, cererea dumneavoastră ar putea îndeplini condițiile pentru Fast Track, procedura accelerată a EUIPO care permite publicarea mai rapidă a cererii.

Puteți folosi și „Generatorul de produse și servicii" pentru a vă pregăti lista înainte de depunerea cererii de înregistrare. Acesta este recomandat practicienilor profesioniști, deoarece uneori este necesară depunerea mai multor cereri în același timp.

Întocmirea prezentării produselor și serviciilor este un act de echilibru.

Gândiți în perspectivă!

Este posibil ca societatea dumneavoastră să ofere mai multe produse și servicii decât vă dați seama. Poate că acum sunteți sigur de piața pe care activați, dar gândiți-vă cum ați dori să vă dezvoltați marca în viitor. De exemplu, dacă în prezent fabricați bomboane, este posibil ca peste doi sau cinci ani să doriți să oferiți și alte produse (de exemplu, înghețată).

Fiți realist!

Revendicarea unei game largi de produse și/sau servicii poate părea un lucru tentant, însă nu uitați că, dacă nu vă utilizați marca pe toate produsele sau serviciile pentru care depuneți cererea, marca dumneavoastră UE va fi vulnerabilă la atacuri.

Dacă reduceți aria de cuprindere a prezentării dumneavoastră, reduceți și riscul de a intra în conflict cu alte mărci.

Imaginea unei stinghii în echilibru pe o piatră <b></b>ilustrează actul de echilibru al alegerii produselor și serviciilor pentru marca dumneavoastră

Dorim să vă reamintim că listele lungi de produse și/sau servicii pot avea unele dezavantaje, și anume:

 • risc mai mare de nereguli de clasificare;
 • întârzierea publicării și înregistrării mărcii UE;
 • risc mai mare de conflicte cu alte mărci (opoziții);
 • risc mai mare de anulare a unei mărci din cauza similitudinii cu o marcă anterioară sau a neutilizării tuturor produselor și/sau serviciilor înregistrate.

Rețineți: După ce depuneți cererea, nu mai puteți să aduceți completări prezentării dumneavoastră, așa că gândiți-vă bine ce produse și/sau servicii alegeți.

Dreptul de proprietate

La completarea formularului de cerere va fi necesar să ne comunicați datele dumneavoastră.

 • Datele furnizate vor fi utilizate pentru a vă identifica fără echivoc ca unic titular al mărcii.
 • S-ar putea să vă contactăm dacă avem nevoie de informații suplimentare pe parcursul procedurii de înregistrare sau ulterior.

Este foarte important să ne țineți la curent cu orice modificări survenite în datele dumneavoastră personale, cum ar fi un nou număr de telefon de contact etc.

Ce informații ar trebui să furnizați?

În cazul în care ați mai depus cereri la noi, nu trebuie decât să introduceți numărul unic de identificare care v-a fost atribuit. Noi utilizăm acest număr pentru a recupera datele dumneavoastră, astfel încât nu este nevoie să le reintroduceți.

Puteți găsi numărul dumneavoastră de identificare la EUIPO fie în corespondența anterioară cu EUIPO, fie utilizând aplicația eSearch.

Atunci când depuneți o cerere pentru prima dată, trebuie să ne comunicați datele dumneavoastră. Acestea vor fi păstrate la dosar în vederea corespondenței viitoare.

Va trebui să ne spuneți dacă depuneți cererea în calitate de societate sau de persoană fizică.

Pictogramă utilizată atunci când titularul este o societate, alcătuită dintr-o persoană și o clădire

Societate

Dacă sunteți societate, trebuie să ne comunicați următoarele informații:

 • Denumirea completă și forma juridică
 • Țara de înregistrare
 • Adresa
Pictogramă utilizată atunci când titularul este o persoană fizică, alcătuită dintr-o persoană

Persoană fizică

Dacă sunteți persoană fizică, trebuie să ne comunicați următoarele informații:

 • Numele și prenumele
 • Naționalitatea
 • Adresa

În ambele cazuri este foarte important să ne comunicați de asemenea o adresă de e-mail, un număr de telefon și un număr de fax (dacă este cazul), pentru a vă putea contacta cu ușurință.

Cum va comunica EUIPO cu dumneavoastră?

Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de comunicare cu noi este online, prin intermediul User Area.

Accesați 'User Area', instrumentul de gestionare al EUIPO

Aceasta vă oferă o platformă sigură de unde puteți interacționa cu EUIPO pe cale electronică.

Rețineți că acceptăm e-mailuri numai pentru comunicările neoficiale, nu și pentru cele oficiale.

Este obligatoriu să vă numiți un reprezentant?

În principiu, solicitanții nu au nevoie de un reprezentant. Dacă însă titularul nu are sediul, domiciliul sau o unitate reală și funcțională în Spațiul Economic European, trebuie să numească un reprezentant pentru toate procedurile în fața Oficiului, cu excepția depunerii cererii. Spațiul Economic European este format din toate statele membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Reprezentantul poate fi:

Avocat (sau o persoană cu pregătire echivalentă, în funcție de țară)

Un avocat care are dreptul să profeseze pe teritoriul unuia dintre statele membre ale SEE și care are și sediul în SEE. În plus, acesta trebuie să aibă dreptul de a acționa ca reprezentant în materie de mărci și/sau modele și desene industriale în statul respectiv.

Reprezentant autorizat

Un reprezentant autorizat al cărui nume apare pe lista existentă la EUIPO.

Angajatul unei persoane fizice sau juridice

Angajatul unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul principal sau o unitate industrială sau comercială reală și funcțională în Spațiul Economic European poate să reprezinte alte persoane juridice, cu condiția ca între cele două persoane juridice să existe legături de natură economică.

Modalitatea de înregistrare

Vă puteți crea și depune cererea în trei pași simpli, cu ajutorul unui formular care îndrumă IMM-urile și persoanele fizice cu sediul sau domiciliul în Spațiul Economic European fără asistență din partea unui profesionist în domeniul mărcilor.

Formularul de cerere conține trei informații esențiale:

 • Dreptul de proprietate - orice persoană fizică sau societate poate deține o marcă UE; datele sunt făcute publice și trebuie actualizate, pentru a nu exista nicio îndoială în legătură cu titularul mărcii.
 • Ce poate constitui o marcă UE - marca dumneavoastră trebuie să fie clar reprezentată.
 • Produsele și serviciile - trebuie să fie definite în așa fel încât ceilalți comercianți să înțeleagă ce produse și servicii sunt vizate de cererea dumneavoastră.

Prin intermediul linkurilor de mai jos vă arătăm cum să depuneți o cerere de înregistrare a unei mărci UE și cum să o înregistrați efectiv. Nimic nu garantează că cererea va fi acceptată, dar șansele de reușită cresc cu cât sunteți mai bine pregătit.

Procedura de înregistrare

Tocmai ați depus o cerere de înregistrare a unei mărci. Ce urmează?

După depunerea cererii la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), aceasta va fi prelucrată de noi pentru a verifica dacă marca poate fi înregistrată. Există mai multe etape.

Calendarul este compus din „perioada de examinare”, „perioada de opoziție” și apoi „înregistrarea”. Perioada de examinare începe odată cu primirea cererii și se încheie cu publicarea ei. Perioada de opoziție începe odată cu publicarea cererii și se încheie la sfârșitul perioadei de opoziție. Înregistrarea are loc ulterior. După aceea, marca înregistrată este publicată.

Perioada de examinare

Perioada de opoziție

Înregistrarea

 • Primirea cererii

 • Publicarea cererii

 • Sfârșitul perioadei de opoziție

 • Publicarea mărcii înregistrate

 

Ce se întâmplă în perioada de examinare

Fluxul de lucru de mai jos vă oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor întreprinse de EUIPO în perioada de examinare. Acestea se produc aproape simultan. Puteți urmări online evoluția cererii dumneavoastră accesând eSearch sau prin intermediul User Area.

Cele ce urmează se referă la cererile depuse direct la EUIPO. Aflați mai multe detalii despre modalitatea de înregistrare pentru cererile internaționale care desemnează Uniunea Europeană (UE).

Calendarul cuprinde următoarele etape: „data depunerii“, „clasificare“, „formalități“, „motive absolute“, „traducere“ și „căutare“. Pentru a afla mai multe informații despre fiecare etapă, faceți clic pe acestea. Marca se publică după ce au fost parcurse toate etapele.

Perioada de opoziție

 
 

Dacă depistăm o eroare sau trebuie să vă înștiințăm cu privire la o obiecție, vă vom trimite o comunicare oficială prin intermediul User Area, în care vom preciza ce am depistat; din acel moment, aveți la dispoziție două luni pentru a remedia eventualele nereguli și a oferi un răspuns. Puteți solicita o prelungire inițială a termenului cu două luni, pentru a vă pregăti răspunsul. În mod normal, prima prelungire se acordă automat, însă pentru a doua va trebui să oferiți o justificare.

În cadrul anumitor proceduri, examinatorii noștri îi vor contacta telefonic pe solicitanți (sau pe reprezentanții lor) în vederea rezolvării unor obiecții simple.

Dacă suntem de părere că răspunsul dumneavoastră nu clarifică în totalitate nelămuririle noastre sau dacă nu oferiți niciun răspuns, vom emite o decizie definitivă prin care vă vom respinge parțial sau integral cererea sau revendicarea cuprinsă în aceasta (de exemplu, revendicarea priorității). Ca alternativă, putem modifica anumite informații din cererea dumneavoastră, dacă este cazul (de exemplu, putem șterge descrierea sau putem adăuga o revendicare a culorii). Rețineți că, dacă nu sunteți mulțumit de rezultat sau credeți că s-a produs o eroare, aveți dreptul la o cale de atac.

În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii dumneavoastră este refuzată, aveți încă posibilitatea de a o transforma (punte PI) în înregistrări naționale, cu condiția să nu existe conflicte.

Dacă nu se formulează obiecții, vom publica marca dumneavoastră în 23 de limbi oficiale ale UE. Aceasta înseamnă că vom face public faptul că ați solicitat înregistrarea mărcii respective pentru produsele și/sau serviciile menționate.

Ce se întâmplă în perioada de opoziție?

Cu începere de la data publicării, terții care consideră că marca dumneavoastră nu ar trebui înregistrată au la dispoziție trei luni în care să formuleze obiecții.

De obicei, există două motive care stau la baza obiecțiilor:

Terțul are unul sau mai multe drepturi anterioare și consideră că dacă dreptul dumneavoastră va fi înregistrat, va intra în conflict cu al său

Pentru a împiedica înregistrarea mărcii dumneavoastră, acesta trebuie să formuleze o opoziție față de marcă prin completarea unui formular și plata unei taxe de 320 EUR. În cazul formulării unei opoziții, marca dumneavoastră va face obiectul unei proceduri de opoziție, în care va trebui să aibă câștig de cauză. Opoziția se poate formula în termen de trei luni de la publicarea mărcii.
 

Procedura de opoziție:

Una din cinci cereri de înregistrare a unei mărci UE face obiectul unei opoziții formulate de titulari de mărci aflate deja pe piață. Noi luăm o decizie referitoare la aceste litigii numai după ce atât solicitantul, cât și opozantul au depus probe și și-au prezentat argumentele. Solicitantul poate reduce la minimum riscul de opoziție prin căutarea unor potențiale conflicte înainte de a depune cererea de înregistrare.
 

Diagrama de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra diverselor etape care alcătuiesc procedura de opoziție:

Calendarul începe cu publicarea cererii, se încheie cu publicarea mărcii înregistrate și cuprinde următoarele etape: „depunerea opoziției”, „verificarea admisibilității”, „perioada de reflecție”, „etapa contradictorie a procedurii” și „sfârșitul procedurii”. Pentru mai multe informații despre fiecare etapă, faceți clic pe aceasta.

Perioada de reflecție

Perioada de examinare

Înregistrarea


 

Toate deciziile cu privire la opoziție se publică online și toate părțile afectate în mod nefavorabil au dreptul la o cale de atac.

În cazul în care o opoziție a avut succes, există în continuare posibilitatea de a vă transforma (punte PI) marca UE în înregistrări naționale, cu condiția să nu existe conflicte.

Terțul consideră că marca dumneavoastră nu ar fi trebuit acceptată

Acesta poate invoca orice „motiv absolut” pe care îl consideră potrivit. Motivele absolute sunt cerințe pe care marca dumneavoastră trebuie să le îndeplinească, de exemplu să aibă caracter distinctiv, să nu reprezinte o descriere a activității dumneavoastră și să fie reprezentată clar. Pentru a se opune mărcii dumneavoastră, terțul trebuie să trimită Oficiului o comunicare corespunzătoare, în care să explice de ce consideră că marca nu ar trebui înregistrată. Aceasta se numește „observație formulată de terți” și este o procedură gratuită. La acest tip de observație ar trebui să se recurgă însă numai atunci când există un motiv serios de contestare a mărcii.

După primirea observațiilor, Oficiul emite o confirmare de primire către persoana care le-a formulat („autorul observațiilor”), iar observațiile îi sunt comunicate solicitantului. Ulterior, autorul observațiilor nu mai primește alte comunicări din partea EUIPO. De exemplu, nu va fi informat cu privire la rezultatul unei eventuale reexaminări a cererii. Pe de altă parte, autorii observațiilor care doresc să fie informați cu privire la soarta cererii de înregistrare a mărcii UE respective vor avea acces la informații referitoare la stadiul acesteia prin intermediul eSearch.

Dovada înregistrării

Dacă nu se formulează nicio opoziție și niciun fel de observații din partea terților, marca dumneavoastră se înregistrează, iar înregistrarea se publică. Acest demers are scopul de a aduce la cunoștința celorlalți titulari de mărci și a publicului larg faptul că marca respectivă este a dumneavoastră.

Înregistrarea se publică gratuit și se emite un certificat de înregistrare.

Sunteți invitat să descărcați certificatul după două zile de la publicare. Nu se emit exemplare tipărite ale certificatului de înregistrare, însă se pot solicita copii autentificate sau neautentificate ale acestuia. Acest lucru s-ar putea dovedi necesar dacă veți dori să revendicați prioritatea mărcii dumneavoastră UE. Anumite jurisdicții acceptă referirea la baza noastră de date (eSearch), în timp ce altele solicită un document cu caracter mai oficial, pe care îl puteți obține utilizând cererea de consultare a dosarului.

Cum se contestă o decizie a Oficiului

Părțile afectate în mod nefavorabil de o decizie definitivă pot depune contestație. Instrumentul eAppeal vă pune la dispoziție o aplicație prin care puteți depune o notificare de contestație electronică. Depunerea unei contestații este acum mai rapidă și mai ușoară ca niciodată. Puteți accesa eAppeal direct din secțiunea User Area, din secțiunea Servicii online, din secțiunea Formulare și cereri și de la Acțiuni și comunicări după ce accesați dosarul din eSearch Plus.

Pagină actualizată ultima dată 02-03-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații