Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Opoziția

 

An opposition is a procedure that involves two parties:
  • an applicant who filed an EU trade mark application;
  • an opponent who can file a form within 3 months after a trade mark has been published.
This procedure allows the opponent to protect his or her earlier EU trade mark or other rights against a new EU trade mark application.

A notice of opposition may be submitted by the opponent who could be:
  • a proprietor of an earlier trade mark or of other rights;
  • a representative, authorised person entitled to do so.
After examination of the opposition and if it is admissible, the involved parties will be invited to send additional information and evidence to support their positions.

If the opposition is justified, the contested EU trade mark application will not be registered. If the opposition is rejected, the Office will proceed with the registration of the EU trade mark.

Any party adversely affected by the decision may launch an appeal before the Board of Appeal.

All opposition decisions are published online and available in eSearch plus.

The applicant can minimise the risk of opposition by searching for potential conflicts before they apply.

Further information on how to file a notice of opposition against an EU trade mark or international registration and the grounds.

Further information on the registration process.


 


Existența unor drepturi anterioare constituie un motiv relativ de refuz al înregistrării unei mărci a Uniunii Europene. Oficiul nu examinează aceste motive de refuz din proprie inițiativă. În consecință, cererea de înregistrare a mărcii UE se publică în Buletinul mărcilor UE și se acordă o perioadă de 3 luni în care se poate depune o notificare de opoziție în vederea protejării drepturilor anterioare pe care viitoarea marcă a Uniunii Europene le-ar putea prejudicia.

Așadar, Buletinul mărcilor Uniunii Europene constituie mijlocul prin care se aduce la cunoștință faptul că s-a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene, permițând astfel titularilor de drepturi anterioare să își protejeze aceste drepturi.

De asemenea, puteți crea o avertizare în secțiunea User Area, care vă poate notifica dacă au fost depuse cereri pentru mărci similare.

Detalii suplimentare privind căutările pot fi găsite la secțiunea Întrebări frecvente - Verificați disponibilitatea.


Notificările de opoziție formulate în termen de 3 luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene sunt prelucrate de către divizia de opoziție. După ce verifică dacă plata taxei s-a efectuat la timp, divizia de opoziție examinează dacă notificarea îndeplinește cerințele de bază. În cazul în care identifică o deficiență care poate fi remediată, divizia îi solicită opozantului să o remedieze.
La încheierea acestei etape, solicitantul mărcii Uniunii Europene va fi înștiințat cu privire la notificarea de opoziție. Din acest moment, începe o perioadă de 2 luni în care cele două părți au posibilitatea de a intra în legătură pentru a ajunge la o înțelegere amiabilă. Această perioadă este cunoscută drept perioadă de reflecție.

Pentru informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați pagina Protejați-vă drepturile, în secțiunea „Mărcile după înregistrare” a site-ului nostru.


In order to ensure an efficient protection of your rights, we recommend consulting a legal practitioner specialised in trade mark matters. You can find a list of representatives before the EUIPO in eSearch plus


„Perioada de reflecție” constă în cele 2 luni care urmează notificării de opoziție și precedă începutul etapei contradictorii a procedurii (la care iau parte atât opozantul, cât și solicitantul). Întrucât etapa contradictorie a procedurii nu a început încă, în cazul în care părțile ajung la un acord care pune capăt opoziției, nicio parte nu va fi obligată la plata costurilor.
În plus, dacă acordul constă în restrângerea listei produselor și serviciilor vizate de marca UE, prin excluderea celor afectate de opoziție, sau în retragerea cererii de înregistrare a mărcii UE, Oficiul îi va rambursa opozantului taxa de opoziție.

Informații suplimentare pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale.


Opozițiile împotriva cererilor de înregistrare a mărcii UE trebuie depuse în scris, în termen 3 luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene în Buletinul mărcilor UE.
Pentru confortul dumneavoastră, opozițiile pot fi depuse și folosind formularul online. După ce ați depus formularul online, cererea dumneavoastră va primi un număr.
Se consideră că opoziția a fost depusă în mod corespunzător numai dacă a fost achitată taxa de opoziție.

Informații suplimentare despre modalitățile de depunere a unei notificări de opoziție împotriva unei mărci UE sau a unei înregistrări internaționale.


Yes, the EUIPO accepts a notice of opposition against an EU trade mark application before the EU trade mark application has been published in the EU Trade Marks Bulletin, thus before the commencement of the opposition period. The opposition will be kept on hold and be deemed to have been filed on the first day of the opposition period, namely the first day after the publication of the EU trade mark application in Part A1 of the EU Trade Marks Bulletin.

Further details on how to file a notice of opposition can be found in the Guidelines, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Matters.


Pentru a depune o notificare de opoziție, Oficiul trebuie să primească plata în termenul specificat pentru depunerea opoziției.
Detalii suplimentare privind taxa de opoziție.


Solicitanții care nu au domiciliul sau sediul principal al activității sau o unitate industrială sau comercială reală și efectivă în SEE (Spațiul Economic European) vor trebui să fie reprezentați în fața Oficiului. Pentru a accesa lista de reprezentanți a Oficiului, vă rugăm să consultați eSearch plus.
 


Divizia de opoziție a EUIPO utilizează cele cinci limbi ale Oficiului (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă). Notificarea de opoziție poate fi redactată numai în una dintre aceste limbi, care în plus trebuie să coincidă cu una dintre cele două limbi alese de solicitant pentru marca Uniunii Europene, indicate la publicarea cererii în Buletinul mărcilor UE. Această limbă va fi utilizată apoi pe tot parcursul procedurii de opoziție.


În cazul în care notificarea de opoziție este formulată în una dintre cele cinci limbi ale Oficiului (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă), dar nu coincide cu niciuna dintre limbile cererii de înregistrare a mărcii UE care face obiectul opoziției, opozantului i se acordă un termen de o lună pentru a prezenta o traducere în limba corespunzătoare.

Mai multe detalii privind limba procedurii pot fi găsite în Ghid, Partea A, Norme generale, Secțiunea 4, Limba procedurii).


Se poate depune o notificare de opoziție în termen de 3 luni de la publicarea cererii de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene. Data oficială de publicare este data publicării cererii de înregistrare în Partea A1 din Buletinul mărcilor Uniunii Europene. În acest interval, Oficiul trebuie să primească notificarea de opoziție și taxa de opoziție.

Mai multe detalii privind modalitatea de depunere a unei notificări de opoziție pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale).
Informații suplimentare despre taxele aferente procedurii de opoziție.


Persoanele fizice sau juridice pot să depună notificări de opoziție pe baza atâtor mărci câte consideră că sunt necesare, cu condiția să fie titularii acestora.

Mai multe detalii pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 0, Introducere.


Nu. Opozantul trebuie să fie o persoană fizică sau juridică unică și trebuie să își întemeieze notificarea de opoziție pe mărcile al căror titular este. În consecință, dacă opoziția formulată împotriva unei cereri de înregistrare a unei mărci UE este întemeiată pe mai multe mărci care aparțin unor întreprinderi diferite (persoane fizice sau juridice diferite), fiecare persoană va trebui să depună o notificare de opoziție separată.
Singura situație în care mai multe persoane pot apărea ca opozanți în cuprinsul aceleiași notificări de opoziție este atunci când sunt co-titulari ai mărcilor oponente.

Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 0, Introducere).


Da. Limba procedurii se stabilește atunci când opozantul alege una dintre limbile Oficiului, care trebuie să coincidă cu una dintre cele două limbi indicate în cererea de înregistrare a mărcii UE. Toată corespondența purtată cu Oficiul, precum și orice documente pe care opozantul își întemeiază drepturile, trebuie să fie redactate sau traduse în limba procedurii.

Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale).


Oficiul vă aduce la cunoștință notificarea de opoziție după ce a constatat că opoziția este admisibilă în conformitate cu Regulamentul privind marca UE. Acest lucru nu înseamnă însă că ea este „completă”. După expirarea perioadei de reflecție, dacă părțile nu au ajuns la o înțelegere amiabilă, opozantul dispune de o perioadă de 2 luni în care să își completeze dosarul prin furnizarea dovezilor pe care se întemeiază argumentele și drepturile sale. În continuare, Oficiul îi va trimite solicitantului documentele primite, astfel încât acesta să își poată depune propriile observații în termen de 2 luni.

Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale).


Mărcile UE sunt supuse obligației de a fi utilizate pe piață în mod real și efectiv timp de 5 ani de la înregistrare, în toate statele membre ale Uniunii Europene. În consecință, Regulamentul privind marca Uniunii Europene îi garantează solicitantului posibilitatea de a cere ca opozantul să furnizeze dovezi ale utilizării mărcilor pe care se întemeiază opoziția, cu condiția ca aceste mărci să fi fost înregistrate pe o perioadă mai mare de 5 ani. Cererea de dovezi ale utilizării trebuie să fie „necondiționată” și depusă într-un „document separat”.
Produsele sau serviciile în legătură cu care nu s-a furnizat nicio dovadă vor fi excluse din opoziție. Cu alte cuvinte, procedura de opoziție poate continua numai în legătură cu acele mărci, produse și servicii a căror utilizare reală și efectivă a fost dovedită. Dacă utilizarea nu este dovedită pentru niciunul din produsele și serviciile pentru care au fost înregistrate mărcile anterioare, opoziția va fi respinsă.

Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării)


Dovezile depuse trebuie să constea în „indicații cu privire la locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare pentru produsele și serviciile pentru care este înregistrată și pe care se întemeiază opoziția”. De exemplu, dovezile pot consta în documente justificative și obiecte precum ambalaje, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, reclame publicate în ziar și declarații sub jurământ sau solemne.

Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării)
 


Decizia referitoare la repartizarea costurilor se emite în cuprinsul unei decizii pe fond. În toate celelalte cazuri în care divizia de opoziție a EUIPO închide cauza, decizia privind costurile se atașează notificării. Atunci când costurile se limitează la costurile de reprezentare și la taxa de opoziție, decizia care stabilește cuantumul costurilor se include în decizia privind repartizarea costurilor potrivit plafoanelor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE.

Mai multe detalii pe această temă pot fi găsite în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 1, Aspecte procedurale)


Dovezile depuse trebuie să constea în „indicații cu privire la locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare pentru produsele și serviciile pentru care este înregistrată și pe care se întemeiază opoziția”. De exemplu, dovezile pot consta în documente justificative și obiecte precum ambalaje, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, reclame publicate în ziar și declarații sub jurământ sau solemne. Dovezile trebuie furnizate în mod structurat și trebuie să includă un indice.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.