Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Taxe plătibile direct la EUIPO

Lista taxelor care se plătesc direct la EUIPO
Codul taxei Descrierea taxei Suma
D-001 Taxă de înregistrare [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 230 EUR
Taxă suplimentară de înregistrare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:
D-002 Taxă pentru fiecare desen sau model, de la al doilea până la al 10-lea 115 EUR
D-003 Taxă pentru fiecare desen sau model începând cu al 11-lea 50 EUR
  Taxă individuală de desemnare pentru o înregistrare internațională [articolul 106c din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 7 alineatul (2) din Actul de la Geneva — (pe desen/model)] info 62 EUR
D-011 Taxă de publicare [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 120 EUR
Taxă suplimentară de publicare pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:
D-012 Taxă pentru fiecare desen sau model, de la cel de-al doilea până la al 10-lea 60 EUR
D-013 Taxă pentru fiecare desen sau model începând cu al 11-lea 30 EUR
D-021 Taxă de amânare a publicării [articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 40 EUR
Taxă suplimentară de amânare a publicării pentru fiecare desen sau model suplimentar inclus într-un depozit multiplu pentru care se solicită amânarea publicării [articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 6 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:
D-022 Taxă pentru fiecare desen sau model, de la cel de-al doilea până la al 10-lea 20 EUR
D-023 Taxă pentru fiecare desen sau model începând cu al 11-lea 10 EUR
D-004 Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de înregistrare [articolul 107 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 60 EUR
D-014 Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de publicare [articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 30 EUR
D-024 Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de amânare a publicării [articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 10 EUR
D-030 Taxă pentru plata cu întârziere a taxelor suplimentare pentru depozite multiple, conform punctelor 2, 4 și 6 din prezenta anexă [articolul 107 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 10 alineatul (3) și articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 25 %
din valoarea taxelor suplimentare
Taxă de reînnoire [articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002], pe desen/model, inclus sau nu într-o înregistrare multiplă:
D-041 Taxă pentru prima perioadă de reînnoire 90 EUR
D-042 Taxă pentru a doua perioadă de reînnoire 120 EUR
D-043 Taxă pentru a treia perioadă de reînnoire 150 EUR
D-044 Taxă pentru a patra perioadă de reînnoire 180 EUR
D-045 Taxă pentru plata cu întârziere a taxei de reînnoire sau pentru depunerea cu întârziere a cererii de reînnoire [articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 25 %
din valoarea taxelor suplimentare
Taxă individuală de reînnoire pentru o înregistrare internațională [articolul 13 alineatul (1) și articolul 106c din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 22 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002], pe desen/model: info
  Taxă pentru prima perioadă de reînnoire – (pe desen/model) 31 EUR
  Taxă pentru a doua perioadă de reînnoire – (pe desen/model) 31 EUR
  Taxă pentru a treia perioadă de reînnoire – (pe desen/model) 31 EUR
  Taxă pentru a patra perioadă de reînnoire – (pe desen/model) 31 EUR
D-050 Taxă pentru cererea de declarare a nulității [articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 350 EUR
D-052 Taxă pentru calea de atac [articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 800 EUR
D-054 Taxă de restitutio in integrum [articolul 67 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002] 200 EUR
D-060 Taxă pentru înregistrarea transferului unei cereri pentru un desen sau model comunitar [articolul 34 alineatul (2) și articolul 107 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 200 EUR
pe desen/model info
D-061 Taxă pentru înregistrarea transferului unui desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 200 EUR
pe desen/model info
D-062 Taxă pentru înregistrarea unei licențe sau a unui alt drept asupra unui desen sau model comunitar înregistrat [articolul 107 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3) și articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] sau a unei cereri de înregistrare a unui desen sau model comunitar [articolul 34 alineatul (2) și articolul 107 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 23 alineatul (3), articolul 24 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:
(a) acordarea unei licențe;
(b) transferul unei licențe;
(c) constituirea unui drept real;
(d) cesiunea unui drept real;
(e) executare silită.
200 EUR
pe desen/model info
D-063 Taxă pentru radierea înregistrării unei licențe sau a unui alt drept [articolul 107 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 200 EUR
pe desen/model info
Taxă pentru eliberarea unei copii după o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar [articolul 107 alineatul (2) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002], a unei copii a certificatului de înregistrare [articolul 107 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] sau a unui extras din registru [articolul 107 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 69 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:
D-070 Copie sau extras necertificat 10 EUR
D-071 Copie sau extras certificat 30 EUR
D-072 Taxă pentru consultarea dosarelor [articolul 107 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 30 EUR
Taxă pentru eliberarea de copii ale documentelor depuse la dosar [articolul 107 alineatul (2) litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 74 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002]:
D-073 Copie necertificată 10 EUR
D-074 Copie certificată 30 EUR
  Taxă suplimentară pe pagină, începând cu a 11-a pagină 1 EUR
D-075 Taxă pentru comunicarea de informații conținute într-un dosar [articolul 107 alineatul (2) litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 10 EUR
  Taxă suplimentară pe pagină, începând cu a 11-a pagină 1 EUR
D-080 Taxă pentru reexaminarea hotărârii de stabilire a cheltuielilor de procedură care trebuie rambursate [articolul 107 alineatul (2) litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002; articolul 79 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2245/2002] 100 EUR
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații