Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Dreptul de proprietate

La completarea formularului de cerere va fi necesar să ne comunicați datele dumneavoastră.

  • Datele furnizate vor fi utilizate pentru a vă identifica fără echivoc ca unic titular al desenului sau modelului industrial.
  • S-ar putea să vă contactăm dacă avem nevoie de informații suplimentare pe parcursul procedurii de înregistrare sau ulterior.

Este foarte important să ne țineți la curent cu orice modificări survenite în datele dumneavoastră personale, cum ar fi un nou număr de telefon de contact etc.

Ce informații ar trebui să furnizați?

În cazul în care ați mai depus cereri la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), nu trebuie decât să introduceți numărul unic de identificare care v-a fost atribuit. Noi utilizăm acest număr pentru a recupera datele dumneavoastră, astfel încât nu este nevoie să le reintroduceți.

Puteți găsi numărul dumneavoastră de identificare la EUIPO fie în corespondența anterioară cu EUIPO, fie utilizând aplicația eSearch.

Atunci când depuneți o cerere pentru prima dată, trebuie să ne comunicați datele dumneavoastră. Acestea vor fi stocate în vederea corespondenței viitoare.

Va trebui să ne spuneți dacă depuneți cererea în calitate de societate sau de persoană fizică.

Pictogramă utilizată atunci când titularul este o societate, alcătuită dintr-o persoană și o clădire

Societate

Dacă sunteți societate, trebuie să ne comunicați următoarele informații:

  • Denumirea completă și forma juridică
  • Țara de înregistrare
  • Adresa
Pictogramă utilizată atunci când titularul este o persoană fizică, alcătuită dintr-o persoană

Persoană fizică

Dacă sunteți persoană fizică, trebuie să ne comunicați următoarele informații:

  • Numele și prenumele
  • Naționalitatea
  • Adresa

În ambele cazuri este foarte important să ne comunicați, de asemenea, o adresă de e-mail, un număr de telefon și un număr de fax (dacă este cazul), pentru a vă putea contacta cu ușurință.

Deși nu este obligatoriu, puteți indica autorul (autorii) care a(u) creat modelul sau desenul industrial. În mod alternativ, puteți preciza că autorul (sau echipa de autori) a renunțat la dreptul de a i se menționa numele.

Cum va comunica EUIPO cu dumneavoastră?

Cea mai rapidă și mai ușoară modalitate de comunicare cu noi este online, prin intermediul User Area.

Accesați 'User Area', instrumentul de gestionare al EUIPO

Acesta vă oferă o platformă sigură de unde puteți interacționa cu EUIPO pe cale electronică.

Rețineți că acceptăm e-mailuri numai pentru comunicările neoficiale, nu și pentru cele oficiale.


Dacă decideți să nu alegeți „User Area" ca metodă preferată de comunicare, EUIPO va comunica cu dumneavoastră prin fax. În cazul în care nu ne-ați pus la dispoziție un număr de fax, vom comunica cu dumneavoastră prin intermediul serviciului poștal standard.

Este obligatoriu să vă numiți un reprezentant?

În principiu, nu este necesar ca solicitanții să aibă și un reprezentant. Cu toate acestea, dacă titularul nu își are sediul, domiciliul sau o unitate reală și funcțională în Uniunea Europeană (UE), trebuie să numească un reprezentant pentru întreaga procedură care se va desfășura în fața Oficiului, cu excepția depunerii cererii.

Reprezentantul poate fi:

Avocat (sau o persoană cu pregătire echivalentă, în funcție de țară)

Un avocat care are dreptul să profeseze pe teritoriul unuia dintre statele membre ale UE și care are sediul în Uniune. În plus, acesta trebuie să aibă dreptul de a acționa ca reprezentant în materie de mărci și/sau modele și desene industriale în statul respectiv.

Reprezentant profesional

Un reprezentant profesional al cărui nume apare pe lista existentă la EUIPO.

Angajatul unei persoane fizice sau juridice

Angajatul unei persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul principal sau o unitate industrială sau comercială reală și funcțională în Uniunea Europeană poate să reprezinte alte persoane juridice, cu condiția ca între cele două persoane juridice să existe legături de natură economică.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.