Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Recomandări privind plățile

Pentru a putea procesa rapid plățile și a accelera procedura de înregistrare, le solicităm tuturor utilizatorilor să respecte îndrumările de mai jos referitoare la viramentele bancare.

Rețineți că banca noastră transmite doar un număr limitat de caractere în câmpurile „expeditor" și „descriere". Din acest motiv vă rugăm să urmați recomandările de mai jos.


Câmpuri descriptive

Completați după cum se arată mai jos:

 • Utilizați codurile enumerate în tabelele de mai jos
  de ex. EUTM în loc de TAXĂ AFERENTĂ CERERII DE ÎNREGISTRARE A UNEI MĂRCI A UNIUNII EUROPENE

 • Eliminați zerourile din fața numerelor și nu utilizați spații sau liniuțe de unire în numerele de fax sau de telefon, deoarece irosesc spațiul în mod inutil.

 • Dacă plata se face pentru mai multe mărci sau desene și modele industriale, precizați numai pe primul și pe ultimul, iar apoi trimiteți-ne prin fax datele complete referitoare la mărcile sau desenele și modelele industriale în cauză.
  de ex. EUTM-3558961-3558969


Exemple

Exemple de taxe pentru plățile descrise.
Tipul de plată Exemplu de descriere a plății
Taxă de cerere (EUTM = marcă a Uniunii Europene) prin depunere electronică EUTM-5104422 denumirea mărcii E-00031516-S REF. JSE06.
Taxă de cerere (RCD = desen sau model industrial comunitar înregistrat) prin depunere electronică RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Opoziție EUTM-4325047 OPP denumirea mărcii
Înregistrare internațională EUTM-4325047 INT
Reînnoire (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Plată în contul curent nr. 1361 ACC-1361
Copii certificate EUTM-1820061 COPIES
Transferul desenelor și modelelor industriale multiple (primul 1420061, iar ultimul 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Coduri oficiale (în ordinea importanței)

Lista codurilor oficiale
Cod Descriere Exemplu
ACC Plată în contul curent ACC-1361
OWN, REP Date de identificare titular, date de identificare reprezentant (dacă sunt cunoscute) REP-10711
EUTM, RCD Numărul mărcii sau al desenului/modelului industrial EUTM-5104422
RCD-1698
  Denumirea mărcii sau a desenului/modelului industrial denumirea mărcii
REF Referința internă a solicitantului REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Codul operațiunii: Opoziție (OPP), Înscriere (REC), Reînnoire (RENEW), Consultare (INSP), Înregistrare internațională (INT), Transfer (TRANSF), Nulitate (INV), Transformare (CONV), Copii certificate (COPIES), Cale de atac (APP) OPP
INT
INV
APP
FAX Număr de fax FAX(49)07511245574


Câmpul expeditorului

Completați după cum se arată mai jos:

 • Utilizați un nume care poate fi identificat drept plătitor, solicitant (titular sau reprezentant), opozant sau expeditor.

 • Pentru numele plătitorului, utilizați doar numele, fără abrevieri precum DIPL.-ING. DR., OFICIUL DE BREVETE.

 • Utilizați aceeași formă de identificare pentru plățile viitoare.

 • Exemple pentru adresă
  Numele plătitorului
  MARY MOCHAN
  Adresa plătitorului
  7 LOCH LONG
  Codul poștal și localitatea plătitorului
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.