Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Procedura de înregistrare

Tocmai ați depus o cerere de înregistrare a unui desen sau model. Ce urmează? Aveți obligația să faceți ceva anume?

După primirea cererii dumneavoastră la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), examinatorii noștri o verifică. În cazul în care ați depus online cererea de înregistrare a desenului/modelului, modalitatea de înregistrare va fi simplă. Majoritatea cererilor depuse online sunt înregistrate în termen de câteva zile.

Cele ce urmează se referă la cererile depuse direct la EUIPO. Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) efectuează majoritatea verificărilor referitoare la îndeplinirea formalităților pentru înregistrările internaționale depuse la OMPI care desemnează UE.


Criterii de examinare

Condiții de formă

Toate cererile sunt supuse unei verificări pentru a se constata dacă îndeplinesc condițiile de formă necesare. În cazul în care examinatorul depistează o problemă, aceasta vi se comunică fie dumneavoastră, fie reprezentantului dumneavoastră (dacă ați desemnat unul) în vederea remedierii. În mod normal, vi se acordă două luni pentru a răspunde obiecției examinatorului (sau avizului de neconformitate, conform denumirii folosite de noi). Dacă această perioadă nu este suficientă, puteți solicita o prelungire. În general, EUIPO dă curs primei cereri de prelungire în mod automat. Însă a doua prelungire se acordă numai dacă este justificată suficient și corespunzător.


Iată câteva exemple de probleme care pot apărea:

Soluție

Reprezentarea pe care ați depus-o nu este adecvată pentru a fi reprodusă, adică nu reiese clar din reprezentare la ce se referă protecția solicitată. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să trimiteți (prin poștă) o reprezentare clară a desenului sau modelului pentru care doriți protecție. Data la care EUIPO primește reprezentarea devine data depunerii.

Vederile pe care le-ați transmis nu prezintă consecvență una cu alta. Soluție Ascunde

Vi se va solicita:

  • să eliminați vederile inconsecvente din cerere; sau
  • să transformați cererea într-un depozit multiplu pentru desene/modele diferite și să achitați taxele corespunzătoare.
Sunteți o întreprindere, care nu are sediul sau un punct de lucru real și efectiv în Uniunea Europeană, sau o persoană fizică al cărei domiciliu se află în afara Uniunii Europene, și nu aveți un reprezentant desemnat. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să desemnați un reprezentant.

Taxele pe care le-ați plătit nu sunt suficiente pentru toate desenele/modelele incluse în cererea dumneavoastră. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să plătiți taxele restante sau să renunțați la unele dintre desene/modele.

Nu ați reușit să indicați un produs sau indicația este greșită. Soluție Ascunde

Vi se va solicita să indicați produsul sau să precizați natura și scopul produselor pentru a permite o clasificare corespunzătoare. Vă recomandăm insistent să utilizați instrumentul de clasificare Eurolocarno.


Dacă răspunsul dumneavoastră nu rezolvă problema, examinatorul fie vă va respinge cererea de înregistrare în întregime, fie va respinge unele dintre desene/modele, în cazul unui depozit multiplu. Examinatorul va emite o decizie care poate face obiectul unui recurs în cazul în care nu sunteți de acord cu ea.

Ce examinăm?

Examinarea pe fond întreprinsă de EUIPO se limitează la două aspecte:

  1. Este desenul/modelul dumneavoastră cu adevărat un desen sau un model?
    Desenul/modelul dumneavoastră reproduce aspectul unui produs, în totalitate sau parțial? Examinatorul va emite o notificare dacă răspunsul la întrebarea de mai sus este negativ. De exemplu, pentru un desen sau model care reproduce o plantă vie veți primi o astfel de notificare.
  2. Desenul/modelul dumneavoastră conține un element care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri?
    Conceptele de ordine publică și de bune moravuri pot varia de la o țară la alta. Însă, având în vedere caracterul unitar al unui DMC, este suficient ca un desen sau model să contravină ordinii publice în cel puțin o parte din Uniunea Europeană pentru a fi refuzat.

În cazul în care examinatorul consideră că desenul sau modelul dumneavoastră încalcă oricare dintre aceste reguli, vi se va trimite un aviz de neconformitate prin care vi se va oferi posibilitatea de a retrage sau de a modifica reprezentarea desenului/modelului. Și dumneavoastră puteți formula observații. În cazul în care decideți să depuneți o reprezentare modificată a desenului/modelului, aceasta va fi admisibilă cu condiția să se păstreze „identitatea desenului/modelului". Evident, nu puteți depune un desen sau un model complet diferit. Puteți doar să eliminați sau să excludeți din sfera protecției anumite caracteristici nesemnificative, care ar trece probabil neobservate de către un utilizator avizat.

În cazul în care nu răspundeți deloc sau nu rezolvați problema semnalată de examinator, vi se va trimite o notificare de respingere a desenului/modelului. Și această decizie poate fi contestată.

Excludere de la examinare

EUIPO nu va verifica din proprie inițiativă dacă desenul sau modelul dumneavoastră este nou sau dacă are caracter individual. În schimb, terții pot cere declararea nulității desenului/modelului dumneavoastră. Procedura de declarare a nulității poate fi lansată împotriva unui desen sau model numai după ce acesta a fost înregistrat, nu și pe parcursul procedurii de înregistrare.

Dovada înregistrării

Dacă nu se depistează nicio problemă sau dacă rezolvați eventualele probleme care apar, desenul/modelul dumneavoastră va fi înregistrat. De asemenea, acesta va fi publicat în Buletinul desenelor și modelelor comunitare. În cazul în care ați solicitat ca publicarea desenului sau modelului să fie amânată, se vor publica doar numărul desenului/modelului, data depunerii, datele de înregistrare, precum și numele solicitantului și al reprezentantului. Reprezentarea desenului/modelului nu se va publica.

Certificatul de înregistrare se emite online după publicarea integrală a desenului/modelului comunitar înregistrat. Sunteți invitat să descărcați certificatul începând din ziua următoare datei publicării. Nu se vor emite exemplare tipărite ale certificatului de înregistrare, însă se pot solicita copii necertificate sau copii certificate ale certificatului de înregistrare.

Cum se poate contesta o decizie a Oficiului?

Părțile afectate în mod nefavorabil de o decizie definitivă pot depune contestație. În cazul în care doriți să faceți o contestație, puteți utiliza formularul tipărit. Puteți consulta și notele explicative în cazul în care considerați că este necesar. Aceste demersuri pot fi făcute și online din secțiunea User Area.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.