Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Procedura de depunere a cererii și de înregistrare

 

Modul cel mai rapid și mai ușor de depunere a unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial este depunerea online.

Cererea se poate depune, însă, și prin fax, prin poștă sau personal la recepția EUIPO, în timpul orelor de program.
Dacă o depuneți prin fax, rețineți că reprezentarea desenului sau modelului industrial riscă să fie destul de precară (în special dacă se folosesc fotografii), deoarece tehnologia nu este adecvată pentru transmiterea de imagini.
De aceea, trebuie evitată, în general, depunerea prin fax. Dacă doriți totuși să depuneți cererea pe această cale, trebuie să trimiteți o copie pe hârtie în termen de 1 lună de la data primirii faxului. Examinatorul va aștepta copia de confirmare timp de 1 lună, după care va continua prelucrarea cererii.
Odată cu cererea de înregistrare trebuie efectuată și plata taxelor obligatorii.
Trebuie să completați formularul de cerere (disponibil pe site-ul EUIPO) și să adăugați o reprezentare clară a desenului sau modelului industrial. Reprezentarea poate fi un desen sau o fotografie.
Cererea trebuie să conțină și dovada plății taxelor obligatorii. Acestea variază în funcție de cerere, de exemplu, dacă se solicită amânarea publicării.

Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați:


Orice persoană fizică sau juridică din orice țară a lumii poate depune o cerere de înregistrare.
Puteți găsi informații suplimentare în secțiunea privind dreptul de proprietate a site-ului nostru.
Informații suplimentare pot fi găsite în Ghid, partea B, Examinarea, secțiunea 2, Formalități, punctul 2.


Clasificarea de la Locarno este sistemul internațional de clasificare a desenelor și modelelor industriale care este administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a compilat o listă de produse, cunoscută drept lista „EuroLocarno”, care se bazează pe Clasificarea de la Locarno, pentru clasificarea produselor indicate în desenele și modelele industriale comunitare înregistrate și în cererile de înregistrare a unui desen sau model industrial.
La indicarea produselor într-o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial, solicitanților li se recomandă insistent să folosească termenii din Clasificarea de la Locarno sau din EuroLocarno pentru a evita întârzieri în procedura de înregistrare cauzate de necesitatea traducerii termenilor transmiși.
 
Informații suplimentare privind (desenele sau modelele industriale bazate pe) Clasificarea de la Locarno.


La înregistrarea unui anumit desen sau model industrial pentru prima dată, titularul are la dispoziție o perioadă de 6 luni de la data primei cereri în care poate revendica prioritatea în cererea sa de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar la EUIPO. Dacă revendicați prioritatea și cineva depune o cerere după dumneavoastră, cererea dumneavoastră va prevala.


Da. Poate să revendice prioritatea orice persoană care a depus o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial într-un stat care este parte la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale sau la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului. Cererea ulterioară trebuie depusă la EUIPO în termen de 6 luni de la depunerea primei cereri. Documentația referitoare la dreptul de prioritate revendicat trebuie să conțină o reprezentare a desenului sau modelului industrial anterior.
Chiar dacă înregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar respectiv este refuzată, se poate depune o cerere ulterioară la EUIPO, prin care se revendică prioritatea cererii anterioare respinse de înregistrare a desenului sau modelului industrial comunitar.

Informații suplimentare cu sfaturi și bune practici privind înregistrarea unui desen sau model industrial.

Pentru mai multe informații cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Nu există un număr maxim în cazul unei depuneri tradiționale. Solicitantul poate să includă într-un depozit multiplu câte desene sau modele industriale dorește, singura condiție fiind ca produsele la care se referă desenele sau modelele industriale să facă parte din aceeași clasă Locarno, cu alte cuvinte să se încadreze în același tip de produse. Această condiție nu se aplică atunci când cererea se referă la ornamentație.

Vă rugăm să consultați site-ul nostru pentru informații suplimentare cu privire la desen sau model industrial și produsul (produsele) aferent(e).

Pentru alte informații cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Desenul sau modelul industrial trebuie să fie reprezentat prin cel puțin o vedere, dar se pot depune până la șapte vederi pentru fiecare desen sau model industrial, plus trei vederi suplimentare neprotejate. Același lucru este valabil și pentru depozitele multiple, fiind permise cel mult șapte vederi pentru fiecare desen sau model industrial inclus în cerere. În cazul în care se depun mai mult de șapte vederi, EUIPO va refuza înregistrarea și publicarea oricărei vederi suplimentare și va lua în considerare vederile în ordinea în care au fost numerotate de solicitant [articolul 4 alineatul (2) RADMIC].

Informații suplimentare cu sfaturi și bune practici privind înregistrarea unui desen sau model industrial.
 
Informații suplimentare pot fi găsite în Ghid, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.

Pentru informații suplimentare, vizitați secțiunea noastră Depuneți cererea acum .


Numărul maxim de vederi luate în considerare pentru o cerere de înregistrare ca desen sau model comunitar la EUIPO este șapte. Dacă doriți să utilizați cererea de înregistrare ca bază pentru revendicarea priorității pentru o cerere de înregistrare ulterioară într-un alt sistem de înregistrare, vederile excedentare vor fi arhivate în dosarul cererii de înregistrare ca desen sau model comunitar. Dacă solicitați de la EUIPO o copie legalizată a cererii dumneavoastră de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, pentru a o depune ca fundamentare pentru revendicarea priorității, acea copie va conține toate informațiile referitoare la respectiva cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, inclusiv vederile suplimentare.

Pentru informații suplimentare, vizitați secțiunea noastră Depuneți cererea acum.


În principal, se verifică dacă cererile respectă formalitățile. Nu se face o examinare substanțială, detaliată, cu excepția celei prin care se verifică dacă cererea este pentru un desen sau model industrial și dacă nu contravine normelor sau moralității publice. Spre deosebire de sistemul de mărci UE, nu există procedură de opoziție.
Se examinează cererea pentru desenul sau modelul industrial comunitar și, dacă sunt îndeplinite cerințele formale, desenul sau modelul este înregistrat și publicat imediat sau la sfârșitul perioadei de amânare (la solicitarea titularului sau a reprezentantului acestuia), în termen de 27 de luni de la data cererii sau de la data de prioritate).
Dacă cererea nu îndeplinește cerințele formale, se vor formula obiecții (prin ceea ce se numește „aviz de neconformitate” care conține neconcordanța ce trebuie remediată și care stabilește un termen pentru răspuns). Dacă obiecțiile ridicate nu sunt combătute în mod satisfăcător, se poate ajunge la o modificare a cererii sau la refuzul ei. Dacă, în termen de 2 luni, nu se răspunde la avizul de neconformitate, se poate ajunge la refuzul cererii, la ștergerea unor vederi sau la pierderea dreptului de prioritate.

Informații suplimentare privind procesul de înregistrare.


După înregistrare, cererea este fie publicată, fie supusă amânării publicării timp de maximum 30 de luni de la data depunerii sau de la data revendicării primei priorități.
Amânarea trebuie solicitată în formularul de cerere inițial deoarece ulterior nu se mai acceptă.
Această perioadă de confidențialitate permite solicitantului să-și dezvolte în continuare strategia de marketing sau să-și finalizeze pregătirile pentru producție fără ca desenul sau modelul industrial respectiv să ajungă să fie cunoscut de concurenții săi.
La înregistrare, se vor publica numai informațiile de bază. Informațiile importante despre desenul sau modelul industrial (vederi, indicația produsului și a clasificării) vor rămâne confidențiale. În industria modei sau cea a automobilului, confidențialitatea este esențială deoarece trebuie asigurată protecția desenelor sau modelelor industriale de concurență pe parcursul coordonării procesului de producție până în faza de produs finit. Dacă, în perioada de 30 de luni, solicitantul dorește să anuleze amânarea, o poate face solicitând EUIPO să publice desenul sau modelul industrial. Astfel se oferă autorilor și oamenilor de afaceri un control sporit asupra propriilor creații.
La sfârșitul perioadei de amânare, titularul sau reprezentantul său este răspunzător de solicitarea publicării complete prin plata taxelor de publicare. Dacă titularul nu o face înainte de termen (cel târziu 27 de luni de la data de depunere a cererii sau de la data de prioritate, dacă a fost acordată), desenul sau modelul comunitar înregistrat nu se va publica și se va pierde.

Informații suplimentare privind modalitatea de solicitare a unei amânări.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Da, pentru a utiliza formularul de depunere online trebuie să aveți un cont creat și deschis. Dacă nu aveți un nume de utilizator și o parolă, vă rugăm să vă înregistrați.


Da. Formularul de cerere onlineeste disponibil în toate limbile UE.


Veți găsi informațiile despre cererile online în secțiunea Depuneți o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial a site-ului.


Nu puteți semna cererea. Trebuie doar să precizați numele persoanei care autorizează plata taxelor de depunere a cererii.
Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Da. Documentele justificative pentru revendicarea priorității pot fi depuse ca fișiere atașate la formularul electronic de cerere. Acestea trebuie să fie în format PDF. Dacă sunt în alte formate, se va considera că nu au fost depuse. În afara vederilor și a documentelor referitoare la prioritate, nu se pot trimite sub formă de fișiere atașate niciun fel de alte documente sau informații.


EUIPO nu acceptă ca documentele care lipsesc să fie trimise prin e-mail.
Dacă este necesar, documentele lipsă aferente cererii trebuie trimise prin poșta obișnuită, cu menționarea numărului de referință și a numărului electronic primit prin sistemul de depunere online. Dacă este posibil, ar trebui totuși să contactați EUIPO cu privire la cererea dumneavoastră electronică doar după ce vă parvine scrisoarea de confirmare a primirii în care se menționează numărul de cerere pentru desenul sau modelul industrial a cărui înregistrare ați solicitat-o.

Pentru informații suplimentare cu privire la modalitatea de depunere a cererii, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale comunitare.


Da. După ce EUIPO primește cererea dumneavoastră electronică, trebuie să primiți o confirmare de primire. Această confirmare trebuie să conțină un număr de referință (de exemplu, e 0000000456982). Acesta nu este numărul cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial comunitar (DMIC). Numărul cererii de înregistrare a DMIC vă va fi trimis ulterior, împreună cu scrisoarea de confirmare a primirii cererii din partea Departamentului Desene și Modele Industriale. Vă recomandăm să tipăriți o copie a acestei confirmări.

Dacă nu primiți confirmarea electronică, este foarte posibil ca cererea să nu fi fost transmisă corect sau să nu fi fost primită la EUIPO. Vă rugăm să contactați Centrul de informare cât mai curând posibil.


Durata înregistrării desenelor sau modelelor industriale comunitare (DMIC) este de 5 ani de la data depunerii cererii. Puteți reînnoi DMIC odată la 5 ani, în total timp de 25 de ani de la data depunerii cererii.
Taxa de reînnoire depinde de perioada pentru care se reînnoiește DMIC.

Pentru informații suplimentare privind taxele de reînnoire, consultați secțiunea de taxe și plăți.

Cererea de reînnoire trebuie prezentată în termen de 6 luni, termen care expiră în ultima zi a lunii în cursul căreia încetează perioada de protecție. Taxele trebuie, de asemenea, plătite în acest termen. În caz contrar, puteți depune cererea și plăti taxele într-un termen extins de 6 luni din ultima zi a lunii în care încetează perioada de protecție, cu condiția să plătiți o taxă suplimentară în termenul extins.
Reînnoirea se va înregistra și va intra în vigoare la data următoare celei în care expiră înregistrarea existentă, cu condiția ca cererea de reînnoire să respecte toate celelalte criterii.

Informații suplimentare privind modalitatea de gestionare a DMIC.


Întrebările și răspunsurile oferite pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele comunitare sau ghidul privind mărcile UE/desenele sau modelele.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.