Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Procedura de înregistrare

Tocmai ați depus o cerere de înregistrare a unei mărci. Ce urmează?

După depunerea cererii la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), aceasta va fi prelucrată de noi pentru a verifica dacă marca poate fi înregistrată. Există mai multe etape.

Calendarul este compus din „perioada de examinare”, „perioada de opoziție” și apoi „înregistrarea”. Perioada de examinare începe odată cu primirea cererii și se încheie cu publicarea ei. Perioada de opoziție începe odată cu publicarea cererii și se încheie la sfârșitul perioadei de opoziție. Înregistrarea are loc ulterior. După aceea, marca înregistrată este publicată.

Perioada de examinare

Perioada de opoziție

Înregistrarea

  • Primirea cererii

  • Publicarea cererii

  • Sfârșitul perioadei de opoziție

  • Publicarea mărcii înregistrate

 

Ce se întâmplă în perioada de examinare

Fluxul de lucru de mai jos vă oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor întreprinse de EUIPO în perioada de examinare. Acestea se produc aproape simultan. Puteți urmări online evoluția cererii dumneavoastră accesând eSearch sau prin intermediul User Area.

Cele ce urmează se referă la cererile depuse direct la EUIPO. Aflați mai multe detalii despre modalitatea de înregistrare pentru cererile internaționale care desemnează Uniunea Europeană (UE).

Calendarul cuprinde următoarele etape: „data depunerii“, „clasificare“, „formalități“, „motive absolute“, „traducere“ și „căutare“. Pentru a afla mai multe informații despre fiecare etapă, faceți clic pe acestea. Marca se publică după ce au fost parcurse toate etapele.

Perioada de opoziție

 
 

Dacă depistăm o eroare sau trebuie să vă înștiințăm cu privire la o obiecție, vă vom trimite o comunicare oficială prin intermediul User Area, în care vom preciza ce am depistat; din acel moment, aveți la dispoziție două luni pentru a remedia eventualele nereguli și a oferi un răspuns. Puteți solicita o prelungire inițială a termenului cu două luni, pentru a vă pregăti răspunsul. În mod normal, prima prelungire se acordă automat, însă pentru a doua va trebui să oferiți o justificare.

În cadrul anumitor proceduri, examinatorii noștri îi vor contacta telefonic pe solicitanți (sau pe reprezentanții lor) în vederea rezolvării unor obiecții simple.

Dacă suntem de părere că răspunsul dumneavoastră nu clarifică în totalitate nelămuririle noastre sau dacă nu oferiți niciun răspuns, vom emite o decizie definitivă prin care vă vom respinge parțial sau integral cererea sau revendicarea cuprinsă în aceasta (de exemplu, revendicarea priorității). Ca alternativă, putem modifica anumite informații din cererea dumneavoastră, dacă este cazul (de exemplu, putem șterge descrierea sau putem adăuga o revendicare a culorii). Rețineți că, dacă nu sunteți mulțumit de rezultat sau credeți că s-a produs o eroare, aveți dreptul la o cale de atac.

În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii dumneavoastră este refuzată, aveți încă posibilitatea de a o transforma (punte PI) în înregistrări naționale, cu condiția să nu existe conflicte.

Dacă nu se formulează obiecții, vom publica marca dumneavoastră în 23 de limbi oficiale ale UE. Aceasta înseamnă că vom face public faptul că ați solicitat înregistrarea mărcii respective pentru produsele și/sau serviciile menționate.

Ce se întâmplă în perioada de opoziție?

Cu începere de la data publicării, terții care consideră că marca dumneavoastră nu ar trebui înregistrată au la dispoziție trei luni în care să formuleze obiecții.

De obicei, există două motive care stau la baza obiecțiilor:

Terțul are unul sau mai multe drepturi anterioare și consideră că dacă dreptul dumneavoastră va fi înregistrat, va intra în conflict cu al său

Pentru a împiedica înregistrarea mărcii dumneavoastră, acesta trebuie să formuleze o opoziție față de marcă prin completarea unui formular și plata unei taxe de 320 EUR. În cazul formulării unei opoziții, marca dumneavoastră va face obiectul unei proceduri de opoziție, în care va trebui să aibă câștig de cauză. Opoziția se poate formula în termen de trei luni de la publicarea mărcii.
 

Procedura de opoziție:

Una din cinci cereri de înregistrare a unei mărci UE face obiectul unei opoziții formulate de titulari de mărci aflate deja pe piață. Noi luăm o decizie referitoare la aceste litigii numai după ce atât solicitantul, cât și opozantul au depus probe și și-au prezentat argumentele. Solicitantul poate reduce la minimum riscul de opoziție prin căutarea unor potențiale conflicte înainte de a depune cererea de înregistrare.
 

Diagrama de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra diverselor etape care alcătuiesc procedura de opoziție:

Calendarul începe cu publicarea cererii, se încheie cu publicarea mărcii înregistrate și cuprinde următoarele etape: „depunerea opoziției”, „verificarea admisibilității”, „perioada de reflecție”, „etapa contradictorie a procedurii” și „sfârșitul procedurii”. Pentru mai multe informații despre fiecare etapă, faceți clic pe aceasta.

Perioada de reflecție

Perioada de examinare

Înregistrarea


 

Toate deciziile cu privire la opoziție se publică online și toate părțile afectate în mod nefavorabil au dreptul la o cale de atac.

În cazul în care o opoziție a avut succes, există în continuare posibilitatea de a vă transforma (punte PI) marca UE în înregistrări naționale, cu condiția să nu existe conflicte.

Terțul consideră că marca dumneavoastră nu ar fi trebuit acceptată

Acesta poate invoca orice „motiv absolut” pe care îl consideră potrivit. Motivele absolute sunt cerințe pe care marca dumneavoastră trebuie să le îndeplinească, de exemplu să aibă caracter distinctiv, să nu reprezinte o descriere a activității dumneavoastră și să fie reprezentată clar. Pentru a se opune mărcii dumneavoastră, terțul trebuie să trimită Oficiului o comunicare corespunzătoare, în care să explice de ce consideră că marca nu ar trebui înregistrată. Aceasta se numește „observație formulată de terți” și este o procedură gratuită. La acest tip de observație ar trebui să se recurgă însă numai atunci când există un motiv serios de contestare a mărcii.

După primirea observațiilor, Oficiul emite o confirmare de primire către persoana care le-a formulat („autorul observațiilor”), iar observațiile îi sunt comunicate solicitantului. Ulterior, autorul observațiilor nu mai primește alte comunicări din partea EUIPO. De exemplu, nu va fi informat cu privire la rezultatul unei eventuale reexaminări a cererii. Pe de altă parte, autorii observațiilor care doresc să fie informați cu privire la soarta cererii de înregistrare a mărcii UE respective vor avea acces la informații referitoare la stadiul acesteia prin intermediul eSearch.

Dovada înregistrării

Dacă nu se formulează nicio opoziție și niciun fel de observații din partea terților, marca dumneavoastră se înregistrează, iar înregistrarea se publică. Acest demers are scopul de a aduce la cunoștința celorlalți titulari de mărci și a publicului larg faptul că marca respectivă este a dumneavoastră.

Înregistrarea se publică gratuit și se emite un certificat de înregistrare.

Sunteți invitat să descărcați certificatul după două zile de la publicare. Nu se emit exemplare tipărite ale certificatului de înregistrare, însă se pot solicita copii autentificate sau neautentificate ale acestuia. Acest lucru s-ar putea dovedi necesar dacă veți dori să revendicați prioritatea mărcii dumneavoastră UE. Anumite jurisdicții acceptă referirea la baza noastră de date (eSearch), în timp ce altele solicită un document cu caracter mai oficial, pe care îl puteți obține utilizând cererea de consultare a dosarului.

Cum se contestă o decizie a Oficiului

Părțile afectate în mod nefavorabil de o decizie definitivă pot depune contestație. Instrumentul eAppeal vă pune la dispoziție o aplicație prin care puteți depune o notificare de contestație electronică. Depunerea unei contestații este acum mai rapidă și mai ușoară ca niciodată. Puteți accesa eAppeal direct din secțiunea User Area, din secțiunea Servicii online, din secțiunea Formulare și cereri și de la Acțiuni și comunicări după ce accesați dosarul din eSearch Plus.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.