Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Reînnoiri

O marcă a Uniunii Europene (marcă UE) este valabilă 10 ani. Ea poate fi reînnoită cu câte zece ani pe durată nedeterminată. Un desen sau model industrial comunitar înregistrat (DMIC) este valabil 5 ani. El poate fi reînnoit cu câte cinci ani, pe o perioadă maximă de 25 de ani. Cererea de reînnoire poate fi efectuată prin intermediul formularului de cerere online pus la dispoziție de EUIPO.

Pentru mai multe informații consultați ghidurile noastre despre mărci și desene sau modele industriale.

 
 • Reînnoirea unei mărci a Uniunii Europene

  Procedura de reînnoire

  Când se depune cererea? Cu șase luni înainte de expirarea înregistrării, EUIPO informează în scris titularul, reprezentantul acestuia sau orice alt/alți titular(i) al/ai dreptului respectiv cu privire la faptul că înregistrarea trebuie reînnoită.
  Plata Se poate depune o cerere de reînnoire, cu posibilitatea de a plăti taxa de reînnoire în decursul celor șase luni care precedă data de expirare a înregistrării. Data la care se poate solicita cel mai târziu reînnoirea și achita taxa este data de expirare a mărcii. În ziua următoare datei de expirare începe o perioadă suplimentară de grație pentru reînnoire. Se va percepe o taxă suplimentară de 25 % pentru această perioadă.
  Reînnoirea târzie Dacă cererea nu a fost depusă la timp, este posibilă reînnoirea târzie în cursul unei perioade suplimentare de șase luni. Cererea de reînnoire târzie trebuie depusă și taxa de reînnoire trebuie plătită împreună cu o suprataxă de 25% în această perioadă de grație care începe în ziua următoare datei de expirare.
  Nedepunerea cererii de reînnoire Dacă nu este depusă o cerere de reînnoire sau dacă este depusă după perioada de grație, EUIPO informează în scris titularul mărcii Uniunii Europene (marcă UE) respective că marca UE a fost anulată și radiată din registru, iar în Buletinul mărcilor UE se publică un aviz.
   

  Transformare sau reînnoire?
  Dacă nu doriți să vă reînnoiți marca UE, însă ați dori să vă mențineți drepturile în anumite state membre, puteți depune o cerere de transformare. Această cerere trebuie depusă în termen de trei luni de la sfârșitul perioadei suplimentare acordate pentru reînnoire.

  Cum se reînnoiește marca?
  O cerere de reînnoire se poate depune online cu ajutorul formularului de reînnoire. Taxele se calculează automat în timpul procedurii.

  EUIPO emite o confirmare scrisă oficială a reînnoirii adresată titularului mărcii UE sau reprezentantului acestuia la câteva zile după data expirării efective a mărcii UE. Reînnoirea intră în vigoare începând cu data la care expiră înregistrarea existentă. Registrul mărcilor UE este actualizat, iar în Buletinul mărcilor UE se publică un aviz.

  Reînnoirea parțială a unei mărci UE
  Puteți reînnoi marca UE în întregime sau doar parțial (prin eliminarea anumitor clase).

  Costuri
  Taxele trebuie plătite în euro. Vă rugăm să consultați taxele aferente mărcilor și desenelor sau modelelor industriale.

  Ce se întâmplă dacă o marcă UE nu este reînnoită?
  Dacă o marcă UE nu este reînnoită, atunci este marcată ca fiind expirată la aproximativ două săptămâni după sfârșitul perioadei suplimentare. Totuși, anularea intră în vigoare din ziua care urmează după data expirării mărcii UE. EUIPO informează în scris titularul mărcii UE, iar marca UE respectivă este radiată din registru.

 • Reînnoirea unui desen sau model comunitar înregistrat

  Procedura de reînnoire

  Când se depune cererea? Cu șase luni înainte de expirarea înregistrării, EUIPO informează în scris titularul, reprezentantul acestuia sau orice alt/alți titular(i) al/ai dreptului respectiv cu privire la faptul că înregistrarea trebuie reînnoită.
  Plata Cu șase luni înainte de data expirării, trebuie depusă o cerere de reînnoire și plătită taxa de reînnoire, depunerea/plata trebuind efectuată cel târziu în ultima zi a lunii în care ia sfârșit protecția.
  Reînnoirea târzie Dacă cererea nu a fost depusă la timp, este posibilă reînnoirea târzie în cursul unei perioade suplimentare de șase luni. Cererea de reînnoire târzie trebuie depusă și taxa de reînnoire trebuie plătită împreună cu o suprataxă de 25% în timpul acestei perioade de grație care începe în ziua care urmează după ultima zi a lunii în care DMIC trebuia reînnoit.
  Nedepunerea cererii de reînnoire Dacă nu este depusă o cerere de reînnoire sau dacă este depusă după perioada de grație, EUIPO informează în scris titularul DMIC respectiv că DMIC a fost anulat și radiat din registru, iar în Buletinul DMIC se publică un aviz.
   

  Cum se reînnoiește desenul sau modelul industrial?
  O cerere de reînnoire se poate depune online cu ajutorul formularului de reînnoire. Taxele se calculează automat în timpul procedurii.

  EUIPO emite o confirmare scrisă oficială a reînnoirii adresată titularului DMIC sau reprezentantului acestuia la câteva zile după data expirării efective a DMIC. Reînnoirea intră în vigoare începând cu data la care expiră înregistrarea existentă. Registrul DMIC este actualizat, iar în Buletinul DMIC se publică un aviz.

  Costuri
  Taxele trebuie plătite în euro. Vă rugăm să consultați taxele aferente mărcilor și desenelor sau modelelor industriale.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.