Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Desenul sau modelul industrial și produsul (produsele) aferent(e)

Toate cererile trebuie să precizeze cărui produs sau căror produse i se aplică sau li se aplică desenul sau modelul industrial.

Atunci când depuneți cererea vi se va cere să indicați denumirea produsului (produselor) căruia (cărora) urmează să i (li) se aplice desenul sau modelul industrial sau în care acesta urmează să fie încorporat. Menționarea produselor trebuie să se facă în așa fel încât să se indice cu claritate natura lor și să poată fi clasificate într-o singură clasă din Clasificarea de la Locarno.

Clasificarea de la Locarno este o clasificare internațională a desenelor și modelelor industriale. EUIPO, în colaborare cu oficiile de proprietate intelectuală din UE, a dezvoltat un instrument de căutare numit Eurolocarno, care clasifică automat produsul dumneavoastră în clasele și subclasele corecte. Acesta se bazează pe Clasificarea de la Locarno, are aceeași structură cu aceasta și este disponibil în toate limbile oficiale ale UE.

Clasificarea internațională pentru desene și modele industriale

Eurolocarno 

De ce ar trebui să utilizați acest instrument?

Există două motive:

  • Dacă alegeți un termen dintre cei enumerați în instrumentul Eurolocarno, noi vă garantăm că îl vom accepta. În plus, acest lucru va accelera și va simplifica foarte mult procedura de înregistrare. Puteți face aceasta direct în aplicația noastră de depunere electronică a cererilor (e-filing).
  • Clasificarea este utilizată numai în scop administrativ și permite căutarea desenelor și modelelor industriale comunitare înregistrate în baza de date. Nici menționarea produselor, nici clasificarea nu afectează domeniul de aplicare a protecției unui desen sau model industrial comunitar ca atare. Cu alte cuvinte, terminologia pe care o utilizați pentru a vă descrie produsul nu va juca un rol în stabilirea protecției pe care o veți obține prin DMIC.

Depozite multiple

În cazul în care doriți să solicitați înregistrarea mai multor desene sau modele industriale prin aceeași cerere și astfel să profitați de reducerea pentru depozite multiple, clasificarea produselor are un rol important, întrucât toate desenele și modelele industriale pe care doriți să le protejați trebuie să facă parte din aceeași clasă Locarno. Acest lucru este cunoscut drept „condiția privind unitatea de clasă".

Totuși, nu este necesar ca desenele și modelele industriale să facă parte din aceeași subclasă. De exemplu, un depozit multiplu este acceptabil dacă acesta conține un desen sau model industrial având „Automobile" ca indicație a produsului și un desen sau model industrial având ca indicație a produsului „Interioare de vehicule". În acest caz, ambii termeni se încadrează în clasa 12 din Clasificarea de la Locarno, dar în subclasele 08 și, respectiv, 16.


Ornamentații

Există o singură excepție de la condiția privind unitatea de clasă în cadrul unui depozit multiplu: ornamentația.

Ornamentația este un element decorativ care poate fi aplicat unui produs fără a-i afecta contururile. Ornamentațiile se încadrează în clasa 32-00 din Clasificarea de la Locarno. Ele pot fi combinate într-un depozit multiplu împreună cu altă clasă.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.