Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Mărcile în Uniunea Europeană

Unde puteți înregistra o marcă

În UE, există un sistem pe patru niveluri pentru înregistrarea mărcilor. Alegerea dumneavoastră depinde de necesitățile propriei activități.

Să zicem că doriți protecție doar într-un stat membru al UE, eventual acolo unde se desfășoară activitatea dumneavoastră în prezent sau unde doriți să desfășurați activități comerciale. Puteți depune o cerere de înregistrare a unei mărci direct la oficiul național de proprietate intelectuală (PI) în cauză. Aceasta este calea națională. Consultați lista completă a oficiilor naționale.

Dacă doriți protecție în Belgia, Țările de Jos și/sau Luxemburg, puteți depune o cerere la Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală (BOIP), singurul oficiu regional de proprietate intelectuală din UE pentru protecția mărcilor din cele trei state membre. Aceasta este calea regională.

Dacă doriți protecție în mai multe state membre ale UE, puteți depune o cerere de înregistrare a unei mărci UE la EUIPO – aceasta este calea europeană. Costul unei cereri online la EUIPO este de 850 euro și se depune într-o singură limbă. După ce primim cererea, o verificăm și o prelucrăm, și odată înregistrată, marca dumneavoastră poate fi reînnoită o dată la 10 ani, pe termen nelimitat.

Sistemele naționale, regionale și la nivel de UE sunt complementare și funcționează în paralel.

Mărcile naționale și cele regionale sunt necesare pentru utilizatorii care nu doresc sau nu au nevoie să-și protejeze mărcile la nivelul UE.

Mărcile comunitare asigură protecție în toate statele membre ale Uniunii pentru cei care doresc această opțiune.

 

A patra cale de protecție în UE este calea internațională. Puteți utiliza cererea de înregistrare a unei mărci naționale, regionale sau comunitare pentru a vă extinde protecția la nivel internațional, în orice țară semnatară a Protocolului de la Madrid. Mai multe informații despre înregistrările internaționale:

La nivel național, prin intermediul oficiilor naționale de PI din UE;

La nivel regional: înregistrare în Belgia, Țările de Jos și/sau Luxemburg prin intermediul BOIP;

Protecție la nivelul UE (toate statele membre ale UE) prin intermediul EUIPO;

Înregistrare internațională prin intermediul OMPI.

 

Avantajele înregistrării unei mărci

  • Vă protejează valoarea mărcii
  • Creează o valoare
  • Vă apără de mărcile rivale
  • Vă stabilește drepturile
  • Vă protejează împotriva contrafacerii și fraudei

Avantajele înregistrării unei mărci comunitare

  • O singură înregistrare, depusă online într-o singură limbă, este valabilă în toate statele membre ale UE.
  • Marca comunitară conferă titularului drept exclusiv în toate statele membre și viitoare ale UE la un cost rezonabil.
  • Vă puteți exercita drepturile asupra mărcii dumneavoastră pe o piață de aproape 500 de milioane de consumatori.
  • O marcă UE este valabilă 10 ani. Ea poate fi reînnoită nelimitat, cu câte 10 ani la fiecare reînnoire.

Înregistrarea internațională a unei mărci

Dacă ați depus deja cererea sau v-ați înregistrat marca în altă parte a lumii, puteți obține o marcă comunitară în momentul „înregistrării internaționale (IR)", indicând UE în formularul de cerere. Acest lucru se poate face prin așa-numitul Sistem de la Madrid, administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) de la Geneva.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.