Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Portalul pentru transparență

EUIPO își manifestă angajamentul deplin pentru asigurarea principiului transparenței și accesibilității, în sensul articolului 15 alineatul (3) din TFUE. Scopul portalului pentru transparență este să simplifice cât mai mult căutarea și găsirea documentelor, iar noile documente publicate vor fi disponibile aici. Documentele sunt organizate în cinci domenii: economic; mediu; personal; organizațional și social și relațional, accesibile din bara de meniu din dreapta sau din meniul derulant de mai jos:

Mai jos este prezentată lista principalelor documente sau linkuri către principalele grupe de documente și informații din registrul public, prezentate aici pentru un acces mai ușor.

Planul strategic 2025

 

Planul strategic este foaia de parcurs a EUIPO, care stabilește viziunea strategică a EUIPO până în 2025. Planul strategic este creat cu recomandări și contribuții de la o serie întreagă de surse — personal, utilizatori și oficii de proprietate intelectuală din interiorul și din exteriorul Uniunii Europene, și este aprobat de Consiliul de administrație al EUIPO.

 


PDF Mai multe informații >>

Programul de activitate

 

Oficiul elaborează în fiecare an un Program de activitate care este supus spre aprobare consiliului de administrație, format din reprezentanți ai statelor membre ale UE, ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European. Programul de activitate cuprinde toate activitățile planificate pentru anul următor. Programul de activitate este pus în aplicare după aprobarea sa de către consiliul de administrație.


PDF Mai multe informații >>

Bugetul EUIPO 2022

 

Bugetul EUIPO pentru anul următor este elaborat și prezentat Comitetului bugetar al Oficiului spre aprobare. Bugetul nu poate fi executat înainte de aprobarea sa de către Comitetul bugetar, care este format din reprezentanți ai statelor membre ale UE, ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European.
 


PDF Mai multe informații >>

Tabelul indecșilor GRI ai EUIPO

 

Tabelul indecșilor GRI sintetizează ciclul de raportare al EUIPO și este publicat ca anexă la Raportul anual al EUIPO, în primul semestru al fiecărui an. Ca organizație publică, EUIPO își manifestă angajamentul pentru sustenabilitate furnizând servicii și punând în aplicare politicile și strategiile conform Planului strategic 2020.


PDF

Document Descărcare
Strategic Plan 2025 PDF Mai multe informații >>
Organigrama Oficiului PDF Mai multe informații >>
Consiliul de administrație Mai multe informații >>
Raportul specific al EUIPO privind mărcile Evoluție 2010-2017 PDF
Raportul specific al EUIPO privind desenele sau modelele industriale Evoluție 2010-2019 PDF
Actul constitutiv PDF

 

Titlu DIN Creat Vizualizare
Can’t find what you are looking for? Request here
Pagină actualizată ultima dată 26-11-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații