Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Conturile anuale ale EUIPO

Conturile anuale

Bugetul

Conturile anuale ale EUIPO 2021

 

Rapoartele financiare oficiale ale EUIPO cuprind bugetul, conturile anuale, raportul cu privire la gestiunea financiară și bugetară și raportul Curții de Conturi Europene. Conturile anuale cuprind situațiile financiare și rapoartele de execuție bugetară ale EUIPO. Conturile anuale trebuie să respecte normele aplicabile, să fie exacte și complete și să prezinte o imagine reală și fidelă. Ele sunt întocmite în conformitate cu principiile contabile general acceptate.


PDF

Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații