Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Bugetul EUIPO

Ultima ediție a bugetului

Buget

Bugetul EUIPO 2023

Bugetul EUIPO pentru anul următor este elaborat și prezentat Comitetului bugetar al Oficiului spre aprobare. Bugetul poate fi executat doar după aprobarea sa de Comitetul bugetar, format din reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European. Bugetul se publică în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și italiană și conține o prezentare detaliată a tuturor activităților financiare ale Oficiului pentru anul următor.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.