Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Rapoartele Curții de Conturi Europene

 

Document bugetar

 

Curtea de Conturi Europeană este o instituție a UE care răspunde de controlul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al UE, Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale Uniunii. Rolul său este de a verifica dacă fondurile UE sunt contabilizate corect, dacă sunt colectate și cheltuite cu respectarea normelor și reglementărilor relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor. Curtea întocmește anual un raport de audit privind EUIPO, care este publicat pe site-ul Oficiului de îndată ce este disponibil.

Cititorul poate afla informații despre sfera auditului și despre responsabilitățile auditorilor și ale entității auditate accesând raportul integral.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.