Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Menu

Rapoartele Curții de Conturi Europene

 

Document bugetar

 

Curtea de Conturi Europeană este o instituție a UE care răspunde de controlul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al UE, Curtea contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale Uniunii. Rolul său este de a verifica dacă fondurile UE sunt contabilizate corect, dacă sunt colectate și cheltuite cu respectarea normelor și reglementărilor relevante, precum și dacă s-a obținut un raport costuri-beneficii optim în utilizarea lor. Curtea întocmește anual un raport de audit privind EUIPO, care este publicat pe site-ul Oficiului de îndată ce este disponibil.

Cititorul poate afla informații despre sfera auditului și despre responsabilitățile auditorilor și ale entității auditate accesând raportul integral.


PDF

Pagină actualizată ultima dată 17-11-2021
Site-ul nostru folosește module cookie pentru a consolida funcționalitățile tehnice care facilitează utilizarea sa. De asemenea, folosește și analize. Faceți clic pentru mai multe informații