Accesaţi pagina de întâmpinare
EUIPO
Protejați-vă mărcile, desenele și modelele industriale în Uniunea Europeană

Protejaţi-vă proprietatea intelectuală în Uniunea Europeană

Desenul sau modelul comunitar neînregistrat

 

Dezvăluirea înseamnă a face public un desen sau model industrial, astfel încât grupurile interesate care activează în cadrul Uniunii Europene (UE) să poată afla despre existența lui în mod rezonabil. Data dezvăluirii și mijlocul prin care se realizează aceasta sunt esențiale: dezvăluirea creează un drept asupra desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat, dar totodată poate să anuleze caracterul de noutate al unui desen sau model industrial înregistrat dacă nu se depune o cerere de înregistrare a acestuia în termen de 12 luni de la dezvăluire. Pentru a crea un drept asupra desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat, dezvăluirea trebuie să aibă loc pe teritoriul UE.


Acest lucru se poate realiza, de exemplu, printr-o recenzie tipărită și datată, prin publicitate în masă, prin publicarea în buletinul unui oficiu de PI național, prin expunerea în cadrul unei expoziții internaționale sau printr-un mesaj datat transmis către toate asociațiile profesionale dintr-un anumit sector industrial.


Dezvăluirea nu va fi luată în considerare dacă, după ce este făcut public, desenul sau modelul industrial respectiv nu devine cunoscut „în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniunea Europeană”.

Prin urmare, desenul sau modelul industrial trebuie să fie cunoscut cel puțin de grupurile interesate din sectorul în cauză din Uniunea Europeană, iar data dezvăluirii trebuie să fie certă.

Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul, Examinarea cererilor de declarare a nulității unui desen sau model industrial.


Reținerea datei primei dezvăluiri este deosebit de importantă pentru a evita căutarea ulterioară a unor astfel de dovezi, în cazul unei proceduri judiciare. Prin urmare, este util ca fiecare element care dovedește că dezvăluirea propriu-zisă a fost realizată către publicul țintă – și că a reușit să ajungă la acesta – să fie păstrat în siguranță.


Dezvăluirea trebuie să le ofere grupurilor interesate din Uniunea Europeană ocazia de a lua cunoștință de existența desenului sau modelului industrial respectiv. Dezvăluirea într-un singur stat membru poate fi suficientă, cu condiția să se realizeze în așa fel încât grupurile interesate din sectorul în cauză, existente în toată Uniunea Europeană, să poată lua cunoștință de existența desenului sau modelului industrial . Acest lucru ar trebui să fie suficient pentru stabilirea dreptului aferent desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat. De exemplu, data de începere a exercitării dreptului ar trebui să fie mai ușor de stabilit dacă dezvăluirea se realizează în cadrul unor târguri internaționale din Uniunea Europeană, la care sunt prezente toate grupurile interesate din toate țările.

Informații suplimentare despre litigii.


Protecția desenelor și modelelor industriale comunitare neînregistrate este în vigoare de la 6 martie 2002. Desenele și modelele industriale dezvăluite pentru prima oară începând cu această dată sau ulterior sunt protejate. Desenele și modelele industriale dezvăluite înainte de această dată nu beneficiază de protecție.


Cetățenia nu poate constitui un obstacol în calea obținerii protecției unui desen sau model industrial în Europa. Dezvăluirea unui desen sau model industrial în cadrul UE, în conformitate cu condițiile legate de protecție și de dezvăluire, este un drept care se acordă persoanei (juridice sau fizice) care a realizat dezvăluirea, independent de cetățenia acesteia.

Informații suplimentare despre litigii.


Pentru a putea să își protejeze dreptul sau să acționeze împotriva contrafacerii, titularul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat trebuie să fie în măsură să furnizeze unui terț, în instanță, următoarele:
  1. dovada datei și a locului primei dezvăluiri a desenului sau modelului industrial;
  2. dovada faptului că desenul sau modelul industrial în cauză este desenul sau modelul industrial făcut public (având caracteristicile principale ale acestuia și în special pe cele care îi conferă „caracterul individual”);
  3. dovada faptului că grupurile interesate din Uniunea Europeană ar fi putut lua la cunoștință dezvăluirea. Nu trebuie subestimată dificultatea demonstrării datei și a sferei de întindere a dezvăluirii. Aceasta este inerentă sistemului desenelor și modelelor industriale comunitare neînregistrate, care în rest reprezintă o formă de protecție ușor de obținut.
  4. dovada faptului că presupusul autor al contrafacerii a copiat cu adevărat desenul sau modelul industrial protejat.
Pentru informații suplimentare, consultați Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare.


Acțiunile privind încălcarea drepturilor de proprietate nu se soluționează de către EUIPO, ci de instanțele competente în domeniul desenelor și modelelor industriale comunitare, care sunt desemnate de statele membre. În cazul în care desenul sau modelul industrial v-a fost copiat, trebuie să acționați în judecată persoana care v-a încălcat dreptul în fața uneia dintre aceste instanțe.

Aflați mai multe despre înregistrare pentru a evita această situație.


Este impropriu a vorbi despre „transformarea” unuia dintre drepturi în celălalt. Același desen sau model industrial poate beneficia de ambele drepturi.
Este important totuși să se reamintească faptul că regulamentul prevede o „perioadă de grație” de 1 an, care vă permite să testați piața sub protecția unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, după care puteți înregistra un desen sau model industrial comunitar înregistrat. Efectul perioadei de grație constă în faptul că în acest interval nu se va considera că ați anulat caracterul de noutate al desenului sau modelului industrial pe care îl dețineți.
Pe de altă parte, dacă depuneți cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat la mai mult de 1 an de la prima dezvăluire, acesta poate fi declarat nul ulterior.
Prin urmare, nu puteți să beneficiați integral de perioada de 3 ani de protecție a desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat și apoi să depuneți o cerere de înregistrare a desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat, întrucât cerința de noutate nu va mai fi îndeplinită.


Întrebările și răspunsurile de pe această pagină servesc unui scop pur informativ și nu reprezintă o referință juridică. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați regulamentele privind marca Uniunii Europene și desenele sau modelele industriale comunitare sau ghidurile privind mărcile UE/desenele sau modelele industriale.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. personale de către Oficiu, consultați Declarația de protecție a datelor.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.